Wunderin saavutettavuus­tiimi

Saavutettavan, kaikki käyttäjät huomioon ottavan verkkopalvelun suunnittelu ja kehitys edellyttää monialaista tiimiä, jossa on suunnittelijoita, arkkitehteja, ohjelmistokehittäjiä ja kokemusasiantuntijoita.

Saavutettavan, kaikki käyttäjät huomioon ottavan verkkopalvelun suunnittelu ja kehitys edellyttää monialaista tiimiä, jossa on suunnittelijoita, arkkitehteja, ohjelmistokehittäjiä ja kokemusasiantuntijoita.

Saavutettavuus on inhimillisiä tekoja

Saavutettavuus on digitaalisessa maailmassa perusoikeus, jonka toteutuminen ei ole itsestään selvää. Erilaisista työkaluista, automaatioista ja teknologisista ratkaisuista huolimatta hyvä saavutettavuus edellyttää monialaista tiimiä, jossa korostuvat pitkän linjan suunnittelu- ja kehittämisosaaminen, sekä aito intohimo luoda digitaalisesta maailmasta entistä tasa-arvoisempaa meille kaikille.

Tutustu asiantuntijoihimme ja lue lisää saavutettavista verkkopalveluista, joita olemme rakentaneet mm. Näkövammaisten liitolle ja Traficomille.

Otso Lahti

Otso Lahti

Suunnittelija & saavutettavuuden asiantuntija

Otso ei pidä ihmisten tarkasta lokeroinnista, ja on erikoistunut saavutettavuuden varmistamiseen käyttöliittymäsuunnittelijana ja frontend-kehittäjänä. Kehittäjänä hänellä on kokemusta moderneista web-teknologioista ja useammasta ohjelmistokehitysalustasta.

Otsolla on ainutlaatuinen yhdistelmä suunnittelijan, web-teknologioiden ja saavutettavuuden vahvaa osaamista. Hänen teknologinen osaaminen auttaa suunnitteluvaiheessa valitsemaan alustalla parhaiten toimivat ratkaisut. Otson intohimona on keskittyä kehittämään ja konsultoimaan digitaalisten palveluiden käytettävyyttä ja saavutettavuutta.

Otso on yksi Wunderin saavutettavuustiimin perustajajäsenistä, jonka tarkoitus on edistää saavutettavuutta koskevia hankkeita Wunderilla. Hän on tehnyt töitä useassa asiakasprojektissa saavutettavuuden asiantuntijana, mm. täydet 100 pistettä saavutettavuudesta saaneen Traficomin kanssa.

Otson artikkeli: Saavutettavuus – neljä tärkeintä periaatetta eli POUR
Kati Utriainen

Kati Utriainen

Suunnittelija & saavutettavuuden kokemusasiantuntija

Kati on toiminut visuaalisena suunnittelijana jo melkein 20 vuoden ajan. Hän on työskennellyt freelance-graafikkona monien pienten ja keskisuurten asiakkuuksien parissa.

Katilla on pitkä ja kansainvälinen historia saavutettavuuden alalla. Hän on muun muassa toiminut usean vuoden ajan web-suunnittelijana ja kehittäjänä Kanadan valtion virastossa, jossa saavutettavuuden toteuttaminen on maailman huippuluokkaa.

Itse näkövammaisena saavutettavuus on Katille myös henkilökohtainen asia, ja hän onkin yksi Wunderin saavutettavuustiimin perustajista. Hän toimii tiimissä muun muassa kokemusasiantuntijana ja käyttöliittymäsuunnittelijana. Lisäksi Kati konsultoi kehittäjiä saavutettavuuteen liittyvissä ongelmissa ja auditoi verkkosivustojen saavutettavuutta.

Xurxe Toivo García

Xurxe Toivo García

UI-kehittäjä & saavutettavuuden asiantuntija

Xurxe on Galiciassa syntynyt, mutta matkustanut opiskelun ja työn mukana ympäri maailmaa vuodesta 2007. Hän kutsuu itseään monipuoliseksi nörtiksi, jonka laaja kiinnostus maailmaa, teknologiaa ja taidetta kohtaan kuvaa elämän monipuolisuutta.

Xurxe on suorittanut Cornellin yliopistossa kaksi biologian kandidaatin tutkintoa, jonka jälkeen hän vaihtoi alaa. Xurxe kiinnostui saavutettavuudesta jo ennen fyysistä vammautumistaan, mutta tämä on entisestään lisännyt hänen haluaan kehittää maailmasta tasa-arvoisemman ja kaikille saavutettavan. Ohjelmistokehittäjän työ mahdollistaa hänelle taitojensa käytön tämän päämäärän eteen, sekä ruokkii jatkuvaa halua uuden oppimiseen.

Xurxe on saavutettavuustiimin avainjäsen sisällöntuotannossa ja tiedon jakamisessa. Hän selvittää, tarkistaa, tulkitsee ja sanoittaa kompleksiset asiat helposti ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi.

Xurxen artikkeli: Kiinnostukseni saavutettavuuteen avasi urapolun nopeasti
Hanna Kulmala

Hanna Kulmala

UX/UI suunnittelija & saavutettavuuden asiantuntija

Hanna on UX/UI suunnittelija, jonka intohimona on käytettävyys ja käyttäjälähtöinen suunnittelu. Työhistoriansa aikana Hanna on ehtinyt työskennellä monissa julkisen ja yksityisen sektorin projekteissa. Wunderin saavutettavuustiimin jäsenenä hän osallistuu saavutettavuusauditointien tekoon ja inklusiivisen suunnittelun edistämiseen.

Hannan saavutettavuusosaaminen painottuu käyttöliittymän visuaalisen ulkoasun sekä rakenteen ja ymmärrettävyyden vaatimuksiin. Hyvä käytettävyys on myös usein hyvää saavutettavuutta, ja käytettävyyden osalta Hannalla on pitkä historia niin verkkopalveluiden kuin sulautettujen järjestelmienkin suunnittelusta.

Hanna arvostaa monialaista työskentely-ympäristöä, jossa yksilöt voivat oppia toisiltaa ja hyödyntää toistensa vahvuuksia. Hannan arvoihin työelämässä kuuluvat tehokkuus, uteliaisuus, inklusiivisuus ja loogisuus.

Hannan artikkeli: Miten parannat verkkopalvelusi saavutettavuutta?
Wunderer

Martti Roitto

Fullstack-kehittäjä & saavutettavuuden asiantuntija

Martti on kokenut fullstack-kehittäjä, jolla on kokemusta myös suunnittelusta. Useissa julkisen ja yksityisen sektorin projekteissa toimineena hänellä on vankka käsitys digitaalisten palveluiden käytettävyydestä ja saavutettavuudesta.

Martin erityisosaamiseen kuuluu toimintaympäristöymmärryksen hankkiminen ja ongelmanratkaisu monitasoisissa tietojärjestelmissä. Hänen tavoitteenaan on helpottaa sekä palveluntuottajien että loppukäyttäjien elämää digitaalisessa maailmassa.

Martilla on laaja kokemus erilaisten sovellusten ja tietojärjestelmien suunnittelusta ja kehittämisestä, erityisesti sisällönhallintajärjestelmistä. Sen lisäksi hänellä on kokemusta myös käyttöliittymäsuunnittelusta ja -prototyypeistä, design-järjestelmistä, mainonnan visuaalisesta suunnittelusta ja strategisesta kokonaisvaltaisesta brändikehityksestä.

Olemme kehittäneet saavutettavuutta yhdessä

Traficom.fi

Koko kansan tietoturvallinen verkkopalvelu.

Turun yliopisto

Verkkopalvelu moderneille käyttäjille.

Finavia

Matkailijoiden rakastama online-palvelu.

Nelonen Media

Pitkäaikaista yhteistyötä yhtenä tiiminä.

Turun yliopisto

Verkkopalvelu moderneille käyttäjille.

Finavia

Matkailijoiden rakastama online-palvelu.

Nelonen Media

Pitkäaikaista yhteistyötä yhtenä tiiminä.

Tehdään palvelustasi saavutettava