Turun yliopisto

Turun yliopiston verkkosivut olivat elinkaarensa päässä ja kaipasivat kipeästi uudistamista, jotta ne vastaisivat nykyajan mobiilikäyttäjien odotuksia sekä toisivat entistä paremmin esille yliopistossa tehtävän tutkimuksen ja koulutusmahdollisuudet. Niinpä Wunder taikoi uudet verkkosivut tiiviissä yhteistyössä yliopiston kanssa.

Turun yliopiston verkkosivut olivat elinkaarensa päässä ja kaipasivat kipeästi uudistamista, jotta ne vastaisivat nykyajan mobiilikäyttäjien odotuksia sekä toisivat entistä paremmin esille yliopistossa tehtävän tutkimuksen ja koulutusmahdollisuudet. Niinpä Wunder taikoi uudet verkkosivut tiiviissä yhteistyössä yliopiston kanssa.

Projektista on sanottu, että se on UTU:n historian parhaiten mennyt www-sivustouudistus.

Elina Toivanen, järjestelmäarkkitehti
Turun yliopisto

Projektista

Mikä on Turun yliopisto?

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö. Se on ennen kaikkea monitieteinen ja kansainvälinen tutkimusyliopisto Turun sydämessä.

Tavoitteet

Yliopiston uuden verkkosivuston tuli esitellä mahdollisimman selkeästi yliopiston monipuolista tutkimusta, toimintaa ja koulutusmahdollisuuksia. Sivuston pitää olla mobiilikäytettävä ja käyttäjälähtöisesti suunniteltu.

Palkinnot

International Splash Awards 2019: finalisti Education-kategoriassa. Yksi vuoden parhaimpia Drupal-projekteja.

Haaste

Wunder valikoitui Turun yliopiston verkkosivu-uudistusprojektin teknisen toteutuksen yhteistyökumppaniksi kilpailutuksessa, jossa arvioitiin hintaa, toimitussuunnitelmaa ja ratkaisun soveltuvuutta yliopiston tarpeisiin.

Projektin lähtökohtana oli yliopiston julkisen sivuston uudistaminen North Patrol Oy:n ja Turun yliopiston kesken toteutetun konseptin pohjalta sekä niin, että se vastaisi KMG Turun suunnittelemaa uutta brändi-ilmettä. Sivuston tulisi täyttää myös EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimukset.

Lisähaastetta projektiin toivat Turun yliopiston määrittelemät liiketoimintatavoitteet: Sivuston tuli houkutella potentiaalisia opiskelijoita ja työntekijöitä hakemaan yliopistoon, lisätä yhteistyötä yliopiston ja yritysten välillä sekä parantaa Turun houkuttelevuttaa opiskelijakaupunkina, myös kansainvälisesti. Kaiken lisäksi beta-version pitäisi olla tarjolla yliopiston sisäiseen käyttöön mahdollisimman pian projektin aloituksesta.

Ratkaisu

Wunder loi uuden sivuston Drupal 8:lla ja teki siihen monipuoliset integraatiot: Sivustolle tuodaan tietoja tutkijoiden asiantuntijuusalueista ja tutkimusjulkaisuista yliopiston Converis-tutkimustietojärjestelmästä. Tapahtumanhallintajärjestelmä Konsta ja ulkoinen kuvapankki Qbank otettiin myös osaksi integraatioita. Qbank-integraatio on erityisen mieluisa toiminto, sillä sisällöntuottaja pystyy lisäämään kuvia ulkoisesta kuvapankista Drupalin käyttöliittymää apuna käyttäen. Samoin kuvien liittäminen ja hakeminen onnistuu Drupalin käyttöliittymästä.

Sisällön ja navigaation loogisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota: Koulutuksista on laadittu selkeät kuvaukset ja niitä voi selata aloittain. Sivustolle on koottu myös yliopiston monipuolisia yritysyhteistyön ja -palvelun muotoja.

Varsinainen projektivaihe päättyi vuoden 2018 juhannuksen tienoilla, josta Wunder jatkoi suoraan jatkuvaa kehitystä sivuston julkaisuun, 28.11.2018, asti. Turun yliopisto halusi varmistaa, että sisällöntuotannolle ja sivuston viimeistelylle jää tarpeeksi aikaa ennen julkaisua. Tämä on yksi syistä todella onnistuneelle projektille.

Screenshot from utu.fi

Screenshot from utu.fi faculties

Lopputuloksena meillä on sivusto, joka on käyttäjälähtöisesti suunniteltu, saavutettava ja mobiilikäytettävä.

Elina Toivanen, järjestelmäarkkitehti, Turun yliopisto

Tulokset

Turun yliopiston verkkosivu-uudistuksesta tuli lopulta menestys. Yliopisto sai digitaaliseksi versiokseen sivuston, joka on suunniteltu käyttäjälähtöisesti ja mobiili edellä -mentaliteetilla.

Turun yliopistossa tehtävää tutkimusta nostettiin esille ja sivustolta löytyvät selkeästi omat osionsa eri käyttäjäryhmille: opiskelijaksi-, tutkimus- ja yritysyhteistyöosiot. Näin uusi sivusto eroaa merkittävästi edeltäjästään.

Sivusto on myös suunniteltu EU:n saavutettavuusdirektiivin (WCAG 2.0) mukaisesti, ja tavoitteena on täyttää tiukat AA-tason vaatimukset jatkokehityksen myötä.

Eipä siis ihme, että projektia on luonnehdittu Turun yliopiston historian parhaimmaksi sivustouudistukseksi.

Menestystarina: Verkkopalvelu-uudistus Turun Yliopiston kanssa.