Luonnonvarakeskus – Luke.fi: Tilastot, uutiset ja datapankki kaikki samassa paikassa

Wunderilaisten ja Luke:n yhteistyöllä syntyi Drupalpohjainen, mobiiliystävällinen digipalvelu, jossa huomattava määrä erilaista tietoa ja dataa on nyt kätevästi yhden sivuston alla.

Puhelin vihreällä sammaleella

Pähkinänkuoressa

Luonnonvarakeskus (Luke) halusi yhdistää luke.fi- ja stat.luke.fi-verkkosivut ja luoda Wunderin avustuksella modernin, mobiiliystävällisen ja kattavan digitaalisen palvelun lukuisille kohderyhmilleen. Projektin tavoitteena oli myös parantaa käyttäjäkokemusta, varmistaa evästesuositusten toteutumien ja parantaa data-analytiikan hyödyntämistä - yksityisyydensuojasta tinkimättä. Haasteena oli luoda ratkaisu monipuoliseen sisällön yhdistämiseen, Luken laajojen tutkimusaineistojen löydettävyyteen ja uutisten nopeaan latautumiseen. Wunderin ratkaisu sisälsi Invision-prototyypit, käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelun sekä Drupal 9 -toteutuksen, joka on hostattu Wunderin Silta-alustalla. Yhteistyön tuloksena projektille asetetut tavoitteet saavutettiin parantuneen Google-näkyvyyden, mobiiliystävällisen sivuston ja sujuvamman sisällöntuotannon osalta ja kaupan päälle syntyi positiivinen ja ratkaisukeskeinen ilmapiiri, joka siivittää yhteistyötä myös jatkossa.   

Luke.fi logo

Projektista

Mikä on Luonnonvarakeskus?

Luonnonvarakeskusopens-in-a-new-tab (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka toimii maa- ja metsätalousministeriön toimialalla. Lukessa työskentelee noin 1300 asiantuntijaa ja organisaatiossa tehdään vuosittain satoja vertaisarvioituja tutkimuksia.
Tutkimusten lisäksi Lukella on lakisääteisiä viranomaistehtäviä ja se tuottaa Suomen viralliset ruoka- ja luonnonvaratilastot, tarjoaa tutkimukseen perustuvia palveluita yrityksille ja tukee luonnonvaroihin ja luonnonvaratalouteen liittyvää yhteiskunnallista päätöksentekoa.

Tavoitteet

Luonnonvarakeskus halusi toteuttaa uudistetun, nykyaikaisen ja mahdollisimman mobiiliystävällisen digitaalisen palvelun, joka yhdistää kaksi aiemmin erillistä sivustoa, luke.fi ja stat.luke.fi.

Mobiiliystävällisyyden lisäksi haluttiin huomioida kattavasti myös uusimmat Liikenne- ja Viestintäviraston evästesuositukset ja mahdollistaa jatkokehitystä tukevan käyttäjädatan kerääminen analytiikka varten yksityisyyden suoja erityisen hyvin huomioiden.
Luke.fi sivustolle tuotetaan ja siellä julkaistaan huomattava määrä sisältöjä, uutisia ja tutkimustuloksia, joten huomiota haluttiin kiinnittää myös julkaisutyökalujen joustavuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Uudistuksessa pyrittiin helpottamaan sisällön esille tuomista visuaalisuuden ja erilaisten nostoelementtien muodossa.
Luonnonvarakeskuksen toiminnalle tärkeisiin sovelluksiin (esim. Tilastotietokanta ja Lyyti) haluttiin toimintavarmat integraatiot.

"Sivustojen yhdistyttyä sekä tutkimus- että tilastosisältöjen käyttäjät löytävät sisältöjä toistensa yhteydestä, ja etenkin tilastosisältöjen Google-näkyvyys on parantunut."

Janika Seppälä, Tilastopalveluiden erityisasiantuntija

Työpöydän kuvakaappaus Luke.fi-sivustosta

Haaste

Luonnonvarakeskuksen strategian päivittämisen myötä tuli myös verkkopreesensin päivitys ajankohtaiseksi ja syntyi tarve kahden erillisen sivuston yhdistämisestä. Aikaisemmin ruoka- ja luonnonvaratilastot julkaistiin osoitteessa stat.luke.fi kun taas tutkimustieto ja ajankohtaisuutisointi löytyivät luke.fi:stä. Kahden erillisen sivuston yhdistäminen on aina merkittävä muutos sivuston käyttäjille, ylläpitäjille ja sisällöntuottajille – ja vaatii verkkopalveluiden toimittajalta myös vahvaa ja monialaista osaamista.

Luonnonvarakeskus tuottaa vuosittain useita satoja vertaisarvioituja tutkimuksia, joten dataa kertyy paljon. Tutkimusten lisäksi Luonnonvarakeskuksen sivustolla on paljon muutakin alaa koskevaa uutisointia ja tiedottamista, joten sivuston suunnittelussa piti kiinnittää sivuston latausnopeuteen, siihen, että käyttäjä löytää etsimänsä tiedon vaivatta ja että löydetty data on esitetty mahdollisimman ymmärrettävässä muodossa.
Luke.fiopens-in-a-new-tab sivuston kävijöistä noin puolet selaa sivustoa mobiililla ja mobiilikäyttäjien määrä myös tällä sivustolla on globaalin trendin mukaisesti nousujohteinen. Käyttäjäkokemus haluttiin mahdollisimman miellyttäväksi ja helpoksi myös mobiililla, jotta tätä pian enemmistössä olevaa käyttäjäryhmää pystytään palvelemaan mahdollisimman hyvin.

Luke on datalähtöinen ja sillä on viranomaisvelvollisuus tuottaa ja ylläpitää luotettaava dataa - luonnollisesti datan ehjänä säilyminen, datan tarkkuus ja löydettävyys olivat keskiverto verkkosivustoa tärkeämmässä roolissa.

Integraatiot haluttiin ja toteutettiinkin mm. organisaation sisäiseen masterdata-järjestelmään, PxWeb-tilastotietokantajärjestelmään sekä Lyyti-tapahtumahallintajärjestelmään.

Ratkaisu

Wunderin toteuttama Luonnonvarakeskuksen sivustouudistus alkoi vaatimusmäärittelyn läpikäynnillä ja toteutuskonseptin tarkentamisella. Lopullinen konsepti suunniteltiin yhdessä asiakkaan kanssa ja tästä syntyi Whimsicalilla toteutettu rautalankamalli.
Ideointi projektin alkuvaiheessa tehtiin Invision-käyttöliittymäprototyyppejä hyödyntämällä. Wunderin UI/UX-suuunnittelija toteutti palvelulle käyttöliittymän ja ulkoasun asiakkaan brändiuudistuksen pohjalta, jonka lopputulemana Wunderin front-ja backendkehittäjät hoitivat käytännön toteutuksen asiakkaan hyväksyttyä suunnitelman. Luken komponentit toteutettiin Storybook-komponenttikirjastoon josta ne tuotiin Drupaliin. Tällä ratkaisulla varmistettiin yhtenäinen linja ja tehokas jatkokehitys.

Toteutuksen teknologiaksi valikoitu avoimen lähdekoodin Drupal 9 ja Wunderin oma, suomalaisilta konesaleilta toimiva Silta GCP -hosting ympäristö.

Huomattava osa sisällöistä tulee Luke.fin organisaation omasta lähdejärjestelmästä, joka tahollaan koostaa dataa useista eri tietolähteistä. Yksi ehdottoman tärkeistä toteutetuista kehityskohteista olikin käyttäjälle esitettävän datan esitysmuoto - mitä käyttäjäystävällisempi esitysmuoto, sitä parempi sivuston käyttökokemus. Wunderin suunnittelemat ja toteuttamat, monipuoliset sisältöelementit ja niiden yhdistely joustavasti sivupohjilla mahdollistaa laajankin tietomäärän esittämisen jäsentyneesti yksittäisessäkin näkymässä. Sisältöjen metatiedot ja listaamistyökalut mahdollistavat sisällön yhdistelemisen entistä paremmin.

Wunderin ja Luken yhteinen, eri alojen osaajista muodostettu asiantuntijatiimi työskenteli tiiviisti yhdessä koko sivuston kehityksen ajan. Arkipäivien päivittäiset zoom-palaverit ja erilliset sprintit rytmittivät projektia tehden työskentelystä tehokasta ja miellyttävää. Kick-offissa annetut psykologisen turvallisuuden lupaukset pitivät ja tämä lisäsi positiivisuutta ja ratkaisukeskeisyyttä projektissa. Sivustouudistus toteutettiin ketterän kehittämisen mallilla.
Wunderin sivustouudistuksen tiimiin kuului tekninen arkkitehti, fronttikehittäjä, backendkehittäjä, analytiikka-asiantuntija, UI/UX-asiantuntija, palvelumuotoilija, toimitusvastaava (delivery manager) ja asiakkuusvastaava (account manager). Uuden sivuston lanseeraamisen jälkeen yhteistyö Luken kanssa jatkuu sivuston ylläpidon ja jatkokehityksen kanssa ja sivuston hosting on Wunderin Sillassa.

"Wunderin ja Luken yhteinen erilaisten osaajien muodostama tiimi työskenteli tiiviisti yhdessä koko sivuston kehityksen ajan. Joka-aamuinen vartin mittainen daily rytmitti tekemistä, samoin muut sprinttikokoukset. Tiimihenki säilyi positiivisena ja turvallisena, kuten projektin alussa oli sovittukin."

Juha Heikkilä, Viestinnän erityisasiantuntija, Luonnonvarakeskus

Puhelin vanhan puunoksan päällä metsässä

Tulokset

Luke.fi sivusto palvelee nyt sekä tilastotietoja etsiviä että kaikkia muita, jotka tarvitset tietoa Luonnonvarakeskuksen tuottamaa ja jakamaa tietoa.
Sivustojen yhdistyttyä sekä tutkimus- että tilastosisältöjen käyttäjät löytävät sisältöjä toistensa yhteydestä, ja etenkin tilastosisältöjen Google-näkyvyys on merkittävästi parantunut.
Evästeiden, analytiikan ja saavutettavuuden osalta saavutettiin myös projektin alussa määritellyt tavoitetasot.

Myös sisällöntuottajien työskentely on nyt aikaisempaa helpompaa ja uudistetut sivustopohjat ja muut toteutetut ratkaisut mahdollistavat tiedon esittämisen aikaisempaa ymmärrettävämmässä muodossa.
Luonnonvarakeskuksen Viestinnän erityisasiantuntija Juha Heikkilä ja Tilastopalveluiden erityisasiantuntija Janika Seppälä kiittelevät Wunderia hyvästä tekemisen rytmistä ja kumppanuudesta, jossa Wunderin ja Luken asiantuntijat toimivat yhtenäisenä tiiminä.

Sivusto on myös Wunderilla jatkokehityksessä ja sen ylläpito on Wunderin Sillassa.

"Uudessa sivustossa julkaisutyökalut ovat joustavia ja helppoja käyttää. Sivupohjat mahdollistavat melko laajankin tietomäärän esittämisen jäsentyneesti yhdelläkin sivulla. Sivuston metatiedot ja listaamistyökalut mahdollistavat sisällön yhdistelemisen entistä paremmin."

Juha Heikkilä, Viestinnän erityisasiantuntija, Luonnonvarakeskus

kpl

sisältösivua

kpl

käynnissä olevaa tutkimushanketta

kpl

käynnissä olevaa EU-tutkimushanketta 

kpl

vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua vuodessa

Heräsikö kiinnostuksesi?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme tai jätä yhteystietosi alla olevalla kaavakkeella ja me olemme yhteydessä sinuun.