Saavutettavuuden terminologia

Julkaistu: 5.2.2021
Kategoriat: Saavutettavuus
Lukuaika: 4 min
Henkilö kirjoittaa silmät sidottuna tietokoneella, kun toinen henkilö antaa ohjeita.

Oikeiden ja täsmällisten termien tietäminen ja käyttäminen helpottaa merkittävästi keskustelua saavutettavuudesta ja sen kehittämisestä.

Yleinen saavutettavuuden terminologia

Toimintarajoitteet ja vammaisuus

Tarve saavutettavuudelle voi johtua hetkellisestä, ohimenevästä tai pysyvästä toimintarajoitteesta tai vammasta.

Hetkellinen toimintarajoite on usein olosuhteista johtuva. Henkilöllä voi olla käytössään vaan yksi käsi, esimerkiksi jos hän pitää toisella kädellä lasta tai lemmikkiä sylissään. Vahva auringonvalo voi häikäistä ja näin lisätä tarvetta suuremmalle kontrastille päätelaitteella.

Ohimenevä toimintarajoite voi johtua esim. fyysisestä tai henkisestä tilasta, jonka arvioidaan olevan ohimenevä. Aikaisempaan esimerkkeihin verraten: henkilöllä on siis käytössään vain yksi käsi, johtuen toisen käden luun murtumisesta, jonka oletetaan kuitenkin paranevan. Tai henkilöllä on ohimenevän sairauden aiheuttama hetkellinen näönalentuma.

Pysyvä toimintarajoite tai vamma yllä olevilla esimerkeillä esitettynä tarkoittaisi halvaantunutta tai amputoitua kättä tai pysyvää ja/tai kehittyvää näkökyvyn alenemaa.

Tarkan määritelmän mukaan vammaisuus on lääketieteellisten, sosiaalisten, henkilökohtaisten ja muiden tekijöiden monimutkainen yhdistelmä, joka vaikuttaa ihmisen kykyyn suorittaa tiettyjä toimintoja ja olla vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa.

Tässä muutamia esimerkkejä vammoista, joilla on vaikutusta siihen, miten ihmiset käyttävät digitaalisia palveluja:

  • Kuulovammat: kuurous, osittainen kuurous, heikko kuulo, hyperakusis, kuulon käsittelyyn liittyvät ongelmat.
  • Näkövammat: sokeus, osittainen sokeus, huono näkö, värisokeus.
  • Verbaaliset vammat: sanattomuus (nonverbal), puheviat.
  • Fyysiset vammat: laajalle levinnyt halvaus, paikallinen halvaus, lihassurkastumatauti, vapina.
  • Neurologiset ja/tai kognitiiviset vammat: epilepsia, autismi, lukihäiriö, Downin syndrooma, dementia.

Nämä on hyvä muistaa:

  • Sama vamma tai diagnoosi voi ilmetä monin eri tavoin henkilöstä riippuen.
  • Yhdellä ja samalla henkilöllä voi olla monta eri vammaa yhtä aikaa (esim. kuuro ja sokea).
  • Yksi tila voi aiheuttaa erilaisia ​​ongelmia (esim. aivovaurio voi aiheuttaa näkö- ja koordinaatio-ongelmia).
  • Henkilön vammaisuus ja tapa, jolla se ilmenee, voi muuttua päivittäin ja / tai koko elämän ajan.

Ulkoiset lähteet:

Saavutettavuus

Saavutettavuus ja esteettömyys ovat käytäntö suunnitella ja kehittää hyviä palveluita ja ympäristöjä huomioimalla myös toimintarajoitteisten tarpeet. Esteettömyys ei ole joko tai (saavutettava vs. ei-saavutettava), vaan skaala (paremmin saavutettava vs. heikommin saavutettava).

Ulkoiset lähteet:

Saavutettava

Vaikka saavutettavuus ei ole joko tai-tiedettä, monessa tekstissä käytetään termiä "saavutettava" kuvaamaan tuotetta tai palvelua, joka täyttää tietyt saavutettavuuden vähimmäisvaatimukset. Nämä vaatimukset voivat elää ja muuttua tilanteesta sekä olosuhteista riippuen.

Ulkoiset lähteet:

Lisähyöty (Curb-cut effect)

Kun puhutaan saavutettavuudesta, puhutaan usein myös sen tuomista lisähyödyistä. Englanniksi näitä lisähyötyjä kutsutaan termillä 'Curb-cut effect'. Curb cut on jalkakäytävän reunaan rakennettu pieni ramppi, joka muuttaa pystysuoran reunan luiskaksi, jota pitkin pystyy rullaamaan jalkakäytävälle.

Vaikka rampit on alun perin rakennettu nimenomaan liikuntarajoitteisten tarpeisiin, niistä on hyötyä myös monille muille: lastenvaunuja työntäville vanhemmille, pyöräilijöille, rullalautailijoille, matkalaukkujen kanssa matkustaville jne.

Täysin vastaavantyyppisiä lisähyötyjä syntyy, kun suunnitellaan ja toteutetaan digitaalisia, saavutettavia palveluita. Niistä hyötyvät usein myös käyttäjät, joilla ei ole toimintarajoitteita tai pysyvää vammaa.

Esimerkiksi riittävä kontrasti verkkosivuilla helpottaa ja parantaa sekä heikkonäköisen että normaalisti näkevän, mutta kirkkaassa auringonvalossa sisältöä kuluttavan käyttökokemusta.

Ulkoiset lähteet:

Apuvälineet

Jotkut (mutta eivät kaikki) toimintarajoitteiset käyttävät erilaisia ​​apuvälineitä. Näitä ovat esimerkiksi liikkuvuuden apuvälineet (kuten pyörätuolit, rollaattorit, kepit jne.) ja kuulolaitteet (kuten Cochlear-implantit, korvan kuulolaitteet [IET], kuulolaitesovellukset [HAA] jne.).

Digitaalisessa viestinnässä käytettävistä apuvälineistä löydät lisää tietoa omasta osiosta: tietotekniset apuvälineet.

Ulkoiset lähteet:

Tekninen terminologia

W3C

W3C (lyhenne tarkoittaa World Wide Web Consortium) on internetin tietojärjestelmän (world wide web) tärkein kansainvälinen standardointijärjestö.

W3C vastaa WAI:sta, joka se puolestaan vastaa WCAG:sta ja ARIA:sta.

Ulkoiset lähteet:

WAI

WAI (lyhenne tarkoittaa Web Accessibility Initiative) on W3C: n laatima. WAI koostuu strategioista, standardeista ja tukiresursseista auttamaan meitä tekemään verkosta paremmin saavutettava toimintarajoitteisille henkilöille.

WAI vastaa sekä WCAG:sta että ARIA:sta.

Ulkoiset lähteet:

WCAG

WCAG (lyhenne tarkoittaa Web Content Accessibility Guidelines) on joukko WAI:n (joka on osa W3C:a) laatimia suosituksia verkkosisällön saavutettavuuden parantamiseksi. Vaatimustasoja on kolme: A, AA, ja AAA (alimmasta korkeimpaan).

Lisää näistä vaatimustasoista ja niiden määritelmistä löydät WCAG-osiosta Saavutettava käyttöliittymä-sivultamme.

Ulkoiset lähteet:

ARIA

ARIA (lyhenne tarkoittaa Accessible Rich Internet Applications suite) on WAI:n (joka on osa W3C:ä) laatima tekninen määritelmä, jotta Rich Internet-sovellukset olisivat helpommin saavutettavia. Rich Internet-sovellukset ovat sovelluksia, joissa on dynaamista sisältöä, asiakaspuolen renderöintiä (client-side rendering) ja monimutkaisia interaktiivisia käyttöliittymäkomponentteja, kuten raahaa- ja pudota- toiminnallisuus (drag-and-drop).

Lue lisää aiheesta Saavutettava käyttöliittymä (UI) -sivulta.

Ulkoiset lähteet:

Lainsäädännön terminologia

Sivua päivitetään parhaillaan...

Tarvetta digipalvelun saavutettavuuden auditoinnille tai parantamiselle?

Laita Talvikille viestiä tai täytä tietosi alle ja olemme sinuun yhteydessä pian!

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Ladataan...