Saavutettavuuden Suomen lainsäädäntö

FI-laki 306/2019 on Suomen täytäntöönpano EU-direktiivistä 2016/2102. Se on hyvin samankaltainen kuin EU-direktiivi, mutta se on hieman tarkempi seuraavin osin.

Laajuus

Sen lisäksi, että lakia sovelletaan julkisen sektorin elinten digitaalisiin palveluihin, sitä sovelletaan myös seuraaviin digitaalisiin palveluihin:

  1. Yksityiset elimet, joiden rahoitus tulee vähintään 50 % julkisista varoista.
  2. Julkiset ja yksityiset elimet, jotka tarjoavat sähköisiä tunnistus- ja maksujärjestelmiä.
  3. Vesi-, energia-, liikenne- ja postipalvelualalla toimivat julkiset ja yksityiset elimet.
  4. Rahoitusinvestointeihin ja luotonantoon osallistuvat julkiset ja yksityiset elimet.

Saavutettavuuspalaute

  1. Kyseisen elimen on lähetettävä kuittaus siitä, että se on saanut palautteen.
  2. Palaute on käsiteltävä mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 2 viikon kuluessa (poikkeuksia sovelletaan).

Täytäntöönpano

  1. Lain täytäntöönpanosta vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto koko Suomessa.
  2. Julkiset laitokset, jotka eivät noudata tätä lakia, voivat saada sakkoja. Nämä sakot määräytyvät FI-lain uhkasakkolain mukaisesti.

Lisätietoa

Ulkoiset lähteet: