Saavutettavuus

Visionamme on luoda maailma, jossa digitaalisuus kuuluu kaikille.

Visionamme on luoda maailma, jossa digitaalisuus kuuluu kaikille.

Inclusive Design -ajattelu ja saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuudessa on kyse siitä, että kaikilla on tasavertainen pääsy digitaalisiin palveluihin. Saavutettavista verkkopalveluista hyötyvät kaikki, sillä ne ovat yleisesti jokaisen kannalta helpompia käyttää ja ymmärtää. Saavutettava verkkopalvelu auttaa myös organisaatiotanne tavoittamaan mahdollisimman monta käyttäjää.

Teemme suunnitteluvaiheessa ratkaisuja, jotka huomioivat ihmiset laajemmin ja ehkäisevät tasavertaisen osallistumisen esteitä. Arvioimme koko projektin ajan verkkopalvelun saavutettavuutta. Sen sijaan, että loisimme ensin jotain, johon lisätään jälkikäteen tuki useammanlaisille käyttäjille, on suunnittelutyön lähtökohtana erilaisten ihmisten huomioiminen alusta lähtien. Voitte olla varmoja palvelunne saavutettavuudesta, aina teknisestä toteutuksesta käytettyihin väreihin asti.

Meiltä saatte myös arvion nykyisen verkkopalvelunne saavutettavuudesta, jolloin palvelua tarkastellaan havaittavuuden, ymmärrettävyyden ja käytettävyyden näkökulmasta. Arvioinnin tuloksena saatte kattavan raportin, joka sisältää ehdotuksia palvelun saavutettavuuden ja käytettävyyden parantamiseksi – esimerkiksi navigaation, sisältönostojen ja sivurakenteen muutoksilla. Autamme luomaan paremmin saavutettavan palvelun, joka tavoittaa useampia ihmisiä ja on EU:n asettaman direktiivin mukainen.

Digitaalisuus kuuluu kaikille, eikö? Jutellaan lisää!

Lisätietoa

Petteri Hellgren

Sales Director

+358 452793970

petteri.hellgren@wunder.io

Strategia

Autamme määrittelemään organisaationne digitaalisen vision ja tavoitteet.

Suunnittelu ja data

Luomme yhdessä parhaat mahdolliset ratkaisut suunnittelun ja analytiikan avulla.

Teknologia

Digitaalisten palveluiden ohjelmistokehitys sekä jatkuva kehittäminen ja ylläpito.