Tietoa meistä

Tiedämme ja välitämme. Jaamme ja uskallamme. Olemme kunnianhimoisia rakentaessamme digitaalisia ratkaisuja, joissa menestys kohtaa kestävyyden ja digitaalisuus kohtaa inhimillisyyden.

Group of people standing around the table and lookign at the laptop screen

Me Wunderilla uskomme, että yhteistyö on avain saumattomien ja helppokäyttöisten digitaalisten ratkaisujen rakentamiseen monimutkaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Pitkä kokemuksemme kokonaisvaltaisten digitaalisten palveluiden rakentajana takaa sen, että asiakkaamme voivat jättää teknisten ratkaisujen yksityiskohdat ja teknologian nopean muutoksen haasteet meidän huoleksemme.

Suunnittelemme ja toteutamme digiratkaisuja kartoittamalla asiakastarpeet ja yhdistämällä ne luotettavaan dataan, parhaaksi todettuihin käytäntöihin sekä kykyymme innovoida. Toimimme kestävän kehityksen mallilla, jossa yhdistyy uudelleenkäytettävyys, yksinkertaisuus ja tehokkuus. Näin me rakennamme digiä, jossa kompleksisten järjestelmien kokonaisuuksista syntyy eheitä ja toimivia digitaalisia ratkaisuja, jotka palvelevat käyttäjää ja tarkoitusta.

Ja mikä on salaisuutemme? Se on salaisuuden vastakohta - me uskomme tiedon jakamiseen, avoimeen lähdekoodiin ja aktiivisesti edistämme kulttuuria, jossa oppiminen jatkuu läpi elämän. Huolehdimme toisistamme, itsestämme, asiakkaistamme, loppukäyttäjistä ja ympäristöstä. Uskallamme olla aloitteellisia, innovoida ja avoimesti kertoa, mikä toimii ja mikä ei. Monimuotoinen, yli 100 hengen kansainvälinen tiimimme koostuu ohjelmistokehittäjistä, UX/UI-suunnittelijoista, palvelumuotoilijoista, data-analyytikoista, järjestelmäarkkitehdeistä, DevOps- ja tietoturva-asiantuntijoista ja palvelupäälliköistä. Kaikkia meitä yhdistää arvojemme lisäksi palava halu tutkia uusia mahdollisuuksia ja rakentaa ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa. Me uskomme, että yhdistämällä syvällisen tietämyksen, innovointikyvyn ja yhteistyön voimme rakentaa parhaita mahdollisia kokonaisratkaisuja. 

Wunderin tarina

Wunderin tarina alkoi vuonna 2010 Suomessa, kun suomalaiset Drupal-pioneerit löysivät ensin toisensa ja pian myös vastinparinsa Virossa ja Latviassa. ICT-markkinoilla oli selkeä tarve yritykselle, joka toimii ketterästi, kehittää avoimella lähdekoodilla ja kykenee rakentamaan käyttäjäystävällisiä digitaalisia ratkaisuja monimutkaisiin tarpeisiin ja sitoutuu yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Vastasimme jo silloin tähän tarpeeseen.

Tällä hetkellä toimistomme ja työskentelytilamme sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Tampereella, Tallinnassa, Riikassa ja Valmierassa. Kourallinen wunderilaisista työskentelee kotitoimistoistaan eri puolilta Eurooppaa. Olemme edelleen Euroopan parhaita Drupal-osaajia ja nykyään rakennamme monimutkaisiin kokonaisuuksiin ratkaisuja myös muita teknologioita ja arkkitehtuurimalleja hyödyntäen.  

Group of people standing outdoors and one person has raised a hand to show number five with fingers

Missä olemme erityisen hyviä? 

Olemme vuosien saatossa rakentaneet räätälöityjä digiratkaisuja erityisesti median, koulutuksen, liikenteen, kaupunkien, luonnonvarojen ja rakennusteollisuuden tarpeisiin. Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa käyttävät toteuttamiamme digipalveluita. Suurin osa asiakkaistamme on isoja suomalaisia yrityksiä ja organisaatioita sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.

Vahvuutemme ovat saavutettavien ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toteutettujen digitaalisten ekosysteemien rakentamisessa. Saamme sulavasti keskenään keskustelemaan sisällönhallintajärjestelmät, oppimisympäristöt, itsepalveluportaalit, intra-ja ekstranetit, verkkokaupat ja verkkosivustot – tarjoten ensiluokkaisen käyttäjäkokemuksen sisällöntuottajille ja loppukäyttäjille.

Saavutamme tämän yhdistämällä liiketoiminnan tavoitteet käyttäjien tarpeiden syvään ymmärrykseen ja hyödyntämällä optimoituja ja räätälöityjä arkkitehtuureja. Yhdistämme asiakkaidemme liiketoiminnan tavoitteet syvään ymmärrykseen käyttäjien digitarpeista ja räätälöimme kuhunkin käyttötarpeeseen optimaalisen kokonaisarkkitehtuurin. Hyödynnämme usein avointa teknologiaa ja toteutuksissamme näkyy vahvasti halu ja taito tehdä vihreää koodia. Monitoimittajaympäristöt ovat meille tuttuja ja toimimme niissä mielellämme. Yhteistyön tekeminen on DNA:ssamme ja voimmekin yhteistyöyritystemme kanssa rakentaa lähes mitä tahansa digitaalisia kokonaisuuksia.

Omistajat, taloudellinen tilanne ja yhteiskunnallinen osallistuminen

Wunder on taloudellisesti vakavarainen ja vuodesta 2017 lähtien Suomen Wunderin osakkeista enemmistön omistaa suomalainen pääomasijoitusyhtiö Korona Invest. Yrityksen johto sekä muutamat työntekijät omistavat jäljellä olevat osuudet. Johtoryhmässä ja hallituksessa on kaksi yrityksen perustajaa ja useat johtoryhmän jäsenet ovat olleet mukana Wunderilla yli vuosikymmenen ajan.

Lähtökohtanamme on luoda saavutettavia, käyttäjäkeskeisiä ja kestäviä ratkaisuja, jotka vahvistavat asiakkaitamme ja innostavat kehittäjätiimejämme. Tunnistamme psykologisen turvallisuuden tärkeyden ja potentiaalin, ja toimimme aktiivisesti kehittäjäyhteisöissä, niin paikallisesti kuin kansainvälisestikiin.

Suomessa meillä on pitkä historia yhteistyöstä Software Finlandin, Mimmit koodaa -verkoston, Itewikin ja Future Frontendin (aiemmin React Finland) kanssa, muutamia mainitaksemme. Latviassa ja Virossa olemme saaneet useita palkintoja kestävänä, luotettavana ja perheystävällisenä työnantajana.

Wunder on aina ollut erittäin aktiivinen toimija Drupal-yhteisössä, osallistuen usein tapahtumien järjestämiseen ja kehittäjäyhteisön kasvattamiseen. Wunder on yli vuosikymmenen ajan osallistunut DrupalCampien järjestämiseen Suomessa ja Baltian maissa. Wunderilaisia osallistuu myös vuosittain järjestettävään DrupalCon Europe-tapahtumaan – vuonna 2023 Wunderin Mario Vercellotti ja Joshua Scott esittelivät next-drupal-starterkit -ratkaisuaan Drupal-yhteisölle.

Two ladies walking and laughing in a hall

Wunder Visio, Missio, Arvot ja Slogan

Yhdessä kaikkien Wunderien kanssa olemme määritelleet visiomme, mission ja arvomme sekä tunnistaneet seuraavat aiheet strategisiksi kulmakiviksemme:

  • Kestävä kehitys perustuen yksinkertaisuuteen, uudelleenkäytettävyyteen ja tehokkuuteen
  • Yhteistyö perustuen yhdessä tekemiseen ja luomiseen sekä yhteyksiin
  • Tulevaisuusorientoituneisuus

Missiomme on auttaa asiakkaitamme luomalla yhdessä digitaalisia ratkaisuja liiketoimintaorientoituneella, ihmiskeskeisellä ja kestävän kehityksen huomioivalla lähestymistavalla.

Visiomme on olla ennakkoluuloton digitaalisten ratkaisujen kumppani, jonka kanssa menestys kohtaa kestävän kehityksen ja digitaalisuus kohtaa inhimillisyyden.

Wunderin arvot:

  • Olemme avoimia ja uteliaita: Haluamme oppia, kasvaa ja tutkia. Uskallamme kokeilla.
  • Vaalimme luottamuksen kulttuuria: Tavoitteenamme on olla mahdollisimman inklusiivisia ja ymmärtäväisiä. Haluamme, että jokaisen voi mahdollisimman hyvin olla itsensä.
  • Pidämme huolta toisistamme: Autamme ja tuemme toisiamme sekä huolehdimme ympäristöstä.

Wunderin slogan:

Johtuen huomattavasta määrästä ei-suomenkielisiä sidosryhmiämme, sloganimme on englanniksi. Siinä korostuvat arvostamamme selkeys, avoimuus sekä  tehokkuus – ja ihmisyys yhdistettynä siihen, että teemme mitä lupaamme. 

Sloganimme keväästä 2024 alkaen on We act human and deliver digital.

Wunder numeroina

+

Wunderilaista

+

Kieltä

+

Asiakasta

x

Great Place to Work

Perustettu