Kasutajauuringutega astume sammu lähemale mõistmaks, kuidas teie teenuseid kasutavad inimesed töötavad, et pakkuda neile tõeliselt unustamatuid kogemusi.

Meie teadmised ja kogemused juhivad arendusprotsessi ning pidev kasutajate testimine võimaldab meil iga otsuse õigsuses veenduda.

Kasutajauuringud mitte ainult ei suuna projekti, aga aitavad ka tuvastada probleeme projekti varases etapis. Seetõttu saame neid probleeme lahendada õigeaegselt ning võme olla kindlad, et arendame tõesti toimivat lahendust.

User research and data analysis
Research tools

Kasutajaintervjuud

Kasutajaintervjuude abil saame hinnata teie praeguseid teenuseid ning katsetada ka uusi prototüüpe. See on ideaalne võimalus disainikontseptsioonide ja kasutajate teekondade testimiseks ning paremate lahenduste leidmiseks. Kõrge kvaliteediga vastajate leidmisest, kes annavad ülevaate detailse analüüsi tarbeks, kuni tegevuskava väljatöötamiseni - Hoolitseme kogu protsessi eest!

Fookusgrupid

Uute ideede testimine potentsiaalsete klientide peal annab võimaluse saada parema arusaama sellest, kuidas teie kliendid mõtlevad ja tegutsevad. Fookusgruppidelt saadav teave aitab teha olulisi otsuseid ning kujundab strateegilist mõtlemist ja võib paljastada uusi võimalusi teenuste täiustamiseks.

Veebiküsitlus

Küsitlused aitavad jõuda rohkemate kasutajateni. Kogume kvalitatiivseid andmeid, mis on vajalikud, et juhtida alfa projekti õiges suunas. See on ka suurepärane võimalus näha muutuseid kasutajate suhtumises ja hoiakutes teie brändi suhtes.

Contact Us

Oled huvitatud? Saada Katile sõnum!