Psykologinen turvallisuus – ei höpöhöpö­huuhaata vaan avain menestykseen

Julkaistu: 1.3.2021
Kirjoittaja: Eeva Ojanen, Head of Delivery
Kategoriat: Kulttuuri
Lukuaika: 6 min
Tiimi ottamassa selfietä puiden keskellä

Tahtotila psykologiseen turvallisuuteen on itsestäänselvyys Wunderin kaltaisessa organisaatiossa, jolle ihmiset ovat ykkösprioriteetti. Mutta miten hyvin se toteutuu ja miten voimme olla siitä varmoja? Lue miten me Wunderilla olemme toimineet ja nappaa itsellesi tärkeimmät opit talteen.

Mitä on psykologinen turvallisuus? Harvardin yliopiston yritysjohtamisen professorin Amy Edmondsoninavautuu uuteen välilehteen mukaan kyse on yksilön luottamuksesta siihen, ettei häntä nöyryytetä tai rangaista, jos hän nostaa esiin tehdyn virheen tai esittää idean, kysymyksen tai huolen. Edmondsonin aihetta käsittelevän podcastin voit kuunnella täälläavautuu uuteen välilehteen.

Wunderin ykkösprioriteetti on ihmiset. On tärkeää, että kaikki wunderilaiset kokevat, ettei heidän tarvitse esittää muuta kuin ovat, ja että he voivat uusia taitoja opetellessaan tuntea olonsa turvalliseksi. Virheiden tekeminen, kysymysten esittäminen ja tiedon jakaminen ovat osa oppimista.

Tämä kaikki kuulostaa itsestäänselvyydeltä: Tottakai olemme psykologisesti turvallinen työpaikka. Mutta olemmeko oikeasti? Me tiimien työskentelyssä vahvasti mukana olevat päätimme ottaa selvää.

Tämän artikkelin ovat yhdessä kirjoittaneet Delivery Managerit Maija ja Eeva ja Talent Growth Lead Anna.

Luottamus on kaiken kivijalka

Wunderilla kokoamme jokaista projektia varten siihen sopivan tiimin. Työntekijöiden on siis usein tutustuttava uusiin ihmisiin ja opeteltava rakentamaan luottamusta uuden porukan kesken.

Kokemus on opettanut, että luottamuksen puute vaikuttaa koko tiimin suoritukseen ja tuloksiin – puuttui luottamus sitten koko porukalta, sen muutamalta tai vaikka vain yksittäiseltä jäseneltä. Luottamuksen puute ja varsinkin sen menettäminen voivat tulla monella tavalla kalliiksi. Työntekijän luottamuksen palauttaminen negatiivisen kokemuksen jälkeen on aikaa vievää, työlästä ja ja siinä onnistuminen voi olla pahimmassa tapauksessa jopa mahdotonta.

Wunderilaisille psykologisen turvallisuuden käsite tuli aikaisempaa tutummaksi, kun me projektivetäjät (Maija ja Eeva) esittelimme sen osana eteenpäin kehitettyä toimitusmalliamme. Olimme pohtineet, miten voisimme varmistaa, että yhdessä työskentely on kaikille miellyttävä kokemus riippumatta siitä, miten tiimi on koottu. Päätimme, että alamme etsiä ja kokeilla keinoja, joilla voimme vahvistaa psykologisen turvallisuuden tunnetta tiimeissämme.

Ryhmä ihmisiä työskentelemässä valkotaulun edessä.

Hyvin nopeasti me aiheesta aktiivisimmin keskustelleet wunderilaiset muodostimme tiimin, joka alkoi viedä ajatusta eteenpäin. Tiimiimme muodostui kahdesta projektinvetäjästä (Delivery Manager) ja yhdestä talenttiemme kehittäjästä (Talent Growth Lead) – hetken päästä ydinjoukkoomme liittyi lisäksi yksi ohjelmistokehittäjä (Senior Developer).

Seitsemän askelta psykologisen turvallisuuden kehityksen polulla

Lähdimme edistämään psykologista turvallisuutta Wunderilla seuraavilla tavoilla:

Aluksi loimme aiheen käsittelyä varten oman Slack-kanavan (#1) jossa jaetaan kokemuksia ja tietoa aiheeseen liittyen. Seuraavaksi pilotoimme ideoita (#2) kolmessa eri projektitiimissä, jotka olivat juuri aloittamassa työskentelyä yhdessä.
Tiimeissä kokeiltiin seuraavia keinoja psykologisen turvallisuuden vahvistamisessa (kaikkia keinoja ei otettu käyttöön jokaisessa tiimissä):

 • Projektinvetäjällä on aikaa keskustella kaksin jokaisen tiimin jäsenen kanssa.
 • Keskustelussa keskitytään kunkin tiimin jäsenen odotuksiin ja siihen, mitä hän pitää tärkeänä projektin onnistumiselle.
 • Projektinvetäjä myös selvittää, mikä saa tiimin jäsenen tuntemaan olonsa turvalliseksi, millaista tukea hän odottaa ja mikä häntä motivoi.
 • Jokainen tiimin jäsen saa tarvitsemansa tuen, tarvittaessa tiimin ulkopuolelta.
 • Tiimiytymiselle ja tiimin sisäisille keskusteluille varataan aiempaa enemmän aikaa.
 • Psykologiselle turvallisuudelle luodaan vankka perusta ja sen edistämisestä huolehditaan aktiivisesti.
 • Psykologisen turvallisuuden vahvistamisesta nyt ja työntekijöiden aiemmista kokemuksista keskustellaan avoimesti

Uudistimme projektiemme kickoffit (#3) sekä yrityksemme sisällä että yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Päätimme teknisten yksityiskohtien sijaan keskittyä ihmisiin. Näin vahvistamme tiimiytymistä ja rohkaisemme jäseniä tutustumaan toisiinsa. Kannustamme tiimejä myös varaamaan aikaa yhteistyötä kehittäville keskusteluille, joissa tiimin jäseniä rohkaistaan kertomaan tarpeistaan ja motivaatiostaan.

Keskustelua eteenpäin vieviä kysymyksiä ovat esimerkiksi:

 • Keitä olemme ja miksi olemme osa juuri tätä tiimiä?
 • Mitä odotamme projektilta?
 • Miten mielestäni onnistumme tavoitteen saavuttamisessa?
 • Mikä on minulle tärkeää tiimityössä?
 • Millaiset asiat voivat aiheuttaa konflikteja?
 • Mitä haluan saavuttaa projektilla?
 • Millaisia huolia minulla on?
 • Mitä tarvitsen muilta?
 • Mitä haluan muiden tietävän minusta?
“On ollut todella inspiroivaa kuulla, miten ihmiset asemastaan riippumatta ovat kokeneet psykologisen turvallisuuden edistämisen tärkeäksi ja osallistuneet työpajoihin avoimin mielin. Monet ovat sanoneet, että aiheesta keskusteleminen on saanut heidät ymmärtämään, että sillä on merkitystä, mistä viestimme ja ennen kaikkea miten viestimme. Me kaikki koemme saman tilanteen eri tavoin."

Eeva Ojanen, Delivery Manager, Wunder

Keskityimme myös kuuntelemaan tiimien toiveita (#4). Tiimin jäsenet saattoivat pitää hyvänä ajatuksena esimerkiksi yhteisen projektihuoneen varaamista tiimin käyttöön ja työajan ulkopuolella järjestettyjä vapaamuotoisempia aktiviteetteja, joiden lomassa henkilökohtaisten suhteiden kehittäminen ja toisiin tiimijäseniin tutustuminen on vaivatonta ja luonnollista.

Yrityksen johdolle järjestämämme psykologisen turvallisuuden työpaja onnistui niin hyvin, että päätimme järjestää samanlaisia työpajoja (#5) kaikille Wunderin killoille** ja tiimeille.

Tavoitteena oli avata keskustelua aiheesta koko yrityksen tasolla ja tuoda wunderilaisten tietoisuuteen, mitä psykologinen turvallisuus on ja miten meistä jokainen voi itselleen ja muille vahvistaa sitä arjessa. Tiimien jäseniä kannustettiin jakamaan omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan siitä, mikä saa heidät tuntemaan olonsa turvalliseksi tai toisaalta heikentää heidän turvallisuuden tunnettaan.  Avoimuus ja heikkouksien paljastaminen voi aluksi tuntua pelottavalta, mutta lopulta ne vahvistavat tiimin yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Kun kokoonnuimme psykologisen turvallisuuden työpajoihin ja keskustelimme aiheesta yhdessä, huomasimme että aiheesta on tärkeää keskustella säännöllisesti (#6) mikäli haluamme tuoda sen aidosti tekemisemme keskiöön. On varmistettava, että psykologinen turvallisuus huomioidaan sekä organisaatiotasolla että tiimeissä: kokouksissa, projektien kickoffeissa ja päätöstilaisuuksissa, kiltakokouksissa sekä tiimien valmennuksessa.
Haluamme korostaa, ettei psykologinen turvallisuus ole asia, jonka voi vain opiskella, toteuttaa ja unohtaa. Kyse on ajattelutavasta, sarjasta pieniä arkipäiväisiä tekoja, joihin voimme kaikki vaikuttaa. Ei riitä, että annamme kaikille mahdollisuuden puhua ja varmistamme, että kaikki tulevat kuulluiksi. Meidän on myös mietittävä, miten puhumme kollegoillemme Slackissa, suunnittelemme kokouksia tai kommentoimme toistemme työtä.

**Wunderin organisaatiorakenne, joka on luotu tukemaan tiimien työtä.

“Viestintä on tärkeä osa tiimityötä, mutta niin on myös toistemme ymmärtäminen – ja se vaatii aikaa. Kun opimme tuntemaan toisemme, opimme myös ymmärtämään toisiamme paremmin. Rakastan yhdessä tekemistä niin paljon siksi, että samalla opimme uutta itsestämme.”

Maija Kopola, Delivery Manager, Wunder

Kun pohja psykologisen turvallisuuden kehittymiselle tiimissä on luotu, on sen kehittymistä projektin aikana hyvä seurata. Tämän mittaamiseen (#7) olemme käyttäneet ja kehittäneet eteenpäin seitsemän kohdan kyselyä, jonka lainasimme Amy Edmondsonin kirjasta The Fearless organisationavautuu uuteen välilehteen (suom. Peloton organisaatio).

Olemme nyt psykologisen turvallisuuden mittaamisen kokeiluvaiheessa. Aiomme tehdä mittauksen ainakin kolmesti projektin aikana: kickoffin jälkeen, projektin puolivälissä ja lopussa. Tiimit saavat tulokset omaan käyttöönsä. Rohkaisemme heitä keskustelemaan niistä ja sopimaan tavoista käsitellä vaikeita tilanteita. Oikeastaan mittaamisesta riittäisi kerrottavaa oman artikkelin verran, joten lisää siitä myöhemmin.

“Psykologiseen turvallisuuteen panostaminen on antanut minulle ymmärrystä, kehyksen sille, mitä olen jo pitkään pitänyt keskeisenä hyvässä tiimityössä. En vain heti yhdistänyt sitä psykologiseen turvallisuuteen. Tämä uusi tieto tarjoaa minulle aiempaa enemmän työkaluja tiimien kanssa työskentelyyn, jotta voin auttaa niitä tulemaan vahvemmiksi ja saavuttamaan tavoitteensa.”

Anna Granvik, Talent Growth Lead, Wunder

Ensimmäiset askeleet käytännön tekemisessä

Tässä vaiheessa on jo selvää, ettei psykologisen turvallisuuden vahvistaminen ole meille enää kokeilu. Olemme herättäneet ihmisten kiinnostuksen ja Slack-kanavamme seuraajamäärä kasvaa joka työpajan jälkeen. Samoin pyynnöt uusista työpajoista. Ja me psykologisen turvallisuuden kehittämisen ydintiimissä olemme nyt entistäkin inspiroituneempia!

Psykologisen turvallisuuden kokemus on yrityksessämme melko voimakas. Moni meistä kokee Wunderin työpaikaksi, joka vaalii arvojaan ja rohkaisee kaikkia olemaan oma itsensä, oppimaan toisiltaan, kehittymään ja kokeilemaan uusia asioita.
Tätä yhä vahvistaaksemme, tavoitteenamme on soveltaa uutta ymmärrystämme joka puolella organisaatiotamme. Kehitykselle ja uuden oppimiselle on aina sijaa! Pysy kuulolla, jos olet kiinnostunut aiheesta ja haluat kuulla, miten edistymme.

Artikkelin englanninkielinen versio on julkaistu keväällä 2020 ja kevään 2021 aikana psykologisen turvallisuuden ydintiimi kertoo tuloksista ja tiimiläisten kokemuksista – ja siitä mitä hyötyjä Wunderin asiakkaat ovat kokeneet psykologiseen turvallisuuteen panostamisesta.

Psykologista turvallisuutta käsittelevän webinaaritallenteen voit tilata täältä

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Ladataan...