Altia

Wunderin ja Altian kumppanuus on loistava esimerkki ketterän kehityksen toimivuudesta, jonka takaa molemminpuolinen avoimuus, luottamus ja ketterät toimintatavat. Yhteistyön edetessä Wunder on toteuttanut Altialle tähän mennessä kymmenen verkkosovellusta. Kehityshankkeista viimeisin on Altian verkkokauppa Nordicspirits.com.

Wunderin ja Altian kumppanuus on loistava esimerkki ketterän kehityksen toimivuudesta, jonka takaa molemminpuolinen avoimuus, luottamus ja ketterät toimintatavat. Yhteistyön edetessä Wunder on toteuttanut Altialle tähän mennessä kymmenen verkkosovellusta. Kehityshankkeista viimeisin on Altian verkkokauppa Nordicspirits.com.

Projektista

Mikä on Altia?

Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, joka toimii Pohjoismaissa, Virossa ja Latviassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altia valmistaa, maahantuo, markkinoi, myy ja jakelee sekä omia että päämiestensä tuotteita.

Projektin taustat

Pienenä projektina käynnistynyt yhteistyö on vuosien aikana kasvanut jatkuvan kehityksen ja uusien projektien myötä todelliseksi kumppanuudeksi. Yhdessä asiakkaan kanssa Wunder on jatkanut eteenpäin ketterästi uusia sovelluksia kehittäen. Yhteistyömme aikana Altialle on syntynyt paljon uusia palveluita ja samaan aikaan olemme jatkaneet olemassa olevien kehittämistä.

Photo: Arttu Kivi, Production Manager of Altia Koskenkorva Distillery. Photo by Tuukka Kiviranta.

Haaste

Key Account Manager Hanna Stolt on työskennellyt Altian asiakkuusvastaavana Wunderilla yhteistyön alusta asti. Wunderin toiminta pohjautuu vahvasti ketterän kehityksen malliin, se on osa yrityksemme DNA:ta. Käytännössä tämä tarkoittaa Stoltin mukaan jatkuvaa kehitystä ja metodien hiomista.

Stolt vertaa liikekumppanuutta mihin tahansa muuhun tärkeään suhteeseen – suhteet eivät toimi, jos kommunikaatio ei ole avointa ja rakentavaa. Tavoitteet luodaan aina yhdessä asiakkaan kanssa keskustellen ja keskustelun on oltava jatkuvaa. Ketterä kumppanuus vaatii osapuolilta sopeutumiskykyä. Digitaalisten palveluiden toteutukseen liittyy usein vahvasti uusien toimintamallien kehittäminen.

Ketterät toimintatavat vaativat molemmilta osapuolilta ketterän tekemisen kulttuuria. Tätä ei voi pakottaa organisaatioon, vaan se kasvaa projektien kautta. Tärkeintä on aloittaa tekeminen ja muotoilla sopiva malli yhdessä jatkuvan palautteen kautta. Altia on toivottanut villiltäkin tuntuvat ideat tervetulleiksi, mikä on ollut hieno asia.

Hanna Stolt - key account manager for Altia at Wunder

Liiketoiminnallinen lähtökohta on kriittistä oikeiden kehitysratkaisujen löytämiseksi. Haluamme kehittää aktiivisesti asiakkaidemme ydintoimintaa sekä tuoda ideoita pöytään jo ennen kuin asiakas on ehtinyt niitä pyytää. Tämä tietenkin edellyttää sitä, että kumppanuus on avoin ja meillä on näkymä liiketoiminnan tavoitteisiin.

Hanna Stolt

Ratkaisu

Wunderin projekteissa on tärkeää päästä aidosti kiinni asiakkaan liiketoimintaan ja sen tavoitteisiin. Pelkkä näyttävä kotisivu ei riitä, vaan toteutuksissa on Stoltin mukaan oltava vahva liiketoiminnallinen kulma. Asiakkaalle haetaan projekteissa aitoa lisäarvoa. Altian kanssakin olemme yhdessä kehittäneet alusta alkaen liiketoiminnallista kokonaisuutta. Stolt kertoo:

”Liiketoiminnallinen lähtökohta on kriittistä oikeiden kehitysratkaisujen löytämiseksi. Haluamme kehittää aktiivisesti asiakkaidemme ydintoimintaa sekä tuoda ideoita pöytään jo ennen kuin asiakas on ehtinyt niitä pyytää. Tämä tietenkin edellyttää sitä, että kumppanuus on avoin ja meillä on näkymä liiketoiminnan tavoitteisiin.”

Photo: Arttu Kivi, Production Manager of Altia Koskenkorva Distillery. Photo by Tuukka Kiviranta.

Tulokset

Wunderin ja Altian kumppanuudessa digikehityksen ydintiimi on pysynyt melko samana läpi vuosien, vaikka resurssien määrä on toki elänyt aina tarpeen mukaan. Ideoita ja osaamista haetaan organisaatioiden sisältä tilanteen mukaan. Stolt jatkaa:

”Ihmisille syntyy voimakkaampi omistajuus, kun he pääsevät rakentamaan asiakkuutta pitkäjänteisesti. Yhteistyökumppanuus on parhaimmillaan niin tiivistä, että työtä tehdään ikään kuin kollegoina, vaikka ollaankin tilaaja ja toimittaja.”

Wunder ja Altia ovatkin kumppanuudessaan päässeet juuri tähän ihanteelliseen tilanteeseen: töitä tehdään tiiminä. Stolt tekee yhteenvedon:

”Olemme yhdessä pohtineetkin kumppanuutemme menestyksen aineksia ja tulleet siihen tulokseen, että matala kommunikaatiokynnys on yksi tärkeimmistä tekijöistä. Voimme olla toisiimme yhteydessä mistä vain, eikä uusia ideoita esiteltäessä tarvitse pelätä mokaamista. Toki myös henkilökemiat kohtaavat. Molemmilla osapuolilla pitää olla tekemisen meininki – halu menestyä, kehittyä ja mennä eteenpäin.”