Latvian tilastokeskus – Kaikki Latvian viralliset tilastot yhdessä paikassa

Latvian tilastokeskuksen tavoitteena oli luoda yhtenäinen virallisten tilastojen portaali, joka kokoaa yhteen paikkaan kaikki Latvian viralliset tilastot yli 40 eri viranomaiselta. Wunderin asiantuntijatiimi vastasi tarpeeseen kehittämällä sujuvan, intuitiivisen ja saavutettavan digitaalisen ratkaisun. Uusi ratkaisu toimii heti käyttövalmiina tietojen julkaisujärjestelmänä ja sitä voidaan soveltaa minkä tahansa tilastotietoja tuottavan laitoksen tarpeisiin.

Työpöydän kuvakaappaus Latvian tilastoviraston verkkosivuilta

Pähkinänkuoressa

Latvian Tilastokeskus (Central Statistical Bureu, CSB)  tarvitsi yhtenäisen virallisten tilastojen portaalin, joka tarjoaa yhdeltä alustalta saavutettavasti yli 40 eri tahon tuottamaa virallista tietoa. Hankkeen tavoitteena oli tehostaa tietojen julkaisua, vähentää manuaalista työmäärää ja optimoida tietojen syöttämistä järjestelmiin.  Drupalia ja React JS:ää yhdistävä Decoupled-ratkaisu hyödyntää työkaluja, kuten PxWeb:ta ja Stage2:sta ja mahdollistaa tehokkaan tietojen hallinnan ja esittämisen. Elasticsearch, Reactive Search ja NextJS mahdollistavat nopean ja tarkan tietojen haun ja paikkatietomoduuli karttapohjaisen tietojen visualisoinnin. Yhteistyön tuloksena syntyi käyttäjäystävällinen alusta, joka vähentää manuaalista työtä sisällön järjestelmään syöttämisessä ja tarjoaa helpon tietojen löydettävyyden sekä automatisoidun julkaisukalenterin ajantasaisille tietopäivityksille, vastaten sekä tietoja käyttävien että niitä järjestelmään syöttävien käyttäjien tarpeisiin.

CSB logo

Projektista

Mikä on CSB?

CSB eli Latvian tilastokeskus (Central Statistical Bureau of Latvia) on Latvian tärkein tilastojen tuottaja ja virallisen tilastollisen työn koordinaattori. CSB tuottaa puolueetonta, laadukasta tilastotietoa päätöksentekoa, tutkimusta ja keskustelua varten.

Tavoitteet

Useat erilliset järjestelmät ja verkkosivut haluttiin korvata yhtenäisellä alustalla, joka sisältää kaikki Latvian viralliset tilastot. Ratkaisun tulisi tarjota täsmällistä, nopeasti löydettävää ja helppokäyttöistä tilastotietoa käyttäjien tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan.

"Tilastoportaali on heti käyttövalmis tietojen julkaisujärjestelmä, joka voisi kiinnostaa ketä tahansa tilastotietoja julkaisevaa viranomaista. Se tarjoaa pitkälle kehitetyn tiedonhallintajärjestelmän, integroidut paikkatietokartat ja automaattisen julkaisun avoimen datan portaaleihin."

Uldis Ainārs, Tieto- ja viestintäyksikön päällikkö, Latvian tilastokeskus

Haaste

Noin 40 valtion hallintoelintä tuottaa virallisia tilastoja Latviassa. CSB on suurin tilastojen tuottaja ja koko järjestelmää hallinnoiva viranomainen. CSB:n viralliset tilastot julkaistiin aiemmin laitoksen kotisivuilla, kun taas muut tilastotietoja tuottavat viranomaiset julkaisivat saatavilla olevia tietoja usein omien tietojärjestelmiensä tai verkkosivujensa kautta.

Tarvittiin yhtenäinen alusta kaikille Latvian virallisia tilastotietoja tuottaville tahoille, jotta tiedot voitaisiin julkaista ennalta määrättyyn ja julkisesti ilmoitettuun aikaan. Ratkaisun tuli sisältää kuvailevia metatietoja, paikkatietotilastoja, tutkimustietoluettelo sekä muita tilastojen käyttäjille välttämättömiä tietoja. Lisäksi ratkaisun tuli myös optimoida tietojen syöttöprosessi ja vähentää manuaalista työtä.

Ratkaisu

Tieto on uusi kulta, joten meidän piti kehittää turvallinen, luotettava ratkaisu tämän aarteen vaalimiseksi. CBS:llä oli selkeä näkemys siitä, miten virallisten tilastojen portaali tulisi toteuttaa, miltä se näyttäisi ja ketä se palvelisi. Wunderin tehtäväksi tuli toteuttaa nämä erinomaiset ideat.

Järjestelmä perustuu tilastoalan käytössä oleviin avoimen lähdekoodin tekniikoihin, kuten pxWeb-työkaluun (jota käytetään Pohjoismaissa) ja paikkatiedon tarkastelussa käytettävään Stage2-työkaluun (Slovenian tilastokeskus). Wunderin tiimi loi räätälöidyn Drupal-moduulin, jonka avulla voidaan hallinnoida PxWeb-dataa Drupalin tutun käyttöliittymän kautta. Nyt PxWeb-datataulukoiden luominen, tietojen tuonti useista eri lähteistä (CSV-tiedostoista, ulkoisista tietokannoista), aikataulutettujen julkaisutoimenpiteiden suorittaminen ja synkronointi avoimen datan verkkosivujen kanssa on yhtä helppoa kuin Drupalin sisällönhallinta.

Työpöydän kuvakaappaus Latvian tilastoviraston verkkosivuilta

Sivuston toiminnallisuuden varmistamiseksi sekä tietoturvallisuuden vuoksi sisällönhallinnan ja sisällön esittämisen tasot on erotettu decoupled-ratkaisulla Reactilla toteutettuun käyttöliittymään eli frontendiin ja Drupal 8:lla toteutettuun sisällönhallinta-alustaan. Rakensimme uuden Drupal-moduulin tietojen syöttämistä varten Nordic Data Model -mallin MS SQL -tietokantoihin. Asiakas hyväksyi tilastollisten taulukoiden tallennusta ja jakelua varten avoimen lähdekoodin PxWeb-ratkaisun, joka integroitiin osaksi projektia.

Tilastotietoja säilytetään useissa tietokirjastoissa, minkä vuoksi oli tärkeää varmistaa tietojen nopea, virheetön ja täsmällinen toimitus. Elasticsearch-hakukone yhdessä ReactiveSearch- ja NextJS-kirjastojen kanssa valikoituivat tehtävään sopiviksi työkaluiksi.

Tietojen visualisointia varten ratkaisuun integroitiin paikkatietokomponentti, jonka avulla tietoja voidaan esittää kartalla. Yhteistyökumppanimme SunGIS paranteli Slovenian tilastotietoja tuottavien laitosten kehittämää avoimen lähdekoodin ratkaisua ja täydensi sitä asiakkaan tarpeiden mukaan.

Paikkatietomoduulin tiedot on yhdenmukaistettu INSPIRE-direktiivien kanssa ja synkronoidaan automaattisesti koko tietoaineiston kanssa.

Sillä siakkaalla on runsaasti kokemusta tilastotietojen ylläpidosta, viestintä projektin aikana oli selkeää ja vaivatonta. Tehokkaimmat ratkaisut löydettiin ammattilaisten välillä käytyjen keskustelujen kautta, jolloin saatiin valittua käyttöön parhaat käytännöt. Kehitystiimimme pääsi myös laajentamaan omaa osaamistaan koskien useita alakohtaisia työkaluja ja teknologioita.

"Projekti vastaa käyttäjien odotuksia integroitujen datan visualisointikeinojen, teemakarttojen, metatietojen ja käyttäjäystävällisen hakutoiminnon ansiosta. Se auttaa perehtymään tilastoihin ja ymmärtämään datan välittämiä ilmiöitä pienemmillä resursseilla."

Uldis Ainārs, Tieto- ja viestintäyksikön päällikkö, Latvian tilastokeskus

Tulokset

Tavoitteena oli luoda sujuva, intuitiivinen, saavutettava ja helppokäyttöinen alusta sekä tiedon käyttäjille että sen tuottajille. Kehitimme digitaalisen ratkaisun, jossa kaikki Latvian viralliset tilastot löytyvät kätevästi yhdestä paikasta. Uusi ratkaisu toimii lisäksi käyttövalmiina tietojen julkaisujärjestelmänä, jota voidaan soveltaa missä tahansa tilastotietoja tuottavassa laitoksessa tai maassa.

Tiedon tuottajien näkökulmasta järjestelmä tekee tietojen syöttämisestä yksinkertaista ennalta määriteltyjen tietotaulukoiden ansiosta. Lisäksi se mahdollistaa datan nopean tuonnin ja viennin sekä vähentää manuaalista työtä. Julkaisua edeltävä näkymä auttaa varmistamaan, että kaikki taulukot ovat oikeassa paikassa, näyttävät hyvältä ja ovat julkaisuvalmiita, mikä vähentää virheiden riskiä.

Automatisoitu tietojen julkaisukalenteri ilmoittaa käyttäjille äskettäin julkaistuista tiedoista ja aikataulutetuista tietojen julkaisuista. Ratkaisu tarjoaa kaikille tiedon käyttäjille yhtäläiset mahdollisuudet tilastotiedon hyödyntämiseen.

Tehokas hakukone sisältää erinomaiset haku-, suodatus-, järjestely- ja näyttötoiminnot. Nopeuden ja tarkkuuden lisäksi hakukone tarjoaa myös korkean tietoturvan.

Interaktiiviset visualisointikeinot esittelevät tietojen paljastamia kehityssuuntauksia, kun taas paikkatietojen suhteita voidaan tarkastella karttaselaimessa, joka hyödyntää erilaisia tietojen esitystapoja, kuten kupla- ja ympyräkaavioita. Koska tietoaineistot ovat sisäisesti yhteydessä toisiinsa, käyttäjän löytöretki tähän tietojen maailmaan voi jatkua loputtomiin, sillä järjestelmä tarjoaa aina lisää aiheeseen liittyvää tilastotietoa tarkasteltavaksi.

Heräsikö kiinnostuksesi?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme tai jätä yhteystietosi alla olevalla kaavakkeella ja me olemme yhteydessä sinuun.