Projektista

Mikä on Altia?

Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, joka toimii Pohjoismaissa, Virossa ja Latviassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altia valmistaa, maahantuo, markkinoi, myy ja jakelee sekä omia että päämiestensä tuotteita.

Projektin taustat

Pienenä projektina käynnistynyt yhteistyö on vuosien aikana kasvanut jatkuvan kehityksen ja uusien projektien myötä todelliseksi kumppanuudeksi. Yhdessä asiakkaan kanssa Wunder on jatkanut eteenpäin ketterästi uusia sovelluksia kehittäen. Yhteistyömme aikana Altialle on syntynyt paljon uusia palveluita ja samaan aikaan olemme jatkaneet olemassa olevien kehittämistä.

Kuva: Arttu Kivi, Tuotantopäällikkö, Altian Koskenkorvan tislaamo. Kuvaaja: Tuukka Kiviranta.

Avoimella keskuste­lulla parhaisiin tuloksiin

Key Account Manager Hanna Stolt on työskennellyt Altian asiakkuusvastaavana Wunderilla yhteistyön alusta asti. Wunderin toiminta pohjautuu vahvasti ketterän kehityksen malliin, se on osa yrityksemme DNA:ta. Käytännössä tämä tarkoittaa Stoltin mukaan jatkuvaa kehitystä ja metodien hiomista:

Ketterässä yhteistyössä olennaista on molemminpuolinen avoimuus ja luottamus. Kun asiakas kertoo suoraan, miksi Wunder valikoitui yhteistyökumppaniksi ja miltä tulevaisuus heidän mielestään näyttää, on meidän paljon helpompi tehdä oikeat päätökset ja tarvittavat resursoinnit heti alusta alkaen. Mitä parempi näkyvyys kehityskumppanilla on asiakkaan liiketoimintaan, sitä fiksummin kokonaisuutta pystytään yhdessä suunnittelemaan.

Ei vain yhteistyö vaan kumppanuus

Stolt vertaa liikekumppanuutta mihin tahansa muuhun tärkeään suhteeseen – suhteet eivät toimi, jos kommunikaatio ei ole avointa ja rakentavaa. Tavoitteet luodaan aina yhdessä asiakkaan kanssa keskustellen ja keskustelun on oltava jatkuvaa. Ketterä kumppanuus vaatii osapuolilta sopeutumiskykyä. Digitaalisten palveluiden toteutukseen liittyy usein vahvasti uusien toimintamallien kehittäminen.

Ketterät toimintatavat vaativat molemmilta osapuolilta ketterän tekemisen kulttuuria. Tätä ei voi pakottaa organisaatioon, vaan se kasvaa projektien kautta. Tärkeintä on aloittaa tekeminen ja muotoilla sopiva malli yhdessä jatkuvan palautteen kautta. Altia on toivottanut villiltäkin tuntuvat ideat tervetulleiksi, mikä on ollut hieno asia.

Liiketoimin­nan tavoit­teet kehitys­­työn sydämessä

Wunderin projekteissa on tärkeää päästä aidosti kiinni asiakkaan liiketoimintaan ja sen tavoitteisiin. Pelkkä näyttävä kotisivu ei riitä, vaan toteutuksissa on Stoltin mukaan oltava vahva liiketoiminnallinen kulma. Asiakkaalle haetaan projekteissa aitoa lisäarvoa. Altian kanssakin olemme yhdessä kehittäneet alusta alkaen liiketoiminnallista kokonaisuutta. Stolt kertoo:

Liiketoiminnallinen lähtökohta on kriittistä oikeiden kehitysratkaisujen löytämiseksi. Haluamme kehittää aktiivisesti asiakkaidemme ydintoimintaa sekä tuoda ideoita pöytään jo ennen kuin asiakas on ehtinyt niitä pyytää. Tämä tietenkin edellyttää sitä, että kumppanuus on avoin ja meillä on näkymä liiketoiminnan tavoitteisiin.

Kaksi yritystä, yksi tiimi

Wunderin ja Altian kumppanuudessa digikehityksen ydintiimi on pysynyt melko samana läpi vuosien, vaikka resurssien määrä on toki elänyt aina tarpeen mukaan. Ideoita ja osaamista haetaan organisaatioiden sisältä tilanteen mukaan. Stolt jatkaa:

Ihmisille syntyy voimakkaampi omistajuus, kun he pääsevät rakentamaan asiakkuutta pitkäjänteisesti. Yhteistyökumppanuus on parhaimmillaan niin tiivistä, että työtä tehdään ikään kuin kollegoina, vaikka ollaankin tilaaja ja toimittaja.

Wunder ja Altia ovatkin kumppanuudessaan päässeet juuri tähän ihanteelliseen tilanteeseen: töitä tehdään tiiminä. Stolt tekee yhteenvedon:

Olemme yhdessä pohtineetkin kumppanuutemme menestyksen aineksia ja tulleet siihen tulokseen, että matala kommunikaatiokynnys on yksi tärkeimmistä tekijöistä. Voimme olla toisiimme yhteydessä mistä vain, eikä uusia ideoita esiteltäessä tarvitse pelätä mokaamista. Toki myös henkilökemiat kohtaavat. Molemmilla osapuolilla pitää olla tekemisen meininki – halu menestyä, kehittyä ja mennä eteenpäin.

Kuva: Arttu Kivi, Tuotantopäällikkö, Altian Koskenkorvan tislaamo. Kuvaaja: Tuukka Kiviranta.

Kaipaatko liiketoimintaasi oikeaa kumppania? Tehdään yhdessä seuraava menestystarinasi.

Ota yhteyttä