WCAG

 

WCAG 2.1

WCAG on joukko WAI:n luomia suosituksia. WAI on W3C:n aloite. W3C on organisaatio, jolla ei ole täytäntöönpanovaltaa.

Kuten EU:n lainsäädännön osiossa mainitsimme, EU-direktiivi 2016/2102  ja sen liitteenä olevat asiakirjat ovat kuitenkin mahdollistaneet WCAG 2.1 -tason AA noudattamisen vähimmäisstandardina kaikkialla EU:ssa.

Ulkoiset lähteet:

WCAG rakenne

WCAG 2.1 sisältää monta ohjaustasoa:

  1. Toimintaperiaatteet: käyttöliittymät ja sisällöt on oltava havaittavissa, käyttökelpoisia, ymmärrettäviä ja kestäviä. Voit muistaa nämä neljä periaatetta käyttämällä POUR-lyhennettä, joka muodostuu englanninkielisistä sanoista ‘perceivable’, ‘operable’, ‘understandable’ ja ‘robust’.
  2. Ohjeet: jokaisella periaatteella on joukko suuntaviivoja tai ohjeita, jotka ovat laajoja tavoitteita. Kaiken kaikkiaan näitä ohjeita on 13.
  3. Onnistumiskriteerit: jokaisella ohjeella taas on joukko testattavissa olevia onnistumiskriteerejä, joista jokainen liittyy yhteen seuraavista kolmesta tasosta: A, AA, ja AAA (pienimmästä korkeimpaan). Jotta digitaalinen palvelu täyttää tason AA, sen on täytettävä kaikki A- ja AA-kriteerit. Onnistumiskriteerejä on yhteensä 78.
  4. Riittävä ja konsultatiivinen tekniikka: Jokaisella ohjeella ja onnistumiskriteerillä on siihen liittyvä luettelo ehdotetuista tekniikoista, joita voidaan käyttää täyttämään se joko minimitasolla (riittävät tekniikat) tai optimaalisesti (konsultatiiviset tekniikat). Luettelo ei ole tyhjentävä; tämä tarkoittaa, että on hyväksyttävää käyttää muita tekniikoita, kunhan ne täyttävät kyseisen ohjeen tai kriteerin. Lisäksi samassa asiakirjassa on luettelo yleisimmistä virheistä, jotka rikkovat tiettyjä ohjeita tai perusteita ja joita on vältettävä.

Ulkoiset lähteet:

WCAG periaatteet

WCAG 2.1:n mukaan käyttöliittymät ja sisällöt on oltava:

  1. Havaittavia: käyttäjien on kyettävä havaitsemaan käyttöliittymä ja sisältö yhdellä tai useammalla aistilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että verkkosisällön on oltava havaittavissa useilla aisteilla, jotta se sopii eri käyttäjille.
  2. Käyttökelpoisia: käyttäjien on kyettävä käyttämään käyttöliittymää ja olla vuorovaikutuksessa sen kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että verkkopalveluiden käyttöliittymien on oltava käyttökelpoisia monin tavoin, mukaan lukien avustavien tekniikoiden kanssa.
  3. Ymmärrettäviä: käyttäjien on kyettävä ymmärtämään verkkopalvelun sisältöä ja kuinka käyttöliittymää käytetään. Käytännössä tämä tarkoittaa, että verkkosisällön ja rajapintojen on oltava ymmärrettäviä käyttäjille, joilla on erityyppisiä kognitiivisia ja älyllisiä rajoitteita.
  4. Kestäviä: Verkopalvelun käyttöliittymä ja sisältö pitää pystyä tulkitsemaan luotettavasti eri tekniikoiden avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että käyttöliittymän ja sisällön on oltava saavutettava nykyisille käyttäjille ja apuvälineille ja myös tulevaisuudessa sitä mukaa kun käyttäjät ja teknologiat kehittyvät.
Tutustu saavutettavuuden neljään tärkeimpään periaatteeseen (POUR)