Saavutettavuuden Viron lainsäädäntö

 

EE-säädös 2019/20, yhdessä Viron julkista tiedottamista koskevan lain 32 §: n 2 momentin kanssa, on EU-direktiivin 2016/2102 täytäntöönpano Virossa. Se on hyvin samanlainen kuin EU:n lainsäädäntö.

Laajuus

Samanlainen kuin EU:n lainsäädäntö, mutta lisäksi, sitä ei sovelleta seuraaviin elimiin:

  • Mediapalveluita tarjoavat elimet.
  • Koulut ja esikoululaitokset, lukuun ottamatta yleisten tietojen antamista, mukaan lukien maksua koskevat tiedot, sijainti ja yhteystiedot.
  • Laitokset, joilla on määräävä asema markkinoilla, joilla on erityisiä tai yksinoikeuksia tai jotka ovat luonnollisia monopoleja.
  • Yrittäjät, voittoa tavoittelemattomat yhdistykset, säätiöt ja yritykset, jotka hoitavat julkisia tehtäviä valtion varoilla.

Saavutettavuuspalaute

Identtiset EU:n lainsäädännön kanssa.

Täytäntöönpano

Viron Yrittäjyyden ja Tietotekniikan Ministeriö

Lisätietoja