Artikkelit

Saavutettavuusauditointi – miten parannat verkkopalvelusi saavutettavuutta?

Mitä jos digipalvelusi olisivat kaikkien käytettävissä? Siis ihan kaikkien. Tässä artikkelissa kerron, mitä hyötyjä saavutettavuudesta on ja miten pääset alkuun sen parantamisessa.

Picture of keyboard, headphones, magnifier and an eye

Uusi digipalvelulaki koskien digitaalisten palveluiden tarjoamista on nostanut saavutettavuuden yhdeksi IT-alan puhutuimmista aiheista Suomessa ja hyvä niin. Monet ovat jo kuulleet verkkopalveluiden saavutettavuudesta ja saavutettavuusdirektiiveistä, jotka tässä vaiheessa asettavat pakollisia vaatimuksia julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuuteen.

Myös termi POUR on usealle tuttu. POUR on lyhenne saavutettavuuden perusperiaatteista ja tulee sanoista:

  • havaittava (perceivable)
  • hallittava (operarable)
  • ymmärrettävä (understanable)
  • lujatekoinen (robust)

Tässä artikkelissa kerron ensin lyhyesti, miksi kaikkien, myös yksityisten tahojen tuottamien digitaalisten palveluiden saavutettavuutta kannattaa parantaa, vaikka laki ei vielä siihen velvoittaisikaan. Neuvon myös, miten saavutettavuuden arvioiminen kannattaa aloittaa, oli sitten kyse saavutettavuusselosteeseen tähtäävästä täysauditoinnista tai kevyemmästä osittaistarkistuksesta.

 

Miksi palvelun saavutettavuutta kannattaa kehittää?

  • Laki voi velvoittaa tekemään niin: Suomessa laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta eli digipalvelulaki velvoittaa julkisia ja julkiseksi katsottuja tahoja tuottamaan palvelunsa saavutettavasti. Laki koskee valtion viranomaisia, julkisen sektorin palveluntarjoajia, yksityisiä organisaatioita, joiden rahoituksesta vähintään puolet on julkista ja joitakin yksityisiä palveluntarjoajia, kuten pankkeja. Suomen lainsäädäntö on itse asiassa kattavampi kuin sen taustalla oleva EU:n saavutettavuusdirektiivi, joka määrittää minimivaatimukset kaikille unionin jäsenmaille. Saavutettavuusdirektiivin taustalla taas on YK:n julistus vammaisten henkilöiden oikeuksista.
  • Saavutettavuus voi tehostaa liiketoimintaasi: Jo pelkästään Suomessa on arviolta miljoona ihmistä, joilla on tarpeita saavutettavuuden suhteen. Usein käyttäjät, joilla on kognitiivisia tai fyysisiä erityistarpeita suosivat ostosten tekoa ja asioiden hoitoa internetissä, koska digitaalisessa ympäristössä toimiminen on heille usein perinteistä asiointia helpompaa ja nopeampaa.
  • Saavutettavuus parantaa käytettävyyttä: Saavutettavuuteen sijoittaminen kohentaa käytettävyyttä koko palvelussa, mikä on hyödyksi kaikille käyttäjille. Saavutettavuuden periaatteisiin kuuluvat mm. johdonmukaisuus ja ymmärrettävyys, jotka auttavat meitä kaikkia navigoimaan palveluissa. Niiden huomioiminen tekee käyttäjäkokemuksesta aiempaa miellyttävämmän jokaiselle.
  • Se nyt vain on paras tapa toimia: Palveluiden tekeminen kaikille saavutettaviksi tukee yhdenvertaisuutta ja on siksi erittäin suositeltavaa. Kaikilla ihmisillä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, ja niiden huomiointi parhaalla mahdollisella tavalla on reilua. Usein jo muutamalla saavutettavuutta parantavalla muutoksella voidaan kasvattaa potentiaalisten käyttäjien määrää huomattavasti – muiden yllämainittujen etujen ohella.

Näin pääset alkuun

Olemassa olevan verkkopalvelun saavutettavuuden parantaminen kannattaa aloittaa arvioinnilla. Saavutettavuuden arviointi auttaa ymmärtämään, millainen sivuston saavutettavuus ylipäätään on ja kartoittaa sen mahdolliset ongelmat. Hyvä arviointi myös asettaa esille nousseet asiat vakavuusjärjestykseen, ja tarjoaa näin tulevaisuuden kehitystyötä varten tehtävälistan.

Verkon saavutettavuusarvioinnit pohjautuvat WCAG 2.1 -ohjeistukseen (Web Content Accessibility Guidelines) ja sen tavoitetasoihin A ja AA, joihin Suomen digipalvelulakikin velvoittaa. Wunderin auditoinneissa käytämme WCAG:in lisäksi myös yleisiä käytettävyyden perusperiaatteita ja erilaisille sisältötyypeille, kuten erilaisille tiedostomuodoille, määritettyjä ohjeistuksia.

Mikään yksittäinen arviointi ei koskaan voi olla sataprosenttisen täydellinen kuvaus jokaisesta sivuston saavutettavuusongelmasta muun muassa siksi, että yksittäisten ongelmien paikantaminen sivustolta, jonka saavutettavuutta ei ole aiemmin testattu, veisi tuhottomasti aikaa. Lisäksi palvelut ja teknologiat kehittyvät jatkuvasti, mikä voi johtaa siihen, että jokin aiemmin toiminut saavutettavuusominaisuus hajoaa. Täysin saavutettavan palvelun rakentaminen edellyttääkin auditoinnin ottamista osaksi säännöllistä kehitystyötä.

Työkalut ja tekniikat

Nykyään on olemassa useita automatisoituja saavutettavuuden testaustyökaluja, kuten Siteimprove sekä Chromen ja Firefoxin Axe-laajennus. Nämä työkalut ovat äärimmäisen hyviä teknisen saavutettavuuden arvioinnissa, mutta monet seikat edellyttävät yhä ihmisen näkemystä. Toistaiseksi algoritmi ei esimerkiksi osaa tarpeeksi kattavasti arvioida, tarjoaako sivusto käyttäjälle riittävän monta tapaa navigoida sivustolla tai ovatko sivuston linkit nimetty ymmärrettävästi. Wunderilla saavutettavuuden arvioinnissa yhdistämmekin molempien tekniikoiden parhaat puolet. Asiantuntijamme antavat koneiden suorittaa automaattiset tehtävänsä tehokkaasti ja jatkavat ammattitaidollaan, kun koneen äly ei riitä.

Entä mikä on arvioinnille paras mahdollinen laajuus? Riippuu täysin palvelusta. Jos palvelu on todella laaja tai monimutkainen, esimerkiksi suuren kaupungin tai yliopiston sivusto, arvioinnin painotus ja laajuus kannattaa suunnitella palveluntarjoajan kanssa. On hyvä esimerkiksi pohtia, jätetäänkö jotkut sivuston osat arvioinnin ulkopuolelle, arvioidaanko myös ladattavien tiedostojen saavutettavuutta tai onko käytettävissä analytiikkaa, joka kertoo, miten käyttäjät toimivat sivustolla. Näin arvioinnissa voidaan keskittyä oikeisiin asioihin ja tuloksista saadaan paras mahdollinen hyöty.

Valmis auditointipaketti on yleensä riittävä pienille ja keskisuurille palveluille, ja eri yritysten paketit ovat erilaisia. Wunderilla saavutettavuustiimimme on suunnitellut kaksi erilaista auditointimallia, jotka vastaavat asiakkaiden yleisimpiä tarpeita. Seuraavaksi kerron miten täysi saavutettavuusaudit ja saavutettavuuden osittaistarkistus eroavat toisistaan.

Täysi saavutettavuusauditointi

Wunderin täysi auditointi on mittava viiden päivän arviointi, jolla selvitetään, vastaako palvelu lain edellyttämän WCAG 2.1 -ohjeistuksen tavoitetasoja A ja AA. Tämä tarkoittaa, että saavutettavuusasiantuntija testaa sivuston automaattisilla työkaluilla, heuristisella arvioinnilla ja käsin testaamalla. Wunderin täysi testipakki sisältää erilaisia tietokone- ja mobiilikäyttöjärjestelmiä, selaimia, käyttötiloja ja digitaalisia avustusteknologioita, kuten ruudunlukuohjelmia.

Täyden auditoinnin tulos on asiakkaan valitsemalla kielellä tuotettu raportti, joka listaa kaikki löydetyt saavutettavuusongelmat vakavuusjärjestyksessä. Täysi auditointi on hyvä valinta silloin, kun haluat löytää ja korjata mahdollisimman monta ongelmaa, tai jos digipalvelulaki velvoittaa sinua lisäämään palveluusi saavutettavuusselosteen.

Kaikkien digipalvelulain piiriin kuuluvien organisaatioiden on ylläpidettävä saavutettavuusselostetta, josta ilmenee sivuston saavutettavuuden nykytila. Selosteessa on myös listattava mahdolliset saavutettavuusongelmat ja suunnitelma niiden korjaamiseksi. Täysauditoinnin loppuraportissa on tarvittava tieto saatavuusselosteen tekemistä varten. Saavutettavuusselosteen laatimisessa on vielä hyvä huomioida, että uskottavimman arvion voi tarjota taho, joka ei ole rakentanut tai kehittänyt verkkopalvelua.

Saavutettavuuden osittaistarkistus

Täyttä auditointia kevyempi vaihtoehto on kolmen päivän osittaistarkistus, joka keskittyy parantamaan palvelun yleistä saavutettavuutta. Arviointi soveltuu hyvin organisaatiolle, jota lain saavutettavuusvaatimukset eivät velvoita, mutta joka haluaa tehdä palvelustaan aiempaa inklusiivisemman ja laadukkaamman. Saavutettavuuden osittaistarkistus voi myös valmistaa palvelua täysauditointia varten tai toimia osana jatkuvaa kehitystyötä.

Wunderilla käytämme arviointiin testipakin suppeampaa versiota, joka sisältää vain osan käyttöjärjestelmistä, selaimista, käyttötiloista ja digitaalisista avustusteknologioista – testattavat seikat päätetään aina yhdessä asiakkaan kanssa. Osittainen arviointi on kuitenkin monin tavoin täyden auditoinnin kaltainen. Vertaamme palvelua WCAG 2.1:n AA-tasoon automaattisilla, heuristisilla ja manuaalisilla menetelmillä.

Myös osittaistarkistuksesta tehdään loppuraportti, jossa kuvataan kaikki löydetyt saavutettavuusongelmat vakavuusjärjestyksessä. Siinä missä täysauditointi arvioi saatavuuden lainmukaisuutta, osittaistarkistuksen tarkoitus on kehittää palvelun saavutettavuutta ketterästi. Saavutettavuusasiantuntijamme listaavat, miten kukin ongelma alan parhaiden käytäntöjen mukaan kannattaa korjata. Tuloksia ja korjausehdotuslistausta voidaan käyttää kehittäjien ohjeistamisessa.

Wunderin saavutettavuustiimi

Wunderin saavutettavuustiimissä työskentelee joukko erittäin taitavia asiantuntijoita, joilla on kokemusta sekä eri laajuisten saavutettavuusarviointien tekemisestä että saavutettavien palveluiden rakentamisesta. Heidän kutsumuksensa on edistää saavutettavuutta niin Wunderilla kuin ihan kaikkialla digimaailmassa.

Tutustu saavutettavuustiimiimme

Heräsikö kysymyksiä?

Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin. Jutellaan lisää mikä auditointivaihtoehto sopii teidän verkkopalvelulle parhaiten!

"*" indicates required fields