Traficom.fi – koko kansan tietoturvallinen verkkopalvelu

Kolme suomalaista virastoa yhdistivät voimansa edistääkseen digiyhteiskunnan kehitystä sekä varmistaakseen toimivat, turvalliset, ja kestävät liikenne- ja viestintäpalvelut. Syntyi Traficom ja uusi traficom.fi-verkkopalvelu.

Kolme suomalaista virastoa yhdistivät voimansa edistääkseen digiyhteiskunnan kehitystä sekä varmistaakseen toimivat, turvalliset, ja kestävät liikenne- ja viestintäpalvelut. Syntyi Traficom ja uusi traficom.fi-verkkopalvelu.

Lisätietoa

Mikko Laine

Head of Sales

+358 40 543 8031

mikko.laine@wunder.io

Projektista

Mikä on Traficom?

Viestintäviraston, Trafin ja Liikenneviraston tietyt palvelut yhdistyivät uudeksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiksi. Uuden viraston ensisijaiseksi palvelukanavaksi kehitettiin Traficom.fi-verkkopalvelu.

Tavoitteet

Uuden verkkopalvelun tulisi tarjota helppo pääsy Traficomin sähköisiin asiointipalveluihin, ohjeistuksiin ja lomakkeisiin. Sen tulisi myös mahdollistaa viraston tehtäviin liittyvän tiedottamisen eri kohderyhmille, vaivattomasti. Tavoitteena oli ohjata asiakas oikeaan sisältöön tai asiointipalveluun ja näin vähentää yhteydenottoja asiakaspalveluun.

Traficom palvelu käytössä

Haaste

Verkkopalvelun tulisi noudattaa hyviä suunnittelukäytäntöjä, käytettävyysperiaatteita, sekä W3C:n esteettömyysohjeita (WCAG 2.0) ja muita saavutettavuuteen liittyviä teknisiä spesifikaatioita. Traficom.fi-verkkopalvelun tulisi olla käytettävyydeltään ja tietoturvaltaan ensiluokkainen, selkeyttä ja tyylikkyyttä unohtamatta. Palvelun tulisi myös rakentaa uuden viraston imagoa.

Uudessa verkkopalvelussa nykyiset eri ympäristöissä ylläpidettävät sisällöt pitäisi tuoda yhden yhteisen sisällönhallintajärjestelmän piiriin. Sivustokokonaisuus pitäisi uudistaa ulkoasultaan, navigaatioltaan, käyttöliittymiltään, teknisiltä ratkaisuiltaan sekä sisältöjen esitystapojen suhteen.

Tavoitteena oli ohjata asiakas oikeaan sisältöön tai asiointipalveluun ja näin vähentää yhteydenottoja asiakaspalveluun. Suunnittelussa ja toteutuksessa tämä tulisi ottaa huomioon muun muassa niin, että tieto löytyy helposti kohderyhmittäin (esim. autoilijat) ja tarvelähtöisesti (esim. luvan hakeminen tai tiettyyn asiaan liittyvä tieto).

Selkeän navigoinnin lisäksi olisi tärkeää, että relevantti tieto löytyisi mahdollisimman helposti suoraan hakukoneesta tai sisäisestä hausta. Myös verkkopalvelun terminologiaan haluttiin kiinnittää huomiota, jotta teksti olisi ymmärrettävää ja helposti lähestyttävää.​

Ratkaisu

Sisältörakenteen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitiin sivuston suosituimmat sisällöt ja asiakaspalvelun yhteydenottojen teemat. Etusivulle nostettiin käytetyimmät palvelut, jotta sivulle tulleet käyttäjät löytävät nopeasti kaipaamansa palvelut ajankohtaisten sisältönostojen lisäksi.

Osioiden etusivuilta löytyy yhden aihealueen asioinnit, tiedot, kampanjat ym. tapauskohtainen tieto ja sivulle voi tulla hoitamaan tiettyä yksittäistä asiointia, tai myös hakea määräyksiä, säädöksiä, ja tapauskohtaista informaatiota ilman turhaa selailua ympäri sivustoa.

Traficom.fi-verkkopalvelussa on valtavasti tietoa, mutta tehty toteutus takaa, että käyttäjä löytää helposti ja nopeasti tarvitsemansa tiedon saavutettavassa muodossa joko navigoimalla sivustolla, käyttämällä sivuston omaa hakutoimintoa, tai tulemalla palveluun suoraan hakukoneesta. Sivustolla on myös käytetty erilaisia visuaalisia elementtejä helpottamaan tekstin luettavuutta ja silmäiltävyyttä.

Palvelun tekninen toteutus on yhdistelmä uusimpia ja tehokkaimpia teknologioita (mm. React, GraphQL, ja Elasticsearch). Palvelun toteutus on nopeudessaan ja tietoturvallisuudessaan ylivertainen sivuston käyttötarkoituksia, elinkaarta, ja kävijöitä ajatellen.

Traficom.fi-verkkopalvelu varmistaa tietoturvan toteutumisen saumattomasti sekä sivuston käyttäjille että sisällönhallinnasta vastaaville tahoille. Sivuston erityispiirteitä ovat nopea toimivuus verkon laadusta riippumatta, decoupled-toteutuksen tuoma tietoturvallisuus (muun muassa vain julkinen tieto tallentuu, sisällönhallinta on irrallaan applikaation renderöinnistä), sekä viraston toiminnan edellytyksenäkin pidettävä toimintavarmuus ja luotettavuus.

Traficom website

Trafi: consumer using services

Tulokset

Projektin lopputuotoksena oli yksi yhteinen, tietoturvaltaan ja toimintakyvyltään täysin ainutlaatuinen verkkopalvelu uudelle Traficom-virastolle. Sekä virasto että sen tuore verkkosivusto edistävät digiyhteiskunnan kehitystä sekä varmistaa toimivat, turvalliset ja kestävät liikenne- ja viestintäpalvelut valtakunnallisesti.

Kahden viraston tiedot löytyvät nyt samasta verkkopalvelusta ja päätavoitteina oli tehdä vähemmän, mutta relevantimpaa sisältöä, olla asiakaslähtöinen sekä julkaista sivustosta beta-versio ennen varsinaista julkaisua.

Suurin osa sisällöstä on uutta ja sisältöä saatiin vähennettyä yli 28000 sivusta vajaaseen 4000:n sivuun. Traficom.fi-betaversio julkaistiin marraskuussa viraston sisäisenä julkaisuna ja ulkoinen betasivusto julkaistiin joulukuussa. Myös projektin yhtenä osana ollut Kyberturvallisuuskeskus.fi-sivusto julkaistiin ensin beta-versiona. Asiakkaan toiminta verkkopalvelussa ja tiedon saamisen helppous muodostivat koko uudistuksen selkärangan.

Traficom.fi

Haluatko kuulla lisää?

Lisätietoa

Mikko Laine

Head of Sales

+358 40 543 8031

mikko.laine@wunder.io