Lean business, agile development

Edukaimad ettevõtted on avatud muutustele ja koostööle. Nad juhivad protsesse, et viia ettevõttes sisse pikas plaanis paremaid muudatusi.

Meid tuntakse kui ettevõtet, mis tarnib tõhusalt keerukaid digitaalseid lahendusi agiilset lähenemist kasutades. Kasutame seda lähenemist iteratiivse juurutusprotsessi ja uute kontseptsioonide valideerimise juures, tagades lõppkasutajale alati meeldiva kasutuskogemuse, ja toetame neid parema töökeskonna kujundamisel

Agiilse väljaõppe eelised

 • Õppige tõhusalt prioriteete seadma.
 • Muudatuste sisseviimisel lähtuge huvirühmade tagasisidest või strateegilistest suundadest.
 • Meie koolitajad on kõik kogenud projektijuhid, kes on edukalt ellu viinud kümneid projekte.
 • Kaasake huvirühmad varakult ja esitlege neile lahendusi.
 • Korraldame agiilse lähenemise väljaõpet, rakendades ise aktiivselt Agile‘i meetodit. See tähendab, et saate vahetul kogemusel põhineva koolituse.
 • Teid ootavad mitmesugused praktilised harjutused, simulatsioonimängud ja muidugi ka lõbu!

Miks on Agiilse lähenemise mõistmine ja rakendamine on edu saavutamiseks ülioluline? Agiilne lähenemine toetab teie ettevõtte dünaamilisust – see tähendab, et kui teie prioriteedid nädalaga muutuvad, siis muutub vastavalt ka meie lähenemine.

Mida meie väljaõpe hõlmab

Agiilse lähenemise koolitus algab tööseminariga, mille käigus tutvustatakse teie meeskonnaliikmetele Agile‘i lähenemise praktilist külge. See hõlmab:

 • Agile‘i põhimõtted
 • Scrumi raamistik
 • Scrumi rollid
 • Toote juurutamise ülesanded
 • Prioriteedid ja tulemused
 • Planeerimine
 • Sprindi elluviimine ja esitlemine
 • Sprindi ülevaatamine
 • Scrumi rakendamise hindamine
 • Arutelu selle üle, kuidas lahendust täiustada ja rohkem väärtust luua
Every project is a learning experience, and learning is fun.

Agiilne arendus tekitab loovust

Kõige edukamad agiilsed projektid tuginevad meeskonnatööle. Nii on Wunderi uksed teile alati avatud, et saaksime ühiselt ideid luua, kontseptsioonist arendamiseni. Teil kui toote omanikul on meie eri valdkonna teadmisi koondava ning ülinutikatest ja -sõbralikest inimestest koosneva meeskonnaga töötades protsesside käigust täielik ülevaade. Mis siis, kui te pole agiilse lähenemisega varem kokku puutunud?

Tutvute agiilse lähenemisega esimest korda?

Meie kogenud scrum‘i-meistrid tutvustavad teile meeleldi enne koolitust Agile‘i lähenemisega seotud kontseptsioone, protsesse ja terminoloogiat. Me töötame koos teiega, et saaksite kindlal meelel agiilse lähenemise projektis osaleda: sprint‘e juhtida, ärivajadustest lähtuvalt ülesandeid tähtsuse järjekorda seada ja teie kõrgetele standarditele vastavaid vastuvõtukriteeriumeid määrata.

Eristuge teistest

Agile‘i põhimõtete rakendamisega saame teile avada uksed online impeeriumisse. Agiilne lähenemine on uuenduslik viis erakordselt tõhusate veebiarendusteenuste tagamiseks. Digitaalmaailmas valitseb väga tihe konkurents, mistõttu tuleb investeerida protsessidesse, mis kindlustavad tõeliselt häid tulemusi.

Oled huvitatud?

On aeg muuta sinu digitaalsete soovide nimekiri reaalsuseks ja pakkuda su klientidele erakordset veebikogemust. Võta ühendust ja räägi meile oma ideedest.