Palvelumuotoilu on yhdistelmä tiedolla johtamisen, tutkimuksen ja muotoilun metodeja, joilla parannetaan palvelun käyttökokemusta ja tehostetaan haluttua vuorovaikutusta palvelun käyttäjien ja palvelua tuottavan organisaation välillä.

Yrityksen tai organisaation tarpeista riippuen palvelumuotoilun keinoilla voidaan kehittää nykyistä palvelukokonaisuutta tai valmistella kokonaan uutta ratkaisua.

Service design

Palvelun uudistus

Suunnittelutyö alkaa määrittelyvaiheella, product discoverylla. Vaiheen aikana kerätään asiakasymmärrystä ja rajataan yhdessä asiakkaan kanssa uudistuksen tärkeimmät lähtökohdat: Mitä halutaan muuttaa, mihin muutos vaikuttaa ja mitä muutoksella halutaan saada aikaiseksi. Vaihe alkaa palveluympäristön ja tarpeiden kartoituksella.

Vaiheeseen sisältyy tutkimusta, analyysia, yhteissuunnittelua sekä työpajoja joiden aikana tarkennetaan toteutuksen tavoitteet, toiminnalliset ja tekniset vaatimukset, kuvataan palvelukonsepti ja keskeiset käyttökokemuksen tekijät. Vaiheeseen osallistuu tuoteomistajan ja suunnittelijoiden lisäksi mm. liiketoiminta-arkkitehti ja tekninen arkkitehti.

Asiakkaan halutessa vaiheeseen voi sisältyä design-sprinttejä, joiden aikana palvelukonseptista suunnitellaan prototyyppi, jota testataan käyttäjillä ja kehitetään saadun palautteen perusteella.  Prototyypin rakentaminen mahdollistaa isompien muutosten kokeilun ja käyttäjätestauksen ilman riskejä.

Määrittelyvaiheen jälkeen kokonaisuus rakennetaan asiakkaan ratkaisuun sopivimmaksi valitulla tekniikalla, ketterän sovelluskehityksen metodeja käyttäen.

Toteutusvaiheessa palvelumuotoilun tehtävät keskittyvät palvelun rakenteen, informaation, käyttäjien ohjauksen, käyttöliittymien elementtien ja interaktioiden suunnitteluun, sekä toteutuksen viimeisillä viikoilla käyttöliittymien ulkoasun yksityiskohtien viimeistelyyn.

Jatkuva kehitys

Palvelun julkaisun jälkeen palvelun suorituskykyä ja toimivuutta seurataan aktiivisesti. Jatkuvan sovelluskehityksen aikana tehtävä palvelun optimoinnin periaate on sama kuin prototyyppien kehityksessä. Asiakkaan kanssa sovitaan syklistä, jolla toteutettua kokonaisuutta päivitetään sekä sisällön että toimintojen osalta. Tällä varmistetaan että toteutus pysyy muutoksessa ajantasaisena, tukee palveluntarjoajan organisaation toimintoja ja vastaa loppukäyttäjien tarpeisiin.

Visual design

Visual Design

Brand credibility comes with consistently strong visual design. Our designers translate new findings from user research into eye-catching user interfaces.

Interaction design IxD

Interaction Design

Clever interactions bring your website to life. Seamless user interactions and quirky finishing touches are a fun way to stand out from the rest. You will be able to see for yourself with clickable prototypes.

Concept (n.) an idea of a product or a service

Concept Design

Effective concept design addresses the business problems we need to solve. We take the learnings from user research and data analytics to create a concept that works. We’re talking post-it notes, sharpies and a whole load of collaboration.

Let's talk about cognitive skills and attention span

Information Design

Avoid overloading your visitor by displaying content in a clear and manageable way. Our experienced designers combine usability, design and content to come up with a winning formula.

Contact Us

Lähetä viesti, niin palaamme pikimmiten!