Saavutettavuuden EU-lainsäädäntö

EU-direktiivi 2016/2102 (päivitetty EU-päätöksellä 2018/2048 ja EU-päätöksellä 2018/1523, yhdessä EN-standardin 301 549 V2.1.2 kanssa) edellyttää, että EU:n jäsenvaltiot antavat lainsäädännön varmistaakseen, että julkisen sektorin elinten digitaaliset palvelut ovat WCAG 2.1 -tason AA-standardien mukaisia. Täytäntöönpano alkaa eri päivämäärillä erityyppiselle sisällölle:

  1. Uudemmille verkkopalveluille (julkaistu 23.9.2018 jälkeen): 23.9.2019 alkaen.
  2. Vanhemmille verkkopalveluille (julkaistu ennen 23.9.2018): 23.9.2020 alkaen.
  3. Mobiilisovellukset: 23.6.2021 alkaen.

EU-direktiivi 2016/2102 annettiin 26. lokakuuta 2016, ja siinä vaadittiin EU:n jäsenvaltioita antamaan paikalliset lait viimeistään 23. syyskuuta 2018. Paikalliset lait eroavat usein hieman EU:n lainsäädännöstä; olemme tiivistäneet niistä Suomen, Viron ja Latvian lainsäädännön omissa osioissaan.

EU Directive on the Accessibility of Public Sector Websites and Mobile Apps

Poikkeukset

Jotkut digitaaliset palvelut ja niiden sisältö on vapautettu tästä direktiivistä. Nämä poikkeukset on lueteltu itse direktiivissä (1 artiklan 3 ja 4 kohta), ja niihin sisältyy mm.:

  • Julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden digitaaliset palvelut.
  • Niiden kansalaisjärjestöjen digitaaliset palvelut, jotka eivät tarjoa kansalaisille välttämättömiä palveluita.
  • Office-tiedostomuodot, jotka on julkaistu ennen 23. syyskuuta 2018, vain silloin, kun niitä ei tällä hetkellä tarvita aktiivisiin hallintoprosesseihin.
  • Navigointiin tarkoitetut online-kartat ja kartoituspalvelut vain silloin, kun olennaista tietoa tarjotaan helposti saavutettavalla olevalla digitaalisella tavalla.

Saavutettavuusselosteet

Kaikissa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa digitaalisissa palveluissa on oltava saavutettavuusseloste, jonka täytyy sisältää vähintään:

  1. Selitys sisällön osista (jos sellaisia ​​on), jotka eivät ole direktiivin mukaisia, sekä niiden perusteluista ja mahdollisista vaihtoehdoista.
  2. Tapa antaa palautetta saavutettavuudesta digitaalisesta palvelusta vastaavalle julkisen sektorin elimelle.
  3. Tapa tehdä valitus viranomaisille, jos julkisen sektorin elin ei vastaa palautteeseen tyydyttävällä tavalla.

Lisätietoja