Verkkopalvelujen saavutettavuus

Saavutettavuudessa on kyse siitä, että kaikilla on tasavertainen pääsy digitaalisiin palveluihin. Saavutettavista verkkopalveluista hyötyvät kaikki, sillä ne ovat yleisesti jokaisen kannalta helpompia käyttää ja ymmärtää. Saavutettava digitaalinen palvelu auttaa myös organisaatiotanne tavoittamaan mahdollisimman monta käyttäjää.

Saavutettavuudessa on kyse siitä, että kaikilla on tasavertainen pääsy digitaalisiin palveluihin. Saavutettavista verkkopalveluista hyötyvät kaikki, sillä ne ovat yleisesti jokaisen kannalta helpompia käyttää ja ymmärtää. Saavutettava digitaalinen palvelu auttaa myös organisaatiotanne tavoittamaan mahdollisimman monta käyttäjää.

Saavutettavuuden vaatimukset

WCAG-kriteeristö

Jotta verkkosivusto olisi aidosti saavutettava, tulee saavutettavuuden vaatimukset neljästä eri periaatteesta täyttyä:

  1. Perceivable (havaittava),
  2. Operable (hallittava),
  3. Understandable (ymmärrettävä)
  4. Robust (lujatekoinen).

Lue lisää saavutettavuuden neljästä tärkeimmästä periaatteesta – POURista.

Nämä neljä periaatetta ovat lähtöisin kansainvälisestä saavutettavuuden vaatimusten kriteeristöstä, WCAG 2.1.:sta. Lyhenne tulee sanoista Web Content Accessibility Guidelines, eli Web-sisällön saavutettavuusohjeistus. WCAG on kokoelma ohjesääntöjä, joilla voidaan arvioida onko jokin sivusto saavutettava vai ei. WCAG:tä käytetään myös arvioimaan lainmukainen saavutettavuuden taso. WCAG kokoelman perusteella voidaan määrittää kunkin sivuston omat saavutettavuuden vaatimukset ja tärkeimmät kehityskohteet.

Inklusiivinen suunnittelu

Teemme suunnitteluvaiheessa ratkaisuja, jotka huomioivat ihmiset laajemmin ja ehkäisevät tasavertaisen osallistumisen esteitä. Digitaalinen saavutettavuus on monen tekijän summa, joten arvioimme koko projektin ajan verkkopalvelun saavutettavuutta. Sen sijaan, että loisimme ensin jotain, johon lisätään jälkikäteen tuki useammanlaisille käyttäjille, on suunnittelutyön lähtökohtana erilaisten ihmisten huomioiminen alusta lähtien.

Voitte olla varmoja palvelunne saavutettavuudesta, aina teknisestä toteutuksesta käytettyihin väreihin asti.

Kokosimme saavutettavuustietoa saman katon alle, tutustu Wunderpediaan!

Saavutettavuuden auditointi ja testaus

Meiltä saatte myös arvion nykyisen verkkopalvelunne saavutettavuudesta, jolloin palvelua tarkastellaan havaittavuuden, ymmärrettävyyden ja käytettävyyden näkökulmasta. Arvioinnin tuloksena saatte kattavan raportin, joka sisältää ehdotuksia palvelun saavutettavuuden ja käytettävyyden parantamiseksi – esimerkiksi navigaation, sisältönostojen ja sivurakenteen muutoksilla. Saavutettavuuden optimointi ja kehittäminen lähtee liikkeelle juuri verkkopalvelun saavutettavuuden auditoinnista.

Autamme luomaan paremmin saavutettavan palvelun, joka tavoittaa useampia ihmisiä ja on EU:n asettaman saavutettavuusdirektiivin mukainen.

Saavutettavuusauditointi – miten parannat verkkopalvelusi saavutettavuutta?

"Wunder teki meille on sivuston, joka on käyttäjälähtöisesti suunniteltu, mobiilioptimoitu ja saavutettava."

Elina Toivanen, järjestelmäarkkitehti, Turun Yliopisto
Traficom

Case: Traficom ja täydet 100 pistettä

YLE testasi lokakuussa 2019 Googlen Lighthousella lähes neljänsadan suomalaisen verkkopalvelun saavutettavuutta. Täydet sata pistettä sai yhdeksän sivustoa. Näistä kaksi, Traficom.fi ja Kyberturvallisuuskeskus.fi, ovat Wunderin tekemiä.

Sadan pisteen sivustot eivät synny sattumalta; saavutettavuus on ollut tekemisen keskiössä aina ensimmäisestä päivästä lähtien. Julkisessa verkkopalvelussa täysi digitaalinen saavutettavuus on huomioitava monin eri tavoin. Sadan pisteen taso on rakentunut mm. sillä, että saavutettavuusasiantuntija on olennainen osa kehitystiimiä, ja että sisällöntuottajia koulutetaan saavutettavan sisällön tuottamiseen. Myös saavutettavuusauditoinneilla on iso merkitys, ja niiden pohjalta verkkopalvelua kehitetään edelleen. Me uskomme, että digitaalisuus kuuluu kaikille.

Tutustu traficom.fi uudistukseen

Wunderin saavutettavuuspalvelut

  1. Saavutettavuuden auditointi – verkkopalvelunne saavutettavuuden nykytilan arviointi kattavalla raportilla.
  2. Suunnittelu ja kehitys – täyden palvelun kumppani saavutettavien palveluiden suunnitteluun, rakentamiseen, optimointiin ja tekniseen kehittämiseen.
  3. Konsultointi – koulutuspalvelut henkilöstöllenne (mm. sisällöntuottajat ja kehittäjät) ja saavutettavien verkkopalveluiden liiketoimintahyötyjen tunnistaminen.
Otso Lahti & Kati Utriainen speaking about accessibility

Wunderin saavutettavuustiimi

Saavutettavan, kaikki käyttäjät huomioon ottavan verkkopalvelun suunnittelu ja kehitys edellyttää monialaista tiimiä, jossa on suunnittelijoita, arkkitehteja, ohjelmistokehittäjiä ja kokemusasiantuntijoita.

Tutustu saavutettavuustiimiimme