Lean business, agile development

Ilgtspējīgi uzņēmumi ātri reaģē uz pārmaiņām, ir atvērti sadarbībai un uzņemas atbildību un kontroli pār izstrādāto risinājumu.

Mūsu speciālisti pārzina Agile projektu vadības principus un pielieto tos kā digitālo sistēmu izstrādē, tā iekšējo procesu vadībā. Saviem klientiem nodrošinām ilgtermiņa tehnisko risinājumu, kas tiek piegādāts īsos izstrādes ciklos un atbalsta nepārtrauktu un mainīgajai situācijai atbilstošu projekta attīstību.

Agile projektu vadības apmācībās uzzināsi...

 • Kā efektīvi noteikt prioritātes
 • Kā būt elastīgam un pieņemt pamatotus un datos balstītus lēmumus
 • Kā ātrāk un efektīvāk iesaistīt ieinteresētās puses
 • Kā izmantot Agile principus ikdienas procesu vadībā
 • Kā, izmantojot interaktīvas metodes, veicināt zināšanu un viedokļu apmaiņu uzņēmumā
 • Praktiskus piemērus no mūsu pieredzējušajiem pasniedzējiem

Kādēļ Agile projektu vadības pieejai ir liela nozīme ceļā uz panākumiem? Tādēļ, ka Agile metodes būtība ir mainīties līdzi laikam, tādējādi saglabājot risinājuma aktualitāti un ļaujot būt soli priekšā konkurentiem.

Mūsu apmācību programmā ietilpst:

 • Agile projektu vadības principi
 • SCRUM metodoloģija
 • SCRUM lomu sadalījums
 • Produkta veicamo darbu saraksts (backlog)
 • Prioritāšu noteikšana
 • Izstrādes ciklu (sprintu) plānošana un īstenošana
 • Paveiktā novērtēšana
 • Diskusijas par iespējamiem uzlabojumiem
Every project is a learning experience, and learning is fun.

Atbrīvo radošumu

Veiksmīgu Agile projektu pamatā ir cieša komandas sadarbība. Tieši tādēļ ar saviem klientiem strādājam roku rokā, lai kopā attīstītu ideju no koncepcijas līdz gatavam produktam. Tev kā produkta pasūtītājam ir iespēja sekot līdzi izstrādes gaitai, novērtēt paveikto un laikus ieviest nepieciešamās izmaiņas.

Ar Agile saskaries pirmo reizi?

Mūsu pieredzējušie SCRUM meistari palīdzēs tev izprast Agile procesus un terminoloģiju. Parūpēsimies, lai tu varētu pilnvērtīgi iesaistīties Agile projektā - piedalīties sprintos, noteikt uzdevumu prioritātes atbilstoši biznesa vajadzībām un veikt padarītā novērtēšanu.

Esi soli priekšā

Izmantojot Agile projektu vadības pieeju, tu būsi soli priekšā konkurentiem. Procesa struktūra un elastīgums ļauj ātri un efektīvi reaģēt uz digitālās pasaules pārmaiņām. Tādējādi ne tikai nodrošinām kvalitatīvu, aktuālu un lietotāja vajadzībām atbilstošu risinājumu, bet arī ietaupām tavus resursus.

Ieinteresējām?

Ir laiks īstenot savas digitālas ieceres un sniegt saviem klientiem izcilu tiešsaistes pieredzi.
Sazinies ar mums un pastāsti par savu ideju.