Digitalisaatio ja innovaatiot

Digitalisaation konsultoinnissa tuemme asiakkaidemme liiketoiminnallisia tavoitteita syvällisellä ymmärryksellämme digitaalisesta teknologiasta. Olemme tekninen kumppanisi olipa kyse tuotteen, prosessin tai koko organisaation digitalisoinnista. Kestävät ja ihmislähtöiset konseptimme auttavat organisaatiotasi menestymään digimaailmassa.

Digitalisaatio ja Innovaatiot -kategorian palvelut auttavat yrityksiä hyödyntämään käyttäjälähtöisen digitalisaation mahdollisuuksia ja pysymään kilpailukykyisinä jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Strateginen konsultointi auttaa asiakkaitamme löytämään digitaaliset ratkaisut strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Käyttäjälähtöisten palvelukonseptien kehittäminen varmistaa, että lopputuotteet vastaavat sekä liiketoiminnallisiin että käyttäjien tarpeisiin. Strateginen konsultointimme yhdistää parhaita käytäntöjä eri toimialoilta ja lisää digitaalisia innovaatioita, osaamistamme ja dataan perustuvia oivalluksia. Tämä auttaa asiakkaitamme saavuttamaan merkittäviä parannuksia liiketoiminnassaan ja pysymään askeleen edellä kilpailijoitaan.


Meille käyttäjälähtöiset toimintamallit tarkoittavat, että palvelukonseptimme tukevat asiakkaidemme liiketoiminnallisia tavoitteita. Kehitämme palvelukonseptit neljän vaiheen kautta: tutkimme palveluita ja prosesseja, tunnistamme käyttäjien näkemyksiä, priorisoimme tarpeet ja asetamme asiakkaan kanssa yhdessä määritellyt mittarit. Prototyyppien avulla validoimme konseptien käytettävyyden, laadun ja kustannustehokkuuden sekä keräämme käyttäjäpalautetta, jonka perusteella teemme tarvittavia muokkauksia. Tämä iteratiivinen prosessi varmistaa, että lopulliset palvelukonseptit ovat laadukkaita ja liiketoiminnallisesti arvokkaita.


Liiketoimintakonseptien testaus ja prototypointi ovat keskeisiä työkaluja digitalisaation hyötyjen havainnollistamisessa ja implementointiriskien pienentämisessä. Prototyypit auttavat validoimaan uusia ideoita ennen niiden laajamittaista toteutusta, ja niitä voidaan luoda nopeasti ja kustannustehokkaasti ilman koodausta. Hyödynnämme suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan tekoälyä, mikä parantaa prosessin tehokkuutta. Proof of Concept (POC) -projektit puolestaan auttavat testaamaan ja validoimaan pienempiä kokeellisia hankkeita, kuten tietyn teknologian tai menetelmän käyttökelpoisuutta.


IT-ala on yksi suurimmista päästöjen aiheuttajista, ja siksi Green Tech Thinking on keskeinen osa kaikkea toimintaamme. Autamme asiakkaitamme pienentämään digitaalista hiilijalanjälkeään korvaamalla tehottomat ratkaisut energiatehokkailla ja muutenkin optimoiduilla kokonaisuuksilla. Ymmärrämme loppukäyttäjien toimintaa verkossa, mikä auttaa kohdistamaan kehitystyötä oikein ja parantamaan käyttäjäkokemusta. Tämä johtaa käytännön tasolla paitsi ympäristön myös kustannusten säästämiseen, mikä tekee vihreästä teknologiasta myös strategisesti kannattavan ja oikean valinnan.


Tekoälyllä on keskeinen ja kiihtyvällä vauhdilla kasvava rooli modernin sisällöntuotannon ja hallinnan parantamisessa. Vastuu ratkaisuistamme ja niiden toimivuudesta on meillä, mutta hyödynnämme tekoälyohjelmistoja lukuisissa prosesseissamme ja tämä auttaa meitä tuottamaan entistä enemmän arvoa asiakkaillemme. Tekoälypohjaiset ratkaisut, kuten chatbotit ja älykkäät hakutyökalut, helpottavat tiedon löytämistä ja parantavat käyttäjäkokemusta korvaamalla pitkät hakutuloslistat relevanteilla ja kohdennetuilla sisällöillä. Näin asiakkaamme voivat keskittyä strategisesti tärkeisiin asioihin ja luoda arvoa tehokkaammin.


Koska uskomme hyvien oppien jakamisen voimaan tarjoamme monipuolisia koulutus- ja valmennuspalveluja, jotka perustuvat meillä olevan tiedon jakamiseen ja osaamisen tukemiseen. Tarjoamme saavutettavan sisällöntuotannon valmennusta, jossa perehdytään saavutettavuuden periaatteisiin ja niiden hyötyihin. Psykologisen turvallisuuden koulutus edistää avoimuutta ja innovointia työyhteisössä, ja tuoteomistajuuden ja digitaalisen palvelutuotannon koulutus parantaa osallistujien valmiuksia hyödyntää ketteriä ohjelmistokehityksen menetelmiä, kuten Scrumia, parantaen näin projektien lopputulosta. Koulutuksemme ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi, ja ne voivat vaihdella lyhyistä konsultaatioista räätälöityihin pidempiaikaisiin tukiin.
 

Yhdistämällä strategisen konsultoinnin, käyttäjälähtöiset palvelukonseptit, prototypoinnin, vihreän teknologian, tekoälyn ja koulutuksen luomme pitkän aikavälin liiketoiminnallista arvoa ja kilpailuetua asiakkaidemme ja heidän asiakkaidensa hyväksi. Kuten sloganimmekin sanoo: We act human and deliver digital.
 

Heräsikö kiinnostuksesi?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme tai jätä yhteystietosi alla olevalla kaavakkeella ja me olemme yhteydessä sinuun.