Osallistuin sisäiseen palautteen­annon koulutukseen – mitä opin?

Julkaistu: 25.3.2021
Kirjoittaja: Niloo Motamed, kehittäjä
Kategoriat: Kulttuuri
Lukuaika: 3 min
Puhekuplia vaaleanpunaisella taustalla

Kehittäjämme Niloo osallistui Wunderin sisäiseen koulutukseen rakentavan palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta. Tässä artikkelissa Niloo kertoo mitä koulutuksesta jäi käteen ja miten hänen suhtautumisensa palautteeen saamiseen ja antamiseen muuttui.

Meillä Wunderilla järjestetään useita erilaisia sisäisiä koulutuksia, joista yhden teemana on palautteenanto. Sain itse mahdollisuuden osallistua tähän koulutukseen helmikuussa 2021. Syy miksi panostin aikaani ja energiaani tämän taidon kehittämiseen liittyy voimakkaasti näihin kahteen kysymykseen, joita meitä kehotettiin pohtimaan ensimmäisen koulutussession aikana:

  1. Mitä vaikutusta sillä on, jos me wunderilaiset osaamme antaa sekä vastaanottaa rakentavaa palautetta?
  2. Mitä odotat tältä koulutukselta?

Näen rakentavan ja hyvin jäsennellyn palautteen erittäin suurena voimavarana. Tarvitsemme tällaista palautetta edetäksemme eteenpäin, kehittääksemme itseämme ja yhdessä työskentelyn tapojamme sekä välttääksemme samojen virheiden toistamista.

Termissä rakentava palaute sanaparin ensimmäisellä osalla, rakentavalla on tärkeä rooli. Uskon vahvasti, että rakentavan palautteen antaminen on taito, jota voi ja täytyy tietoisesti opetella, vahvistaa ja kehittää. Jos tahdomme omaksua terveen tavan kommunikoida ja siten tukea toistemme kasvua, meidän on ymmärrettävä ja opittava kuinka toimia siten.

Sanoilla on voimaa. Ne voivat jättää yksilöön pysyvän arven – tai eheyttää ja vahvistaa. Voidaan varmaan yhteistuumin todeta, että toisillemme annetun palautteen suhteen sanojen voima ei ainakaan heikkene. Siispä, tuhoisan ja rakentavan palautteen piirteiden erottaminen toisistaan on äärimmäisen tärkeää.

Koulutuksessa opimme myös, mitä aivoissa tarkalleen ottaen tapahtuu kun vastaanotamme palautetta, ja miten aivojemme reaktiot eroavat näiden kahden eri palautteenantotavan kohdalla. Sillä aivojemme hermosolujen synapsit välittävät tietoa nanosekunneissa, reagoimme usein jo ennen kuin tiedostamme sitä. Tämän vuoksi hetkessä voi olla vaikeaa sekä tunnistaa saadun palautteen rakentavuutta, että pystyä reagoimaan rakentavalla tavalla ei-niin-rakentavaan palautteeseen. Näiden aivokemiallisten reaktioiden tiedostaminen kuitenkin helpottaa tunnistamaan näitä tilanteita ja toimimaan niissä parhaalla mahdollisella tavalla.

Mitä odotin koulutukselta, ja vastattiinko odotuksiini?

Wunderilla kaikki työskentelevät osana ainakin yhtä tai useampaa tiimiä, joten luonnollisesti löydämme itsemme usein joko antamasta tai vastaanottamasta palautetta. Osallistuin palautteenannon koulutukseen, sillä tahdoin ymmärtää palautteenannon prosessia syvemmin, pyrkiä entistäkin hedelmällisempään ja terveempään kommunikaatioon työkavereideni kanssa, sekä saada lisää tietoa ja työkaluja käyttööni tuhoisaa palautetta vastaan, mikäli tähän tulisin törmäämään.

En tahdo paljastaa koulutuksesta ihan kaikkia oivalluksiani, jotta en pilaa koulutukseen seuraavaksi osallistuvien kokemusta (sillä paras tapa oppia on henkilökohtaisten ‘ahaa’-elämysten kautta!). Haluan kuitenkin jakaa yhden opin, jonka itse koin erittäin hyödyllisenä. Tämä tekniikka on kätevä sekä henkilökohtaisessa elämässä, että töissä ja kutsun sitä “arvokkaaksi kiitoksen hetkeksi”. Kun yllättävän tai tuhoisan palautteen vuoksi joudumme epämukavaan tilanteeseen, saatamme ajatella välittömän reaktion olevan tarpeellinen. Koulutuksesta opin, että mikäli emme ole valmiita reagoimaan tilanteeseen, voimme vain kohteliaasti vastata: “Kiitos. Tarvitsen aikaa prosessoidakseni palautettasi ja palaan asiaan myöhemmin.” Tämä on tietysti helpommin sanottu kuin tehty ja vaatii paljon harjoittelua osakseen. Koulutussessioiden aikana harjoittelimmekin tämän tyyppisiä käytännön tilanteita ja erilaisia tekniikoita pienissä ryhmissä, minkä koin erittäin hyödyllisenä.

Kun katson taaksepäin tuohon neljän viikon koulutukseen, voin varmuudella todeta, että en todellakaan joutunut pettymään. Koulutus ylitti odotukseni ja opetti minulle enemmän kuin uskalsin odottaa. Tämän vuoksi voin hyvällä omallatunnolla suositella koulutusta jokaiselle wunderilaiselle, joka ei ole siihen vielä ottanut osaa.

Ensimmäiseen kysymykseen “mitä vaikutusta sillä on, jos me wunderilaiset osaamme antaa sekä vastaanottaa rakentavaa palautetta?” tiivistetty vastaukseni on nyt koulutuksen jälkeen: “kun osaamme antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta pystymme oppimaan, kehittymään sekä innovoimaan entistä enemmän. Samalla luomme ympäristöä, joka on psykologisesti turvallisempi ja kannustavampi.” Tämä hyödyttää meitä niin yksilöinä, kuin myös tiimin jäseninä sekä yrityksenä ja sitä kautta sillä on myös suuri positiivinen vaikutus meidän asiakkaisiimme – ja heidän asiakkaisiinsa.

Lopuksi haluaisin sanoa vielä ääneen kuinka kiitollinen olen saadessani olla osana tätä yritystä näiden mahtavien ihmisten keskellä, jotka välittävät näistä tärkeistä, mutta usein helposti laiminlyötävistä asioista – kuten palautteenannon kulttuurista. Lisäksi haluan kiittää koulutuksen järjestänyttä ammattitaitoista tiimiä. Tämänlaiset ohjelmat ovat arvokkaita ja välttämättömiä terveellisen työympäristön luomiseksi. Ja mitä tulee palautteenannon taitoon; se on ehdottomasti tarpeellinen jokaisella elämän osa-alueella, ei vain työympäristössä.

Meillä Wunderilla halutaan tehdä töitä sen eteen, että työskentely on miellyttävää, tehokasta ja mahdollistaa oppimisen.

Tilaa tästä psykologista turvallisuutta käsittelevä webinaaritallenne!

Tahtoisitko sinäkin wunderilaiseksi? Kurkkaa avoimet positiomme!

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Ladataan...