Miksi valita headless? 5 harkitsemisen arvoista ominaisuutta

Julkaistu: 16.12.2019
Kirjoittaja: Ari Ruuska, Solution Architect
Kategoriat: Teknologia, Tietoturva
Lukuaika: 3 min
Nainen pitää kannettavaa tietokonetta kasvojensa edessä

Headless ei ole ratkaisu kaikille verkkopalveluille, mutta se on loistava joillekin. Siksi on tärkeää selvittää mihin liiketoiminnan tarpeeseen halutaan vastata. Lue lisää!

Ohjelmistokehityksessä kohistaan nyt headless-huumasta. Kiteytettynä headless on järjestelmä, jolla ei ole graafista käyttöliittymää. Siinä content management system (CMS), eli julkaisujärjestelmä on erotettu front-endistä eli sisältöä esittävästä kerroksesta. 

Huuma johtaa helposti ylireagointiin, niin innossa kuin kritiikissäkin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että headless on tekninen valinta, joka ei itsessään ratkaise mitään, vaan mahdollistaa useita erilaisia ratkaisuja. Huuman sijaan puhuisin trendistä. Työskenneltyäni yli 20 vuotta teknisessä roolissa IT-alalla voin sanoa nähneeni trendien tulevan ja menevän.

Jotkut niistä ovat kuitenkin onnistuneet vakiinnuttamaan paikkansa synnyttämällä alalle pysyviä linjauksia. Headless on mielestäni ehdottomasti yksi niistä. Kuten ylempänä totesin, headless ei ole ratkaisu kaikkeen, mutta se mahdollistaa hyvien ja kestävien ratkaisujen rakentamisen. Siksi on tärkeää aloittaa selvittämällä, mikä on se liiketoiminnallinen tarve, johon headlessilla halutaan vastata.

Tässä artikkelissa listaan headlessin 5 vahvuutta verkkopalvelun rakentamisessa.

1. Pitkä elinkaari

Kun määritellään suuria palvelukokonaisuuksia, kysymys elinkaariennusteesta nousee aina esiin. Suuri investointi edellyttää luonnollisesti pitkää elinkaarta.
Kuten kaikissa mikropalveluarkkitehtuurin ilmentymissä, headlessin yksi merkittävimmistä liiketoiminnallisista vahvuuksista on sen osien helppo korvattavuus.
Teknisen ratkaisun elinkaarta on aina vaikea ennustaa, oli kyseessä sitten lisensoitu tuote tai avoimen lähdekoodin ratkaisu. Epävarmuutta voidaan hallita, kun ei laiteta kaikkia munia samaan koriin, vaan hajautetaan tekninen ratkaisu.

2. Julkaisu samanaikaisesti eri kanaviin

Toinen headlessin ehdoton vahvuus on julkaiseminen useaan kanavaan samaan aikaan. Kun CMS on erotettu sisältöä esittävästä kerroksesta, pystytään sisältö tarvittaessa julkaisemaan useisiin kanaviin myös erikseen.

Jos organisaatiossa on useita verkkopalveluja, headless mahdollistaa kaiken sisällön hallitsemisen yhdellä CMS:llä. Näin voidaan myös saavuttaa huomattavia säästöjä esimerkiksi CMS:n integraatioissa.

3. Korkea tietoturva

Kolmas headlessin merkittävä ominaisuus on mahdollisuus rakentaa verkkopalvelulle huomattavasti korkeampi tietoturvaan kuin perinteisessä monoliittisessa CMS:ssä, jossa sisällön esityskerros on toteutettu samassa järjestelmässä.
On erittäin tärkeää huomioida se tosiasia, että headless antaa ​mahdollisuuden vastata tietoturvavaatimuksiin, mutta ei itsessään ole niihin suora vastaus. Lopullinen toteutus määrittää, täyttyvätkö tietoturvaedellytykset vai eivät.

4. Paras mahdollinen suorituskyky

Neljäs headlessin vahvuus on sen suorituskyky. Headless tarjoaa perinteistä CMS-ratkaisua pienemmällä vaivalla ​mahdollisuuden​ merkittävästi parempaan suorituskykyyn.
Riippuen miten headless-toteutus tehdään, verkkopalvelusta pystytään saamaan hämmästyttävän nopea. Suorituskyky puolestaan mahdollistaa monien liiketoiminnallisten tavoitteiden, kuten sulavamman käyttökokemuksen saavuttamisen.

5. Miellyttävämpi käyttäjäkokemus

Juuri käyttäjäkokemus onkin headlessin viides merkittävä etu. Oikeilla teknologiavalinnoilla mahdollistetaan sekä SPA (Single page application) että PWA (Progressive web application).
Verkkopalvelussa nämä ominaisuudet käytännössä tarkoittavat, että käyttöliittymä toimii mahdollisimman sulavasti ja nopeasti. Headless-toteutustapa ei kuitenkaan suoraan ole lupaus loistavasta käyttäjäkokemuksesta, vaan tarjoaa parhaan mahdollisuuden t​ arvittavien ominaisuuksien saavuttamiseen.

Lopuksi: Oikein toteutettuna headless on erinomainen valinta.

Haluan nostaa esille vielä yhden äärimmäisen tärkeän seikan. Loistavan, tai edes hyvän, headless-ratkaisun toteuttaminen vaatii perinteistä CMS-ratkaisua enemmän asiantuntemusta.
Kun verkkopalvelut toteutetaan headless-ratkaisuna, monet perinteisessä CMS-ratkaisussa ikään kuin kaupan päälle tulleet ominaisuudet joudutaan huomioimaan erikseen ja ihan eri tasolla.

Asiantuntevissa käsissä ja oikeaan tarpeeseen headless-toteutustapa on kuitenkin erinomainen valinta ja poikkeuksellisen vahva mahdollistaja.

Tiivistettynä headless-toteutustapa kiilaa kärkeen, kun suunnittelet:

  • Pitkän elinkaaren suurta verkkopalvelukokonaisuutta
  • Monikanavaista julkaisemista verkkoon
  • Verkkopalvelua, joka edellyttää korkeaa tietoturvaa
  • Verkkopalvelun parasta mahdollista suorituskykyä
  • Applikaatiomaista verkkopalvelua tai verkkopalvelusta tuotettavaa PWA-sovellusta

Voisiko headless toimia katalyyttinä teidän digisisältöjenne kohdalla? Ota yhteyttä!

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Ladataan...