Tekninen saavutettavuuden terminologia

W3C

W3C (lyhenne tarkoittaa World Wide Web Consortium) on internetin tietojärjestelmän (world wide web) tärkein kansainvälinen standardointijärjestö.

W3C vastaa WAI:sta, joka se puolestaan vastaa WCAG:sta ja ARIA:sta.

Ulkoiset lähteet:

WAI

WAI (lyhenne tarkoittaa Web Accessibility Initiative) on W3C: n laatima. WAI koostuu strategioista, standardeista ja tukiresursseista auttamaan meitä tekemään verkosta paremmin saavutettava toimintarajoitteisille henkilöille.

WAI vastaa sekä WCAG:sta että ARIA:sta.

Ulkoiset lähteet:

WCAG

WCAG (lyhenne tarkoittaa Web Content Accessibility Guidelines) on joukko WAI:n (joka on osa W3C:a) laatimia suosituksia verkkosisällön saavutettavuuden parantamiseksi. Vaatimustasoja on kolme:  A, AA, ja AAA (alimmasta korkeimpaan).

Lisää näistä vaatimustasoista ja niiden määritelmistä löydät WCAG-sivulta.

Ulkoiset lähteet:

Lue lisää WCAG:sta

ARIA

ARIA (lyhenne tarkoittaa Accessible Rich Internet Applications suite) on WAI:n (joka on osa W3C:ä) laatima tekninen määritelmä, jotta Rich Internet-sovellukset olisivat helpommin saavutettavia. Rich Internet-sovellukset ovat sovelluksia, joissa on dynaamista sisältöä, asiakaspuolen renderöintiä (client-side rendering) ja monimutkaisia interaktiivisia käyttöliittymäkomponentteja, kuten raahaa- ja pudota- toiminnallisuus (drag-and-drop).

Tälle aihekokonaisuudelle on meidän Wunderpediasa oma ARIA-sivu.

Ulkoiset lähteet:

Lue lisää ARIAsta