Näkövammaisten liitto

Näkövammaisten liiton verkkosivusto kaipasi kipeästi kokonaisvaltaista uudistamista - erityisesti sivustorakenteeseen, saavutettavuuteen ja sisällöntuotantoon haluttiin huomattavia uudistuksia ja luonnollisesti sivuston haluttiin toimivan päätelaiteriippumattomasti. Wunder tarttui haasteeseen ja loppukeväästä 2020 lanseerattu sivusto toimiikin suunnannäyttäjänä.

Näkövammaisten liiton verkkosivusto kaipasi kipeästi kokonaisvaltaista uudistamista - erityisesti sivustorakenteeseen, saavutettavuuteen ja sisällöntuotantoon haluttiin huomattavia uudistuksia ja luonnollisesti sivuston haluttiin toimivan päätelaiteriippumattomasti. Wunder tarttui haasteeseen ja loppukeväästä 2020 lanseerattu sivusto toimiikin suunnannäyttäjänä.

Olemme odottaneet uusia verkkosivuja pitkään ja hartaasti, sillä vanhat sivumme olivat jääneet ajastaan jälkeen eivätkä olleet kovin käyttäjäystävälliset. Toivomme, että uudet sivumme palvelevat kaikenlaisia käyttäjiä ja että haluttu tieto löytyy jatkossa vaivattomasti. Olemme iloisia myös siitä, että sivuston visuaalinen ilme on paljon aiempaa selkeämpi, keveämpi ja raikkaampi. Saavutettavan ulkoasun ei tarvitse näyttää tylsältä.

Liisa Lähteenmäki, graafisesta viestinnästä vastaava viestinnän asiantuntija
Näkövammaisten liitto

Projektista

Mikä on NKL?

NKL eli Näkövammaisten liitto on näkövammaistyötä tekevien yhdistysten yhteistyö- ja kattojärjestö ja sokeiden sekä heikkonäköisten ihmisten puolestapuhuja.
Näkövammaisten liittoon kuuluu 23 jäsenyhdistystä eri puolella Suomea ja jäsenyhdistyksillä on noin 12 000 jäsentä. Näkövammaisten liitossa on noin 130 työntekijää, joista neljäsosalla on itsellään näkövamma. NKL.fi -sivuston kautta pääsee navigoimaan myös kaikkien jäsenyhdistysten sivustoille, joiden päivitystyötä tehdään parhaillaan.

Tavoitteet

NKL.fi -sivusto haluttiin uudistaa mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi ja saavutettavaksi – niin käyttäjille kuin sivustoa päivittävillekin ja sekä näkeville että apuvälinekäyttäjille. Saavutettavuuteen myös sisällöntuotannon kohdalla haluttiin panostaa vahvasti.

Sivuston kokonaisarkkitehtuuri haluttiin uudelleenrakentaa pitkäikäiseksi ja aiempaa selkeämmäksi. Tavoitteena oli kaikintavoin toimiva ja eri käyttäjäryhmiä palveleva, selkeän moderni sivusto.

Haaste

Saavutettavuus oli tämän sivuston kohdalla yksi tärkeimmistä ominaisuuksista – myös sisällöntuotannon näkökulmasta. Sivuston haluttiin myös osoittavan, että saavutettavat sisällöt voivat olla myös visuaalisesti miellyttäviä.

Myös sivustorakenteeseen haluttiin merkittäviä muutoksia. NKL.fi -sivusto toimii portaalina paikallisjärjestöjen sivustoille, tietolähteenä näkövammaisille ja heidän läheisilleen ja sen kautta voi hakeutua myös vapaaehtoistyöhön näkövammaisten avuksi. Monialaiset palvelut haluttiin tuoda aiempaa helpommin löydettäviksi.

Ratkaisu

Wunderilla on oma saavutettavuustiiminsä ja NKL.fi -sivusto oli tälle tiimille sekä inspiroiva näytön paikka että mahdollisuus kehittää avoimeen lähdekoodiin perustuen ratkaisuita, joista voivat jatkossa hyötyä myös muut avointa lähdekoodia käyttävät kehittäjät. Myös itse prosessiin valjastettiin ja luotiin saavutettavia työkaluja, sillä Näkövammaisten liiton edustajissa on myös täysin sokeita henkilöitä – ja ideat sekä suunnitelmat piti esitellä myös heille havainnollisilla tavoilla.

Sivuston yhdeksi peruspilariksi valjastettiin decoupled-ratkaisu,  jossa backend ja frontend erotetaan toisistaan. Luonnollinen ja paras käyttöpalveluratkaisu tähän oli Wunderin Silta.  Avointa lähdekoodia, Drupalia jatkokehittämällä luotiin saavutettuusvaatimukset täyttävä ylläpitokäyttöliittymä.

Aiemmin verrattain kompleksisen sivuston arkkitehtuuria, sisältöä sekä ulkoasua ryhdyttin uudelleenrakentamaan hyvin käyttäjälähtöisesti. Suunnitteluvaiheessa perehdyttiin huolella sivuston suunnittelua varten toteutettuihin käyttäjähaastatteluihin, kohderyhmäanalyyseihin sekä jäsen- ja sidosryhmäkyselyihin.

Saavutettavuuden neljä perusperiaatetta ovat havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja lujatekoisuus ja nämä periaatteet toimivat kauttaaltaan projektin reunaehtoina. NKL.fi -sivustolle toteutettiin ratkaisuita, joiden ansiosta toteutetut saavutettavuusominaisuudet ylittävät  saavutettavuusvaatimukset  (WCAG 2.1 A ja AA-tasot) monelta osin.

Wunderilta kehitystyöhön osallistui myös henkilö, joka on sekä graafikko, saavutettavuusasiantuntija ja näkövammaisuuden kokemusasiantuntija. Sivuston saavutettavuutta testatiin koko kehitysprojektin ajan ja sitä testasi sekä Wunderin asiantuntijat, NKL:stä projektiin osallistuvat tahot ja Annanpura.

Screencapture with mobile phone from nkl.fi -site

Screencapture with mobile phone from nkl.fi -site

Saavutettavuutta ei yleensä mietitä sivuston päivittäjien näkökulmasta, joten Näkövammaisten liiton verkkosivuilla tehtiin uraauurtavaa työtä.

Reijo Juntunen, toimitusjohtaja, Annanpura (Näkövammaisten liiton omistama saavutettavuustestausta tekevä yritys)

Tulokset

Näkövammaisten liiton uudistetut sivut lanseerattiin loppukeväästä 2020 ja positiivista palautetta sivustosta on tullut sekä loppukäyttäjiltä että sisällöntuottajilta. Saavutettavan sisällöntuotantorajapinnan toteuttaminen on koettu myös yhteiskunnallisesti tärkeäksi seikaksi – aikaisemmin sisällöntuotanto on ollut näkövammaisille henkilöille vähintäänkin haastavaa ja työlästä, ellei peräti mahdotonta.

Sivujen rakenteellinen uudistus selkeyttää ja helpottaa sivustolla navigointia ja lukumääräisesti alasivuja on yli 30% vähemmän kuin aikaisemmin.

Sitaattien lähde: Näkövammaisten liiton julkaisun,  Airut-lehden artikkeli sivustouudistuksesta.

 

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, niin keskustellaan teidän verkkopalvelunne saavutettavuuden kehittämisestä.