Traficom.fi – Turvallista verkkoasiointia lukuisille eri kohderyhmille

Kolme suomalaista virastoa yhdistivät voimansa edistääkseen digiyhteiskunnan kehitystä sekä varmistaakseen toimivat, turvalliset, ja kestävät liikenne- ja viestintäpalvelut. Syntyi Traficom ja uusi traficom.fi-verkkopalvelu.

Kuluttaja käyttää Traficom-palvelua

Pähkinänkuoressa

Kolmen suomalaisen viraston yhdistymisestä syntyi Traficom.fi, jonka tavoitteena oli tarjota käyttäjäystävällinen ja turvallinen verkkosivusto, jossa verkkopalvelut, ohjeet ja lomakkeet löytyvät ja toimivat ensiluokkaisesti. Hanke keskittyi suunnitteluun, käytettävyyteen ja saavutettavuusohjeiden noudattamiseen ja sisällönhallinan yhdenmukaistamiseen - aiemmin eri palveluissa olleet sisällöt tuotiin yhteen ja samaan sisällönhallintarjärjestelmään.  Kokonaisuus sisälsi muunmuassa sivuston uudelleensuunnittelun, suositun sisällön priorisoinnin ja paransi sekä sivuston latautumisnopeutta että tietoturvaa. Teknologisina työkaluina käytettiin Drupalin lisäksi Reactia, GraphQL:ää ja Elastisearch:iä. Tuloksena oli virtaviivainen, toiminnallisesti vahva verkkopalvelu, joka edistää digitaalisen yhteiskunnan kehitystä ja varmistaa liikenne- ja viestintäpalveluiden valtakunnallisen saavutettavuuden. 

Traficom logo

Projektista

Mikä on Traficom?

Viestintäviraston, Trafin ja Liikenneviraston tietyt palvelut yhdistyivät uudeksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiksi. Uuden viraston ensisijaiseksi palvelukanavaksi kehitettiin Traficom.fi-verkkopalvelu.

Tavoitteet

Uuden verkkopalvelun tulisi tarjota helppo pääsy Traficomin sähköisiin asiointipalveluihin, ohjeistuksiin ja lomakkeisiin. Sen tulisi myös mahdollistaa viraston tehtäviin liittyvän tiedottamisen eri kohderyhmille, vaivattomasti. Tavoitteena oli ohjata asiakas oikeaan sisältöön tai asiointipalveluun ja näin vähentää yhteydenottoja asiakaspalveluun.

Palkinnot

  • Blue Arrow Award 2020 -kunniamaininta: “A living proof there is a way to make your site 100% accessible.”
  • Digimenestyjät 2020 -tutkimus: “Paras digitaalinen palvelukokemus.”
  • YLE:n Google Lighthouse-testissä vuonna 2019 täydet 100/100 pistettä.
     
Traficom palvelu käytössä

Haaste

Verkkopalvelun tulisi noudattaa hyviä suunnittelukäytäntöjä, käytettävyysperiaatteita, sekä W3C:n esteettömyysohjeita (WCAG 2.0) ja muita saavutettavuuteen liittyviä teknisiä spesifikaatioita. Traficom.fi-verkkopalvelun tulisi olla käytettävyydeltään ja tietoturvaltaan ensiluokkainen, selkeyttä ja tyylikkyyttä unohtamatta. Palvelun tulisi myös rakentaa uuden viraston imagoa.

Uudessa verkkopalvelussa nykyiset eri ympäristöissä ylläpidettävät sisällöt pitäisi tuoda yhden yhteisen sisällönhallintajärjestelmän piiriin. Sivustokokonaisuus pitäisi uudistaa ulkoasultaan, navigaatioltaan, käyttöliittymiltään, teknisiltä ratkaisuiltaan sekä sisältöjen esitystapojen suhteen.

Tavoitteena oli ohjata asiakas oikeaan sisältöön tai asiointipalveluun ja näin vähentää yhteydenottoja asiakaspalveluun. Suunnittelussa ja toteutuksessa tämä tulisi ottaa huomioon muun muassa niin, että tieto löytyy helposti kohderyhmittäin (esim. autoilijat) ja tarvelähtöisesti (esim. luvan hakeminen tai tiettyyn asiaan liittyvä tieto).

Selkeän navigoinnin lisäksi olisi tärkeää, että relevantti tieto löytyisi mahdollisimman helposti suoraan hakukoneesta tai sisäisestä hausta. Myös verkkopalvelun terminologiaan haluttiin kiinnittää huomiota, jotta teksti olisi ymmärrettävää ja helposti lähestyttävää.​

Ratkaisu

Sisältörakenteen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitiin sivuston suosituimmat sisällöt ja asiakaspalvelun yhteydenottojen teemat. Etusivulle nostettiin käytetyimmät palvelut, jotta sivulle tulleet käyttäjät löytävät nopeasti kaipaamansa palvelut ajankohtaisten sisältönostojen lisäksi.

Osioiden etusivuilta löytyy yhden aihealueen asioinnit, tiedot, kampanjat ym. tapauskohtainen tieto ja sivulle voi tulla hoitamaan tiettyä yksittäistä asiointia, tai myös hakea määräyksiä, säädöksiä, ja tapauskohtaista informaatiota ilman turhaa selailua ympäri sivustoa.

Traficom.fi-verkkopalvelussa on valtavasti tietoa, mutta tehty toteutus takaa, että käyttäjä löytää helposti ja nopeasti tarvitsemansa tiedon saavutettavassa muodossa joko navigoimalla sivustolla, käyttämällä sivuston omaa hakutoimintoa, tai tulemalla palveluun suoraan hakukoneesta. Sivustolla on myös käytetty erilaisia visuaalisia elementtejä helpottamaan tekstin luettavuutta ja silmäiltävyyttä.

Palvelun tekninen toteutus on yhdistelmä uusimpia ja tehokkaimpia teknologioita (mm. React, GraphQL, ja Elasticsearch). Palvelun toteutus on nopeudessaan ja tietoturvallisuudessaan ylivertainen sivuston käyttötarkoituksia, elinkaarta, ja kävijöitä ajatellen.

Traficom.fi-verkkopalvelu varmistaa tietoturvan toteutumisen saumattomasti sekä sivuston käyttäjille että sisällönhallinnasta vastaaville tahoille. Sivuston erityispiirteitä ovat nopea toimivuus verkon laadusta riippumatta, decoupled-toteutuksen tuoma tietoturvallisuus (muun muassa vain julkinen tieto tallentuu, sisällönhallinta on irrallaan applikaation renderöinnistä), sekä viraston toiminnan edellytyksenäkin pidettävä toimintavarmuus ja luotettavuus.

Työpöydän kuvakaappaus Traficomin verkkosivustosta

Tulokset

Projektin lopputuotoksena oli yksi yhteinen, tietoturvaltaan ja toimintakyvyltään täysin ainutlaatuinen verkkopalvelu uudelle Traficom-virastolle. Sekä virasto että sen tuore verkkosivusto edistävät digiyhteiskunnan kehitystä sekä varmistaa toimivat, turvalliset ja kestävät liikenne- ja viestintäpalvelut valtakunnallisesti.

Kahden viraston tiedot löytyvät nyt samasta verkkopalvelusta ja päätavoitteina oli tehdä vähemmän, mutta relevantimpaa sisältöä, olla asiakaslähtöinen sekä julkaista sivustosta beta-versio ennen varsinaista julkaisua.

Suurin osa sisällöstä on uutta ja sisältöä saatiin vähennettyä yli 28000 sivusta vajaaseen 4000:n sivuun. Traficom.fi-betaversio julkaistiin marraskuussa viraston sisäisenä julkaisuna ja ulkoinen betasivusto julkaistiin joulukuussa. Myös projektin yhtenä osana ollut Kyberturvallisuuskeskus.fi-sivusto julkaistiin ensin beta-versiona. Asiakkaan toiminta verkkopalvelussa ja tiedon saamisen helppous muodostivat koko uudistuksen selkärangan.

Lokakuussa 2019 Svenska Yle:n artikkelissaavautuu uuteen välilehteen tutkittiin 400 eri julkisen verkkopalvelun saavutettavuutta. Ylen toteuttamassa testissä täydet 100 pistettä sai yhteensä 9 sivustoa, joihin kuuluivat myös Traficom.fi ja Kyberturvallisuuskeskus.fi.

Toukokuussa 2020 Traficomin sivusto sai Blue Arrow Awardseissa kunniamaininnan ja merkittävänä pääsyynä maininnalle oli 100/100 pisteen saavutettavuus.

Digimenestyjät 2020avautuu uuteen välilehteen-tutkimuksessa: “Paras digitaalinen palvelukokemus”.

Heräsikö kiinnostuksesi?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme tai jätä yhteystietosi alla olevalla kaavakkeella ja me olemme yhteydessä sinuun.