Verkkopalvelujen saavutettavuus

Käytettävyys kiitettäväksi

 

Saavutettavuudessa on kyse siitä, että kaikilla on tasavertainen pääsy digitaalisiin palveluihin. Saavutettavista verkkopalveluista hyötyvät kaikki, sillä ne ovat yleisesti jokaisen kannalta helpompia käyttää ja ymmärtää. Saavutettava verkkopalvelu auttaa myös organisaatiotanne tavoittamaan mahdollisimman monta käyttäjää.

Saavutettavuuden vaatimukset

Jotta sivusto olisi aidosti saavutettava, seuraavien neljän tärkeän periaatteen tulee toteutua: Perceivable (havaittava), Operable (hallittava), Understandable (ymmärrettävä) ja Robust (lujatekoinen). Lue lisää saavutettavuuden neljästä tärkeimmästä periaatteesta – POURista.

Nämä neljä periaatetta on kansainvälisestä saavutettavuuden kriteeristöstä, WCAG 2.1.:sta. Lyhenne tulee sanoista Web Content Accessibility Guidelines, eli Web-sisällön saavutettavuusohjeistus. WCAG on kokoelma ohjesääntöjä, joilla voidaan arvioida onko jokin sivusto saavutettava vai ei. WCAG:tä käytetään myös arvioimaan lainmukainen saavutettavuuden taso.

Avaa digisi ovet kaikille!

Teemme suunnitteluvaiheessa ratkaisuja, jotka huomioivat ihmiset laajemmin ja ehkäisevät tasavertaisen osallistumisen esteitä. Arvioimme koko projektin ajan verkkopalvelun saavutettavuutta. Sen sijaan, että loisimme ensin jotain, johon lisätään jälkikäteen tuki useammanlaisille käyttäjille, on suunnittelutyön lähtökohtana erilaisten ihmisten huomioiminen alusta lähtien.

Voitte olla varmoja palvelunne saavutettavuudesta, aina teknisestä toteutuksesta käytettyihin väreihin asti.

 

"Wunder teki meille on sivuston, joka on käyttäjälähtöisesti suunniteltu, mobiilioptimoitu ja saavutettava."

Elina Toivanen, järjestelmäarkkitehti, Turun Yliopisto

Saavutettavuuden auditointi ja testaus

Meiltä saatte myös arvion nykyisen verkkopalvelunne saavutettavuudesta, jolloin palvelua tarkastellaan havaittavuuden, ymmärrettävyyden ja käytettävyyden näkökulmasta. Arvioinnin tuloksena saatte kattavan raportin, joka sisältää ehdotuksia palvelun saavutettavuuden ja käytettävyyden parantamiseksi – esimerkiksi navigaation, sisältönostojen ja sivurakenteen muutoksilla.

Autamme luomaan paremmin saavutettavan palvelun, joka tavoittaa useampia ihmisiä ja on EU:n asettaman direktiivin mukainen.

Traficom

Saavutettavuus on ydinosaamistamme

Yle testasi lokakuussa 2019 Googlen Lighthousella lähes neljänsadan suomalaisen verkkopalvelun saavutettavuutta. Täydet sata pistettä sai yhdeksän sivustoa. Näistä kaksi, Traficom.fi ja Kyberturvallisuuskeskus.fi, ovat Wunderin tekemiä.

Sadan pisteen sivustot eivät synny sattumalta; saavutettavuus on ollut tekemisen keskiössä aina ensimmäisestä päivästä lähtien. Sadan pisteen taso on rakentunut mm. sillä, että saavutettavuusasiantuntija on olennainen osa kehitystiimiä, ja että sisällöntuottajia koulutetaan saavutettavan sisällön tuottamiseen. Myös saavutettavuusauditoinneilla on iso merkitys, ja niiden pohjalta verkkopalvelua kehitetään edelleen. Me uskomme, että digitaalisuus kuuluu kaikille.

Sivustosi saavutettavaksi? Ota yhteyttä!

Lisätietoa

Petteri Hellgren

Sales Director

+358 452793970

petteri.hellgren@wunder.io