Saavutettavuuden lakiterminologia

EU-direktiivi 2016/2102

Tällä sivustolla, EU-direktiivi 2016/2102 viittaa EU Web Accessibility -direktiiviin (Euroopan parlamentin ja neuvoston 26.10.2016 annettuun EU-direktiiviin 2016/2012 julkisen sektorin toimijoiden verkkosivujen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta).

Tämä laki hyväksyttiin vuonna 2016, ja sen käytäntöönpano on aloitettu vuonna 2019. Se on digitaalisen saavutettavuuden kulmakivi Euroopassa.

Ulkoiset lähteet:

Lue lisää EU-lainsäädännöstä

EU-päätös 2018/2048

Tällä sivustolla, EU-päätös 2018/2048 viittaa EU Web Accessibility Implementing Decision -päätökseen (Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/2048, tehty 20.12.2018, verkkosivustojen ja mobiilisovellusten yhdenmukaistetusta standardista, joka on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 tukemiseksi.

Tämä päätös muodostaa pienen päivityksen EU-direktiiviin 2016/2102.

Ulkoiset lähteet:

Lue lisää EU-lainsäädännöstä

EU-päätös 2018/1523

Tällä sivustolla, EU-päätös 2018/1523 viittaa Accessibility Statement Implementing Decision -päätökseen (Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1523, tehty 11 päivänä lokakuuta 2018, esteettömyyttä koskevan mallin luomisesta julkisen sektorin elinten verkkosivujen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 mukaisesti).

Se tarjoaa mallin saavutettavuusselvitykselle, joka mainitaan direktiivissä EU 2016/2102.

Ulkoiset lähteet:

Lue lisää EU-lainsäädännöstä

EN-standardi 301 549

Tällä sivustolla, EN-standardi 301 549 viittaa Digital Accessibility European Standard -standardiin (Yhdenmukaistettu eurooppalainen standardi tietotekniikkatuotteiden ja -palveluiden saavutettavuusvaatimuksista), jolla on osio verkossa.

Teksti EU-direktiivissä 2016/2102 viittaa versioon 1.1.2 (2015-04) tästä standardista, joka itsessään viittaa WCAG 2.0:een. EU-päätöksen 2018/2048 seurauksena täytäntöönpanon olisi kuitenkin perustuttava versioon 2.1.2 (2018-08), joka viittaa WCAG 2.1: ään.

Ulkoiset lähteet:

Lue lisää EU-lainsäädännöstä

FI-laki 306/2019

Tällä sivustolla FI-laki 306/2019 viittaa lakiin Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 eli digipalvelulakiin, joka on Eu-direktiivin 2016/2102 suomalainen täytäntöönpano.

Ulkoiset lähteet:

Lue lisää Suomen lainsäädännöstä

EE-säädös 2019/20

Tällä sivustolla, EE-säädös 2019/20 viittaa Estonian Requirements for the accessibility of websites and mobile applications, and the rules for publishing information describing accessibility (viroksi Veebilehe ja mobiilirakenduse ligipääsetavuse nõuded ning ligipääsetavust kirjeldava teabe avaldamise kord), joka on Viron täytäntöönpano EU-direktiivistä 2016/2102.

Ulkoiset lähteet:

Lue lisää Viron lainsäädännöstä

LV-säädös 2018/611

Tällä sivustolla, LV-säädös 2018/611 viittaa Latvian Cabinet of Ministers Regulation no. 611, Procedures by which authorities place information on the Internet (latviaksi Ministru kabineta noteikumi Nr. 611, Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā), joka on Latvian täytäntöönpano Directive EU 2016/2102.

Ulkoiset lähteet:

Lue lisää Latvian lainsäädännöstä

EU-laki 2019/882

Tällä sivustolla, EU-laki 2019/882 viittaa European Accessibility Act -lakiin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/882, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, tuotteiden ja palvelujen saavutettavuusvaatimuksista).

Tämä laki hyväksyttiin vuonna 2019, ja se pannaan täytäntöön vuodesta 2022 lähtien. Vaikka EU-direktiivi 2016/2102 ja FI-laki 306/2019 koskevat vain julkisen sektorin toimijoiden digitaalisia palveluita, tällä lailla on laajempi ulottuvuus sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Ulkoiset lähteet:

Lue lisää tulevaisuuden lainsäädännöstä

Julkisen sektorin elin

Tällä sivustolla, kuten EU-direktiivin 2016/2102 3 artiklan 1 kohdassa, julkisen sektorin elimellä tarkoitetaan valtiota, alue- tai paikallisviranomaisia ​​sekä yksityisiä elimiä, jotka vastaavat julkisiin tarpeisiin ja ovat pääosin julkisesti rahoitettuja.

Ulkoiset lähteet:

Digitaaliset palvelut

Tällä sivustolla, kuten FI-laissa 306/2019, digitaaliset palvelut määritellään verkkosivustoiksi ja mobiilisovelluksiksi.

Ulkoiset lähteet: