Saavutettavuuden lainsäädäntö

Julkaistu: 7.2.2021
Kategoriat: Saavutettavuus
Lukuaika: 4 min
Kannettavan tietokoneen näyttö esteettömyyden lämmittely tehtävällä Wundercon 2023:ssa.

Tänne olemme koonneet ja tiivistäneet tietoa nykyisestä ja tulevasta lainsäädännöstä koskien digitaalisten palveluiden saavutettavuutta sekä Suomen että EU:n tasolla.

EU-lainsäädäntö

EU-direktiivi 2016/2102opens-in-a-new-tab (päivitetty EU-päätöksellä 2018/2048 ja EU-päätöksellä 2018/1523, yhdessä EN-standardin 301 549 V2.1.2 kanssa) edellyttää, että EU:n jäsenvaltiot antavat lainsäädännön varmistaakseen, että julkisen sektorin elinten digitaaliset palvelut ovat WCAG 2.1-tason AA-standardien mukaisia. Täytäntöönpano alkaa eri päivämäärillä erityyppiselle sisällölle:

 1. Uudemmille verkkopalveluille (julkaistu 23.9.2018 jälkeen): 23.9.2019 alkaen.
 2. Vanhemmille verkkopalveluille (julkaistu ennen 23.9.2018): 23.9.2020 alkaen.
 3. Mobiilisovellukset: 23.6.2021 alkaen.

EU-direktiivi 2016/2102 annettiin 26. lokakuuta 2016, ja siinä vaadittiin EU:n jäsenvaltioita antamaan paikalliset lait viimeistään 23. syyskuuta 2018. Paikalliset lait eroavat usein hieman EU:n lainsäädännöstä; alempaa voit lukea tiivistelmät Suomen, Viron ja Latvian lainsäädännöistä omissa osioissaan.

Poikkeukset

Jotkut digitaaliset palvelut ja niiden sisältö on vapautettu tästä direktiivistä. Nämä poikkeukset on lueteltu itse direktiivissä (1 artiklan 3 ja 4 kohta), ja niihin sisältyy mm.:

 • Julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden digitaaliset palvelut.
 • Niiden kansalaisjärjestöjen digitaaliset palvelut, jotka eivät tarjoa kansalaisille välttämättömiä palveluita.
 • Office-tiedostomuodot, jotka on julkaistu ennen 23. syyskuuta 2018, vain silloin, kun niitä ei tällä hetkellä tarvita aktiivisiin hallintoprosesseihin.
 • Navigointiin tarkoitetut online-kartat ja kartoituspalvelut vain silloin, kun olennaista tietoa tarjotaan helposti saavutettavalla olevalla digitaalisella tavalla.

Saavutettavuusselosteet

Kaikissa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa digitaalisissa palveluissa on oltava saavutettavuusseloste, jonka täytyy sisältää vähintään:

 1. Selitys sisällön osista (jos sellaisia ​​on), jotka eivät ole direktiivin mukaisia, sekä niiden perusteluista ja mahdollisista vaihtoehdoista.
 2. Tapa antaa palautetta saavutettavuudesta digitaalisesta palvelusta vastaavalle julkisen sektorin elimelle.
 3. Tapa tehdä valitus viranomaisille, jos julkisen sektorin elin ei vastaa palautteeseen tyydyttävällä tavalla.

EU:n esteettömyysdirektiivi

EU-laki 2019/882opens-in-a-new-tab hyväksyttiin vuonna 2019 ja se pannaan täytäntöön vuodesta 2022 lähtien.

Vaikka nykyinen EU:n ja Suomen lainsäädäntö kattaa vain julkisen sektorin elinten digitaaliset palvelut, tällä lailla on laajempi tavoite sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Tulevaisuudessa saavutettavuutta tullaan edellyttämään myös tietyissä analogisissa palveluissa.

Joitain tämän lain kattamia tuotteita ja palveluita ovat:

 • Tietokoneet ja käyttöjärjestelmät
 • Pankkiautomaatit, lippu- ja lähtöselvityskoneet.
 • Älypuhelimet.
 • Digitaalisiin televisiopalveluihin liittyvät TV-laitteet.
 • Puhelinpalvelut ja niihin liittyvät laitteet.
 • Pääsy audiovisuaalisiin mediapalveluihin, kuten televisiolähetyksiin ja niihin liittyviin kuluttajalaitteisiin.
 • Lento-, linja-auto-, rautatie- ja vesiliikenteen matkustajaliikenteeseen liittyvät palvelut.
 • Pankkipalvelut.
 • E-kirjat.
 • Verkkokaupat.

Sanomattakin on selvää, että tämä johtaa valtavaan kysyntään saavutettavien digitaalisten palvelujen kehittämiseen ja päivittämiseen kaikkialla EU:ssa ja sen ulkopuolella.

Lisätietoja

Suomen lainsäädäntö

FI-laki 306/2019 on Suomen täytäntöönpano EU-direktiivistä 2016/2102. Se on hyvin samankaltainen kuin EU-direktiivi, mutta se on hieman tarkempi seuraavin osin.

Laajuus

Sen lisäksi, että lakia sovelletaan julkisen sektorin elinten digitaalisiin palveluihin, sitä sovelletaan myös seuraaviin digitaalisiin palveluihin:

 1. Yksityiset elimet, joiden rahoitus tulee vähintään 50 % julkisista varoista.
 2. Julkiset ja yksityiset elimet, jotka tarjoavat sähköisiä tunnistus- ja maksujärjestelmiä.
 3. Vesi-, energia-, liikenne- ja postipalvelualalla toimivat julkiset ja yksityiset elimet.
 4. Rahoitusinvestointeihin ja luotonantoon osallistuvat julkiset ja yksityiset elimet.

Saavutettavuuspalaute

 1. Kyseisen elimen on lähetettävä kuittaus siitä, että se on saanut palautteen.
 2. Palaute on käsiteltävä mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 2 viikon kuluessa (poikkeuksia sovelletaan).

Täytäntöönpano

 1. Lain täytäntöönpanosta vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto koko Suomessa.
 2. Julkiset laitokset, jotka eivät noudata tätä lakia, voivat saada sakkoja. Nämä sakot määräytyvät FI-lain uhkasakkolain mukaisesti.

Lisätietoja

Ulkoiset lähteet:

Viron lainsäädäntö

EE-säädös 2019/20, yhdessä Viron julkista tiedottamista koskevan lain 32 §: n 2 momentin kanssa, on EU-direktiivin 2016/2102 täytäntöönpano Virossa. Se on hyvin samanlainen kuin EU:n lainsäädäntö.

Laajuus

Samanlainen kuin EU:n lainsäädäntö, mutta lisäksi, sitä ei sovelleta seuraaviin elimiin:

 • Mediapalveluita tarjoavat elimet.
 • Koulut ja esikoululaitokset, lukuun ottamatta yleisten tietojen antamista, mukaan lukien maksua koskevat tiedot, sijainti ja yhteystiedot.
 • Laitokset, joilla on määräävä asema markkinoilla, joilla on erityisiä tai yksinoikeuksia tai jotka ovat luonnollisia monopoleja.
 • Yrittäjät, voittoa tavoittelemattomat yhdistykset, säätiöt ja yritykset, jotka hoitavat julkisia tehtäviä valtion varoilla.

Saavutettavuuspalaute

Identtiset EU:n lainsäädännön kanssa.

Täytäntöönpano

Viron Yrittäjyyden ja Tietotekniikan Ministeriö

Lisätietoja

Latvian lainsäädäntö

LV-säädös 2018/611 on Latvian täytäntöönpano EU-direktiivistä 2016/2102. Se on hyvin samankaltainen EU:n lainsäädännön kanssa.

Laajuus

Tätä lakia sovelletaan Latvian valtioon ja paikallisiin viranomaisiin liitettyihin instituutioihin sekä julkishallinnon tehtäviä hoitaviin instituutioihin, yhdistyksiin ja säätiöihin.

Kuten EU:n lainsäädäntö, sitä ei sovelleta seuraaviin elimiin:

 • Julkista yleisradiointia tarjoavat julkiset sähköiset tiedotusvälineet ja niiden tytäryhtiöt.
 • Kansalaisjärjestöt, jotka toisinaan tarjoavat joitain julkishallinnon palveluita rajoitetulle ihmisryhmälle, ja vain silloin, kun kohderyhmä ei ole vammaiset henkilöt.

Sitä ei sovelleta myöskään seuraaviin sisältötyyppeihin:

 • Yleisradioyhtiöiden suoratoistopalvelut.
 • Navigointiin tarkoitetut online-kartat ja kartoituspalvelut vain silloin, kun olennaista tietoa tarjotaan saavutettavalla, digitaalisella tavalla.
 • Kulttuuriperintöesineiden jäljennökset, joissa saavutettavuusvaatimukset ovat ristiriidassa aitouden säilyttämisen kanssa tai joissa automatisoituja ja kustannustehokkaita ratkaisuja ei ole helposti saatavilla.

Saavutettavuuspalaute

Julkisen sektorin elinten on otettava käyttöön palautekäytäntö, jotta käyttäjät voivat pyytää erityistietoja, jos sivuston sisältöä on vaikeasti saavutettavaa tai voivat raportoida saavutettavuusongelmista.

Täytäntöönpano

Koko Latviassa tämän asetuksen täytäntöönpanosta vastaa Latvian ympäristönsuojelu- ja aluekehitysministeriö.

Lisätietoja

Voimmeko auttaa sinua saavutettavuuden parantamisessa digitaalisissa ympäristöissäsi?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme tai täytä lomake, niin otamme sinuun yhteyttä.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Ladataan...