Saavutettavuuden Latvian lainsäädäntö

 

LV-säädös 2018/611 on Latvian täytäntöönpano EU-direktiivistä 2016/2102. Se on hyvin samankaltainen EU:n lainsäädännön kanssa.

Laajuus

Tätä lakia sovelletaan Latvian valtioon ja paikallisiin viranomaisiin liitettyihin instituutioihin sekä julkishallinnon tehtäviä hoitaviin instituutioihin, yhdistyksiin ja säätiöihin.

Kuten EU:n lainsäädäntö, sitä ei sovelleta seuraaviin elimiin:

  • Julkista yleisradiointia tarjoavat julkiset sähköiset tiedotusvälineet ja niiden tytäryhtiöt.
  • Kansalaisjärjestöt, jotka toisinaan tarjoavat joitain julkishallinnon palveluita rajoitetulle ihmisryhmälle, ja vain silloin, kun kohderyhmä ei ole vammaiset henkilöt.

Sitä ei sovelleta myöskään seuraaviin sisältötyyppeihin:

  • Yleisradioyhtiöiden suoratoistopalvelut.
  • Navigointiin tarkoitetut online-kartat ja kartoituspalvelut vain silloin, kun olennaista tietoa tarjotaan saavutettavalla, digitaalisella tavalla.
  • Kulttuuriperintöesineiden jäljennökset, joissa saavutettavuusvaatimukset ovat ristiriidassa aitouden säilyttämisen kanssa tai joissa automatisoituja ja kustannustehokkaita ratkaisuja ei ole helposti saatavilla.

Saavutettavuuspalaute

Julkisen sektorin elinten on otettava käyttöön palautekäytäntö, jotta käyttäjät voivat pyytää erityistietoja, jos sivuston sisältöä on vaikeasti saavutettavaa tai voivat raportoida saavutettavuusongelmista.

Täytäntöönpano

Koko Latviassa tämän asetuksen täytäntöönpanosta vastaa Latvian ympäristönsuojelu- ja aluekehitysministeriö.

Lisätietoja