Decoupled-toteutusten hyödyt, haasteet ja ratkaisut – tilaa tallenne asiantuntija-puheenvuorosta

Julkaistu: 28.3.2023
Kategoriat: Teknologia
Lukuaika: 2 min
Decoupled breakfast recording

Iso organisaatio, pitkä digitaalisen kehityksen historia, mutta välillä kehitystä hidastaa järjestelmien kankeus tai pirstaloituminen? Kokonaisarkkitehtuurinne on ehkä jo osittain mikropalvelupohjainen, mutta silti haasteitakin piisaa ja ajatus digin kiihtyvästä kehityksestä enemmänkin ahdistaa kuin innostaa? Jos kuulostaa tutulta, niin ennakkotilaa tallenteemme asiantuntija-puheenvuorosta jo tänään.

Asiantuntijamme keskustelivat Decoupled-arkkitehtuurista sekä laajemminkin digikehityksestä, monoliiteistä ja mikropalveluarkkitehtuureista isoissa organisaatioissa. Aamupalatilaisuudessa esiteltiin myös käytännön toteutuksia  Espoon Kaupungin ja Finavian asiakkuuksissamme. Tilaa linkki HD-tasoiseen ja laadukkaan audion tallenteeseen tämän artikkelin lopusta.

SEO sakkaa, sisällönhallinta on notkea kuin näkkileipä ja kehittäminen kallista kuin kaviaari? Vai vaivaako monoliitin kankeus tai mikropalveluarkkitehtuurin syheröityminen?

Isojen organisaatioiden digitaaliset tarpeet ovat usein moniulotteisia ja kompleksisia. Eri järjestelmien tulisi toimia yhdessä myös lukuisien ulkopuolisten järjestelmien kanssa, eivätkä järjestelmien erot saisi näkyä loppukäyttäjille. Digin nopea kehitys edellyttää eri järjestelmien kykyä keskustella keskenään, päivitettävyyttä ja mahdollisuutta korvata tarvittaessa osaratkaisuita uudemmilla toteutuksilla tai teknologioilla.

Jos järjestelmä nojaa puhtaasti mikropalveluarkkitehtuuriin, vaarana on epäselvät järjestelmien roolit ja monimutkaiset riippuvuudet niiden välillä. Myös kustannukset lähtevät helposti lapasesta, kun kaikki koodataan artesaanimallilla käsityönä.

Jos toteutus tehdään monoliittinä päivittäminen ja uudistukset vaativat kohtuuttoman paljon työtä. Haasteita ja työmäärää lisää mm. tarve järjestelmien väliselle yhteistyölle. Malliesimerkkinä mainittakoon sisällönhallinta + e-commerce, jotka toimivat omissa järjestelmissään; monoliittien väliin jää isojakin rakoja, joka sirpaloittaa asiakaskokemusta. Lisäksi monoliitit elävät aina omassa tahdissaan ja myös tämä monitahtisuus hidastaa huomattavasti organisaation kykyä kehittää digiä ketterästi ja asiakastarpeet oikea-aikaisesti huomioiden.

Useille organisaatioille paras ratkaisu ei ole puhdas monoliitti eikä täysi mikropalveluarkkitehtuuri. Molemmille on ehdottomasti edelleen paikkansa, mutta useimmiten voittaja löytyy hybridiratkaisuista näiden kahden ääripään välistä.

Näitä Decoupled-maailman hyötyjä, haasteita ja ratkaisuja haasteisiin haluamme tuoda esiin; keskustelussa peilataan ja vertaillaan myös monoliitti- ja mikropalveluarkkitehtuurien ominaisuuksia. Tiistain 14.3. aamupalatilaisuudessa Wunderin systeemiarkkitehdit ja senior-kehittäjät Tomi Mikola ja Joonas Meriläinen alustivat aihetta kertomalla toteuttamistaan ratkaisukokonaisuuksista ja aiheeseen syvennyttiin myös yleisön esittämien kysymysten kautta..

Keskusteluun osallistui myös digitaalisia liiketoimintamalleja konsultoiva Wunderin osakas ja perustajajäsen Vesa Palmu. Hän hostasi asiantuntijoiden keskustelua ja varmisti, että aihetta käsiteltiin nimenomaan arkkitehtuurin potentiaalista puhutaan nimenomaan yrityksen digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Tilaa tallenne alla olevalla kaavakkeella: saat linkin heti sähköpostiisi.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Ladataan...