Tekijänoikeudet

Kaikenlainen sisällön kokonaan tai osittainen kopiointi, jäljentäminen, uudelleenjulkaiseminen, purkaminen, dekompilointi, kääntäminen, lataaminen, lähettäminen, jakaminen, lainaaminen, vuokraaminen, alilisessointi, esittäminen, johdannaisteoksen luominen, yleisesti saataville asettaminen, sopeuttaminen, muuttaminen, uudelleen sijoittaminen, rajaaminen tai uudelleen brändääminen on kielletty muissa tuotteessa, palvelussa tai muualla. Myös kolmannen osapuolen ohjeistaminen tekemään näin on kielletty. 

Joissakin tapauksissa sisältöä voidaan julkaista Creative Commons -lisenssin alaisena, ja mainitun lisenssin ehtoja on noudatettava. Kaikki tällä sivustolla julkaistu alkuperäinen tietokonekoodi on julkaistu GPL-version 2 lisenssillä. Kaikki muut tietokonekoodit ovat alkuperäisen tekijän määrittämän lisenssin alaisia on jaettu tällä sivustolla soveltuvalla lisenssillä.

Kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkit, mallioikeudet, patentit ja muut immateriaalioikeudet (rekisteröidyt ja rekisteröimättömät) tällä verkkosivustolla kuuluvat Wunderille ja/tai kolmansille osapuolille. Yhtiö pidättää kaikki oikeutensa. Mikään ehdoissa ei anna oikeutta tai lisenssiä käyttää mitään tavaramerkkejä, mallioikeuksia tai tekijänoikeuksia, jotka yhtiö tai jokin muu kolmas osapuoli omistaa tai hallitsee, ellei ehdoissa nimenomaisesti toisin mainita.

Verkkosivuston materiaalia voidaan käyttää uudelleen ilman kirjallista lupaa, jos jokin Copyright Designs and Patents Act 1988 -lain III luvussa kuvatuista poikkeuksista pätee.

Jos jonkun muun tahon sisältöä, johon tällä taholla on oikeudet, on epähuomiossa julkaistu tällä sivustolla, pyydämme ottamaan meihin yhteyttä. Teemme perusteellisen arvioinnin ja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin sisällön poistamiseksi tai lisensoimiseksi.