Trimble – Visiosta valmiiseen digin toimintasuunitelmaan

Trimble pyrki parantamaan asiakaspolkuja ja luomaan tavoite-ekosysteemin palveluilleen. Palvelumuotoilijamme, liiketoimintakonsulttimme ja tekniset arkkitehtimme laativat toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Rakennustyöläinen työmaalla

Pähkinänkuoressa

Wunderin pitkäaikainen asiakas, Trimble Solutions, halusi parantaa verkkonäkyvyyttään ja asiakaskokemustaan. Tiivis yhteistyö Trimblen sisäisten asiantuntijoiden ja wunderilaisten kanssa johti yhtenäiseen korkean tason toimintasuunnitelmaan ja tiekarttaan, jossa määriteltiin prioriteetit ja aikataulut seuraaville viidelle vuodelle. Työn tuloksena syntyi myös palveluekosysteemin tavoitetilan mallikuva ja yksityiskohtaiset palvelukuvaukset, jotka yhdessä muodostavat Trimblelle strategisen oppaan kohti heidän pidempiaikaista visiotaan.

Trimble logo

Projektista

Mikä on Trimble?

Trimble Solutions Corporation on Tekla-ohjelmistoja valmistava ohjelmistoyritys. Sen lukuisia tuotteita käytetään maailmanlaajuisesti rakennushankkeissa – asunnoista ja silloista tehtaisiin ja pilvenpiirtäjiin.

Tavoitteet

Uusi visio mielessään, Trimble tähtäsi asiakaspolkunsa parantamiseen ja tavoite-ekosysteemin luomiseen palveluilleen. Tarve oli hyvin jäsennellylle suunnitelmalle siitä, kuinka tavoitetilaan päästään.

"Wunder osoitti vahvaa tietoa Trimblen tarpeista. Ehdotus vastasi odotuksiamme ja tarjosi selkeät askeleet siitä, kuinka pääsisimme tavoitteeseemme."

Jaana Hannila, palveluliiketoiminnan kehittäjä, Tekla online services, Trimble Solutions Corporation

Tiimiläisiä workshopissa

Haaste

Vuosien saatossa Trimble on luonut merkittävän määrän erilaisia verkkosivustoja vastaamaan asiakkaidensa tarpeita. Loppukäyttäjien kannalta tämä toisaalta lisää mahdollisuuksia, mutta ei välttämättä täysin käyttäjäystävällistä.

Tilanteen parantamiseksi Trimble kirkasti uuden vision olemassaololleen digitaalisilla alustoilla vuoteen 2025 mennessä. Kun vision kulmakivet olivat kohdallaan, oli selvää, että sujuva, intuitiivinen sekä tehokkaampi käyttäjäpolku auttaisivat tavoitteen saavuttamisessa. Kysymykseksi muodostui: Mitä kannattaa tehdä, jotta loppukäyttäjien käyttökokemuksesta saadaan mahdollisimman hyvä?

Ratkaisu

Wunderin aikaisempi kokemus Trimblen verkkopalveluiden kehittämisestä auttoi paljon, mutta tiivis ja sujuva yhteistyö asiakkaan asiantuntijoiden kanssa oli myös erittäin tärkeää.

Jaana Hannila, Trimblen palveluliiketoiminnan kehittäjä kertoo: “Tuntui lähes siltä, että meillä on uusi tiimin jäsen, joka tietää, mihin toimiin meidän on ryhdyttävä halutun tuloksen saavuttamiseksi.”

Palvelumuotoilijat aloittivat projektin kartoittamalla asiakkaan tämänhetkisen palveluekosysteemin pystyäkseen selvittämään jokaisen komponentin tarkoituksen, toiminnallisuuden ja loppukäyttäjien odotukset. Verkkoliikenteen analyysi osoitti yleisimmät hauissa käytettävät hakusanat. Vertailemalla löydöksiä oli mahdollista huomata yhteydet ja tunnistaa sekä haasteet että mahdollisuudet. Nämä merkittävät seikat huomioiden me Wunderilla suunnittelimme tavoite-palveluekosysteemin mallin ja loimme mobiiliprototyypin, jolla testattiin käytettävyysparannuksia sekä simuloitiin ehdotettua decoupled-arkkitehtuuria käyttäjän näkökulmasta. Käyttäjätestit validoivat uuden konseptin.

Mutta entäpä konseptin toteutus?

Liiketoimintakonsulttimme arvioi ennalta määritellyt tavoitteet työpajoissa ja kyselyissä asettaen tarkat prioriteetit jokaiselle tulevalle viidelle vuodelle. Kokonaisuuden kompleksisuuden huomioon ottaen, tekniset arkkitehdit muodostivat parhaan mahdollisen teknisen ratkaisun palveluekosysteemimoduulin toteuttamiseksi. Kaikki havainnot ja ehdotukset johtivat yhdenmukaistettuun korkean tason toimintasuunnitelmaan, eli muutoksen roadmappiin (tiekarttaan).

"Loppukäyttäjän mielipide oli meille silmiä avaava. Meillä oli oma mielipiteemme siitä, kuinka asioiden tulisi olla, mutta käyttäjätutkimus vaikutti vahvasti tulokseen ja parannettaviin ongelmiin."

Jaana Hannila, palveluliiketoiminnan kehittäjä, Tekla online services, Trimble Solutions Corporation

Tulokset

Wunder tunnetaan yhteistyökumppanina digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä.  Trimblen projektissa wunderilaisilla oli mahdollisuus soveltaa laaja-alaisesti ammattitaitojaan ja tukea asiakasta jo hankkeen hyvin varhaisessa vaiheessa. Projektin lopputulos tuntui tekijöistäänkin merkittävämmältä –  se kulkee asiakkaan mukana ja ohjaa muutoksessa eteenpäin seuraavien muutamien vuosien ajan.

Tavoitepalveluekosysteemin kartta kuvastaa asiakkaan tavoitetta ja tekee visiosta konkreettisemman. Samanaikaisesti yksityiskohtainen palvelukuvaus sekä optimoitu asiakaspolku lisäävät ymmärrystä loppukäyttäjän tarpeista ja odotuksista.

Visuaalinen etenemissuunnitelma, jossa kuvataan tarvittavien muutosten prioriteetit ja aikataulut, antaa selkeän vaiheittaisen ohjeistuksen, kuinka asiakas voi saavuttaa kunkin kehitysjakson tavoitteet. Alustava suunnitelma teknisen arkkitehtuurin toteutuksesta varmistaa uuden palveluekosysteemin vakaan, vankan ja aikaa kestävän toteutuksen.

"Tämä oli ainutlaatuinen kokemus. Trimble on omien tuotteidensa asiantuntija, mutta me kolmannen osapuolen toimijana pystyimme pääsemään lähemmäs loppukäyttäjää. Vanhojen mallien puuttuminen antoi meille selkeämmän kuvan, mahdollisti avoimemmat keskustelut ja auttoi säilyttämään objektiivisuuden."

Palvelusuunnittelija, Wunder

Nyt, kun tavoitteet on asetettu ja suunnitelma on selvä, on helppo jatkaa yhteistyötämme Trimblen kanssa seuraavaan vaiheeseen – osoittamaan konseptin toimivuus ja toteuttamaan se. Valmiiksi muotoiltu rakenne auttaa matkan jokaisessa vaiheessa, oli kyseessä sitten UX/UI-prototyypin rakentamisesta tietyille palveluille tai teknisen arkkitehtuurin jatkosuunnittelusta.

Heräsikö kiinnostuksesi?

Mikäli tahdot parantaa verkkopalveluitasi ja niiden asiakaspolkuja, autamme sinua mielellämme. Ota yhteyttä asiantuntijaamme tai jätä yhteystietosi alla olevalla kaavakkeella ja me olemme yhteydessä sinuun.