HUS – Saumatonta ja saavutettavaa digipalvelua 2,2 miljoonalle suomalaiselle

HUSin verkkosivustolla on poikkeuksellisen monta eri käyttäjäryhmää, joiden tarpeet edellä HUS ja Wunder uudistivat hus.fi:n. Projektin tiukasta aikataulusta huolimatta kaikki ennalta määritetyt tavoitteet saavutettiin kirkkaasti, ja uusi sivusto palvelee jokaista käyttäjäänsä päätelaitteesta riippumatta.

Työpöydän kuvakaappaus HUS:n verkkosivuilta

Pähkinänkuoressa

Hus.fi -sivusto uudistettiin saumattomaksi verkkopalveluksi, joka palvelee jopa 2,2 miljoonaa suomalaista. Positiivinen työilmapiiri ja avoin keskustelu HUS:n ja Wunderin välillä edistivät tehokasta ja miellyttävää kumppanuutta ja Wunderin toteutus vastasi eri käyttäjäryhmien moninaisiin tarpeisiin parantaen saavutettavuutta, analytiikkaa, tietoturvaa ja palvelun suunnittelua.  Lopputuloksena on paranneltu verkkosivusto optimoiduilla hakutoiminnoilla, paremmalla navigoinnilla ja raikkaalla visuaalisella ilmeellä, joka vastaa HUS:n keskeisiin kehitystarpeisiin. Edelleen jatkuvassa yhteistyössä panostetaan eri sidosryhmien käyttäjäkokemuksen jatkuvaan kehittämiseen data-ohjautuvasti.

HUS logo

Projektista

Mikä on HUS?

HUS eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on Suomen suurin sairaanhoitopiiri sekä Suomen toiseksi suurin työnantaja. HUS työllistää 27 000 ihmistä, sen erityisvastuualueella asuu 2,2 miljoonaa asukasta ja vuonna 2019 sen poliklinikoilla asioi lähes kolme miljoonaa asiakasta.

Tavoitteet

Koska HUS palvelee yli 40 % suomalaisista, verkkopalvelu-uudistuksen päämääränä oli tuottaa mutkaton, ja useille eri käyttäjäryhmille optimoitu sivusto. Tavoitteena oli löytää kumppani, jonka kanssa tehdä sivustosta pitkäikäinen, tietoturvallinen ja viimeisen päälle saavutettava. Koronapandemian puhjettua käyttäjien tarve tiedolle kasvoi, ja tiedon nopeasti ja helposti löytäminen verkosta korostui. Myös näihin tarpeisiin oli vastattava kiireellisesti.

"Wunder korosti heti alusta lähtien psykologista turvallisuutta tiimissä. Tämä toimi erinomaisesti, HUSin ja Wunderin työntekijät muodostivat aidon tiimin, jossa asioista keskusteltiin avoimesti. Työnteko Wunderin kanssa oli paitsi tehokasta, myös hauskaa, ja työskentelyilmapiiri pysyi erinomaisena kiireestä huolimatta."

Heli Vanhatupa, Tuotepäällikkö, HUS

Haaste

HUSin aiempi sivusto oli elinkaarensa päässä ja se kaipasi kipeästi uudistamista muun muassa käytettävyyden ja haun parantamiseksi. HUS tarjoaa sairaanhoidon palveluita 210:ssä eri toimipisteessä. On ensiarvoisen tärkeää kyetä esittämään lukuisat palvelut ja toimipisteet helposti ymmärrettävässä, saavutettavassa ja mahdollisimman nopeasti löydettävässä muodossa.

Ennen uudistusta sivuston hakuominaisuudet eivät toimineet kunnolla, jolloin iso osa sivuston sisällöstä oli haun ulottumattomissa. Sisältöä oli lähtökohtaisesti paljon ja se oli kokonaisuudessaan käytävä läpi ja tuotava haun piiriin myös mobiilissa. Vanhaa sivustoa ei oltu optimoitu mobiilikäyttöön ja tähän haluttiin uudistuksen myötä selkeä muutos.

Hus.fi:n loppukäyttäjäryhmiä on poikkeuksellisen monta, ja sivuston tulisi palvella niitä kaikkia erinomaisesti. Suurella organisaatiolla on paljon sisäisiä sidosryhmiä, joilla on vahvasti erilaisia tarpeita sivustolle, mutta myös ulkoisten sidosryhmien tarpeet ovat poikkeuksellisen paljon toisistaan eroavia. Toimittaja etsii aivan eri tietoa sivustolta kuin vaikkapa laboratorioaikaa itselleen varaava potilas. Näiden kaikkien eri käyttäjäryhmien ja moninaisten tarpeiden kartoittaminen sekä yhteensovittaminen sujuvaksi kokonaisuudeksi vaati avukseen monialaisia verkkopalveluiden kehittämisen ammattilaisia.

Lisäksi, aikataulupainetta uudistukselle antoi saavutettavuuden EU-direktiivi.

Meilahti Siltasairaala

Ratkaisu

Wunder päätyi HUSin digitaalisten palveluiden kumppaniksi julkisen kilpailutuksen kautta. Jo alussa tiedettiin, että potilaille suunnattu osio on uudistuksessa painoarvoltaan tärkein. Sen pohjalta laadittiin alustava suunnitelma koko projektin kululle. Tiukan aikataulun vuoksi verkkopalvelun määrittelyvaihetta täytyi supistaa, ja poikkeuksellisesti toteutus oli aloitettava rinnakkain suunnitteluvaiheen kanssa.

Jotta verkkosivu-uudistuksen tavoitteisiin pystyttiin vastaamaan aikataulussa, oli tavoitteiden oltava kirkkaana mielessä projektin joka vaiheessa. Loppukäyttäjäryhmiä osallistettiin projektiin alusta saakka. Käyttäjätestaukset ja prototypoinnit auttoivat laajentamaan ja syventämään asiakkaan alustavaa konseptia, sekä antoivat arvokasta tietoa käyttäjäkokemuksesta. ”On arvokasta saada loppukäyttäjiltä tietoa sisällöistä, jotta pystymme palvelemaan heitä paremmin. Erityisesti Wunderin palvelumuotoilijan kanssa tehty sisältöjen määrittely oli hedelmällistä”, kertoo HUSin digitaalisen viestinnän asiantuntija Maria Svenström.

HUSin vanha verkkosivusto oli varsin laaja ja projektin aikana sivustolta löytyi myös sisältöjä, joiden rakentaminen uudelle sivulle vaati nopeita ratkaisuja. Tämän vuoksi Wunderin mukautumiskyky ja joustavuus oli tärkeää, sillä tiedon kasvaessa sivuston sisältöä oli muutettava rakenteellisesti. Osana HUSin päivitettyä viestintätyyliä, merkittävä osa sisällöstä uudistettiin samanaikaisesti sivustouudistuksen kanssa.

Saavutettavuus oli koko uudistuksen yksi tärkeimmistä elementeistä. Wunderilta nimettiin projektille oma saavutettavuuskonsultti, joka huolehti uuden sivuston saavutettavuudesta läpi projektin.

Koko sivustouudistuksen kulmakiviksi muodostuivat tiimin jäsenten täydentävä tietotaito, tiivis kommunikaatio asiakkaan ja kolmannen osapuolen toimijoiden kanssa, sekä projektille asetetut hyvät raamit, joiden sisällä oli tilaa nopeille muutoksille.

"Käännöstyökalu on nopeuttanut kieliversioiden tekemistä merkittävästi. Samoin sisältöjen rakentaminen Drupalin elementeillä on sujuvampaa kuin vanhoilla verkkosivuillamme. Kaiken kaikkiaan sisällöntuottaminen on vaivatonta ja uusi sivusto on nopeuttanut työntekoa."

Maria Svenström, Digitaalisen viestinnän asiantuntija, HUS

Kolme mobiilikuvakaappausta HUS:n verkkosivuilta

Tulokset

Tiukasta aikataulusta huolimatta projekti valmistui ajallaan ja uusi hus.fi palvelee käyttäjiään sujuvasti sekä pöytäkoneilla että mobiililaitteilla. Kolmansilta osapuolilta tilatut saavutettavuus- sekä tietoturva-auditoinnit osoittivat näiden molempien osa-alueiden tavoitteiden täyttymisen.

Sisältöuudistuksen ja uuden hakutyökalun myötä verkkopalvelun käytettävyys parantui merkittävästi. Nyt uudella sivustolla haku toimii kuten pitääkin ja sivustolla navigointi on tehty sen useille eri käyttäjäryhmille helpoksi. Vanhalla sivustolla oli paljon uudistettavaa sisältöä. Uudistuksen yhteydessä hakukoneoptimoinnista huolehdittiin jo projektin aikana ja rikkinäisten linkkien määrää saatiin vähennettyä huomattavasti.

Käyttäjäkyselyt ovat osoittaneet sivustouudistuksen onnistuneen erinomaisesti etenkin niiden kehityskohteiden osalta, joihin projektissa käyttäjätutkimuksien tulosten perusteella erityisesti keskityttiin.

“Kommunikaatio asiakkaan ja Wunderin tiimin välillä on toiminut alusta saakka älyttömän hyvin. Saimme luotua HUSin it-palveluiden kanssa toimivan kokonaisratkaisun, ja vaikka se sisältää useita eri toimintaympäristöjä ja toimittajia, yhteistyö on saatu pelittämään erinomaisesti”, kertoo Wunderin tekninen arkkitehti, Ari Ruuska.

Wunderin pitkä kokemus sekä Wunderin tarjoamat monipuoliset resurssit auttoivat HUSia saavuttamaan sen ennalta määritetyt kriteerit projektin onnistumiselle. Nyt kun sivustouudistus on takanapäin ja kriittisimmät kehityskohdat on selätetty, Wunderin ja HUSin yhteistyö jatkuu jatkuvan kehityksen parissa. Eri sidosryhmien käyttäjäkokemuksen optimointi on loppumaton iterointiprosessi, jossa Wunder ja HUS pyrkivät nyt yhdessä parhaimpaan mahdolliseen tulokseen.

"Uudistetun hus.fi:n visuaalista ilmettä on kehuttu raikkaaksi ja käyttäjät ovat kertoneet löytävänsä tiedot nopeasti. Olemme myös esitelleet sivustoa useille toimijoille, jotka valmistelevat omaa verkkosivu-uudistustaan."

Maria Svenström & Heli Vanhatupa, HUS

%

Käyntimäärät kasvaneet

%

Välitön poistumisprosentti vähentyi

Heräsikö kiinnostuksesi?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme tai jätä yhteystietosi alla olevalla kaavakkeella ja me olemme yhteydessä sinuun.