Projektista

Mikä on Ruutu?

Ruutu on Nelonen Median omistama suoratoistopalvelu, joka tarjoaa käyttäjilleen viihdettä ja urheilua aikaan ja paikkaan katsomatta.

Tavoitteet

Vuonna 2012 palvelua haluttiin lähteä jatkokehittämään uudella voimalla tavoitteena tuoda Ruutu uudelle tasolle. Tarkoitus oli tehdä Ruudusta Suomen käytettävin, toimivin ja kiinnostavin suoratoistopalvelu.

Uutta energiaa Ruutuun

Paloa ja osaamista monitoimittajaprojektiin tarjosi vastuukumppanina Wunder, jonka kanssa lähdettiin rakentamaan entistä paremmin käyttäjiään palvelevaa Ruutua. Kehityskokonaisuuteen kuului myös uuden liiketoimintamallin kehittäminen.

Ruutuun haluttiin tuoda mainosrahoitteisen ilmaissisällön rinnalle uusi tilaustuote. Liigaoikeudet mahdollistivat tilaustuotteen rakentamisen laadukkaiden urheilusisältöjen ympärille, hyvää viihdesisältöä unohtamatta. Näin syntyi Ruutu+.

Ketterä kehitys, parempi käyttökokemus

Suunnittelun keskiössä oli alusta asti käyttäjälähtöisyys ja käyttäjätutkimuksessa kerätty data. Ruutua katsovat samanaikaisesti tuhannet ihmiset ympäri Suomen kaikkina kellonaikoina, monet liikkeellä ollessaan. Toimintavaatimukset uudistetulle Ruudulle olivat siis kovat:

 • Skaalautuvuus ja toimintavarmuus
 • Helppokäyttöinen maksuprosessi
 • Nopeat sivulataukset
 • Häiriötön videon toisto laitteella kuin laitteella

Luotamme luotettavuuteen

Wunder on tehnyt yhteistyötä ruutu.fi -palvelun tiimoilta Nelonen Median kanssa jo vuodesta 2011. Vahvan kumppanuuden ja luottamuksen merkitys on ollut suuri palvelun jatkuvassa kehittämisessä. Account Lead Päivi Pajunen Wunderilta toteaa:

Työskentelemme proaktiivisesti analytiikkaa hyödyntäen, jotta voimme kehittää palvelua mahdollisimman ketterästi. On ilo nähdä, mihin kaikkeen tämä menestyksekäs yhteistyö vielä johtaa.

Wunderin tapaan

Mitä teimme
 • Frontend development
 • Backend development
 • UX design
 • UI design
 • Business consulting
Teknologiat
 • React
 • AWS
 • node.js
 • Drupal 8
 • Integrations
 • Migration
 • Integration tests
 • Kubernetes
 • FaaS, BaaS
Projektissa tehtiin paljon töitä sivurakenteiden optimoinnin kanssa sekä kapasiteetin sovittamisessa suuriin kävijämääriin. Ruudun toimintavarmuustarpeet painottivat laadunvarmistuksen tärkeyttä projektissa.

Vikkelä käyttöliittymä, suorituskyky ja toimintavarmuus ovat erittäin tärkeitä vaatimuksia Ruudun kaltaisessa palvelussa. Sivusto on toteutettu Reactilla ja taustajärjestelmissä on hyödynnetty laajasti AWS:n tarjoamia palveluita ja nykyaikaista serverless-lähestymistapaa esimerkiksi Lambda-funktioiden muodossa. Niin julkaisuputki kuin järjestelmien skaalautuminen ovat pitkälti automatisoituja, mikä mahdollistaa nopeamman reagoimisen liiketoiminnan vaatimuksiin.

Tuloksena Suomen kiinnostavin suoratoisto-palvelu

Uudistettu ruutu.fi on saanut kiitosta läheltä ja kaukaa. Kuluttajat ovat olleet tyytyväisiä palveluihin, toimintavarmuus on huippuluokkaa ja Ruutu pärjää hyvin myös kansainvälisessä vertailussa.

Wunder ja Nelonen Media ovat yhdessä rakentaneet Ruudusta Suomen parasta suoratoistopalvelua. Katselu- ja tilausmäärät ovat kehittyneet tavoitteiden mukaisesti – ja samalla tiellä jatketaan. Myös Nelosen kanavasivusto täyttää hyvin sille asetetut tavoitteet ja käyttäjien tarpeet. Sanoma Technologyn Digitaalisen kehityksen johtaja Antti Pyysalo kuvailee:

Monitoimittajaympäristössä toimiminen on sujunut hyvin ja eri tahojen kanssa työskentely on ollut saumatonta. Yhteistyö on myös lisännyt ymmärrystämme alan parhaista käytännöistä sekä siitä, millaisia toimijoita haluamme käyttää palveluidemme kehittämisen apuna.

Liiketoiminnasta kumppanuudeksi

Ruutu ja Wunder ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jatkokehityksen tiimoilta jo vuosien ajan. Nelosella on ollut koko prosessin ajan vahva ohjaus ja omistajuus, mutta onnistumiset on taannut Pyysalon mukaan saumaton yhteistyö:

Olemme tehneet yhdessä töitä, ratkoneet haasteet ja kulkeneet päämäärätietoisesti kohti yhteistä tavoitetta tiiminä, johon kuuluu erittäin vahvoja osaajia ja aitoa innostusta kehittää Ruutua.

Ruutu-iPhone

Asiakkaan sanomaa

Wunderin ammattitaito ja yrityksen toimintakulttuuri sekä kovan luokan osaajat loivat hedelmällisen maaperän kehittää Ruutua yhteistyössä kohti sen täyttä potentiaalia. Wunderilaiset olivat myös tottuneet toimimaan monitoimittajaympäristössä, mikä vahvisti valintaa.

Antti Pyysalo
Sanoma Technologyn Digitaalisen kehityksen johtaja

Ota yhteyttä